Standard tastatursnarveier

Adobe® InCopy® inneholder snarveier som hjelper deg med å arbeide raskt med dokumenter. Mange tastatursnarveier vises ved siden av kommandonavnene på menyene. Du kan bruke standardsnarveissettet i InCopy, et Microsoft® Word-snarveissett eller et snarveissett som du lager selv.

Merk:

Du kan generere en liste over det gjeldende tastatursettet ved å velge Vis sett i dialogboksen Tastatursnarveier. Dette valget er spesielt nyttig ved utskrift av en kopi av de egendefinerte snarveiene.

Taster for verktøy

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows®

Mac OS®

Bytte mellom tekstverktøyet og merknadsverktøyet

Skift+Esc

Skift+Esc

Bytte midlertidig fra tekstverktøyet til merknadsverktøyet

Alt + Skift

Tilvalg+Skift

Bytte midlertidig til håndverktøyet (layoutvisning)

Alt + Mellomrom

Tilvalg + Mellomrom

Bytte midlertidig til zoomverktøyet (layoutvisning)

Ctrl+Mellomrom

Kommando + Mellomrom

Bytte midlertidig til Zoom inn-verktøyet (layoutvisning)

Ctrl+Mellomrom

Kommando + Mellomrom

Bytte midlertidig til Zoom ut-verktøyet (layoutvisning)

Ctrl+Alt+Mellomrom

Kommando+Tilvalg+Mellomrom

Taster for navigering i dokumenter

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Gå til første/siste side (layoutvisning)

Ctrl+Skift+PgUp/PgDn

Kommando+Skift+PgUp/PgDn

Gå til forrige/neste side (layoutvisning)

Skift+PgUp/PgDn

Skift+PgUp/PgDn

Flytte ett tegn til høyre/venstre

Pil høyre / Pil venstre

Pil høyre/Pil venstre

Flytte én linje opp/ned

Pil opp / Pil ned

Pil opp / Pil ned

Flytte ett ord til høyre/venstre

Ctrl+Pil høyre/Pil venstre

Kommando+Pil høyre/Pil venstre

Gå til begynnelsen av setningen fremover/bakover (korrektur- og artikkelvisninger)

Ctrl+]/[

Kommando+]/[

Gå til begynnelsen/slutten på linjen

Home/End

Home/End

Gå til forrige/neste avsnitt

Ctrl+Pil opp/Pil ned

Kommando+Pil opp/Pil ned

Gå til neste artikkel (korrekturvisning)

Ctrl+Alt+]

Kommando+Tilvalg+]

Gå til forrige artikkel (korrekturvisning)

Ctrl+Alt+[

Kommando+Tilvalg+[

Gå til begynnelsen/slutten på artikkelen

Ctrl+Home/End

Kommando+Home/End

Markere ett tegn til høyre/venstre

Skift+Pil høyre / Pil venstre

Skift+Pil høyre/Pil venstre

Markere ett ord til høyre/venstre

Ctrl+Skift+Pil høyre / Pil venstre

Kommando+Skift+Pil høyre / Pil venstre

Markere til begynnelsen/slutten på linjen

Skift+Home/End

Skift+Home/End

Markere gjeldende avsnitt (korrektur- og artikkelvisninger)

Ctrl+Skift+P

Kommando+Skift+P

Markere setningen fremover/bakover (korrektur- og artikkelvisninger)

Ctrl+Alt+Skift+Pil høyre / Pil venstre

Kommando+Tilvalg+Skift+Pil høyre / Pil venstre

Markere én linje over/under

Skift+Pil opp / Pil ned

Skift + Pil opp / Pil ned

Markere ett avsnitt før/etter

Ctrl+Skift+Pil opp / Pil ned

Kommando+Skift+Pil opp / Pil ned

Markere til begynnelsen/slutten på artikkelen

Ctrl+Skift+Home/End

Kommando+Skift+Home/End

Slette ordet foran innsettingspunktet (korrektur- og artikkelvisninger)

Ctrl+Tilbake eller Delete

Kommando+Delete eller Del på det numeriske tastaturet

Slette gjeldende setning (korrektur- og artikkelvisninger)

Ctrl+Skift+Tilbake eller Del

Kommando+Skift+Del

Slette gjeldende avsnitt (korrektur- og artikkelvisninger)

Ctrl+Alt+Skift+Del

Kommando+Tilvalg+Skift+Del på numerisk tastatur

Lag alle artikler på nytt

Ctrl+Alt+/

Kommando+Tilvalg+/

Bytte mellom gjeldende og forrige visning

Ctrl+Alt+2

Kommando+Tilvalg+2

Gå til Neste vindu

Ctrl+F6

Kommando+F6

Gå til Forrige vindu

Ctrl+Skift+F6

Kommando+Skift+F6

Rulle opp/ned én skjerm

PgUp/PgDn

PgUp/PgDn

Gå til første/siste oppslag

Alt+Skift+PgUp/PgDn

Tilvalg+Skift+PgUp/PgDn

Gå til forrige/neste oppslag

Ctrl+Alt+PgUp/PgDn

Kommando+Alt+PgUp/PgDn

Tilpasse markert område til vindu

Ctrl+Alt+=

Kommando+Tilvalg+=

Øke skjermen til 50 % / 200 % / 400 %

Ctrl+5/2/4

Kommando+5/2/4

Få tilgang til feltet for prosentvisning

Ctrl+Alt+5

Kommando+Tilvalg+5

Taster for flytting og overføring av grafikk

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Øke/redusere størrelse/skalering med 1 %

Ctrl+. [punktum] eller , [komma]

Kommando+. [punktum] eller , [komma]

Øke/redusere størrelse/skalering med 5 %

Ctrl+Alt+. [punktum] eller , [komma]

Kommando+Tilvalg+. [punktum] eller , [komma]

Flytte markering*

Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Flytte markering i intervaller på 1/10*

Ctrl+Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Kommando+Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Flytte markering ti ganger*

Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

Skift+Pil venstre, Pil høyre, Pil opp eller Pil ned

*Verdien angis i Rediger > Innstillinger > Enheter og intervaller (Windows) eller Adobe InCopy > Innstillinger > Enheter og intervaller (Mac OS).

Taster for arbeid med tekst

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Aktivere plasseringsverktøyet i tekst

Esc

Esc

Normal horisontal skalering

Ctrl+Skift+X

Kommando + Skift + X

Normal vertikal skalering

Ctrl+Alt+Skift+X

Kommando+Tilvalg+Skift+X

Øke/redusere tekstpunktstørrelse

Ctrl+Skift+>/<

Kommando+Skift+>/<

Øke/redusere tekstpunktstørrelsen med fem ganger

Ctrl+Alt+Skift+>/<

Kommando+Tilvalg+Skift+ >/<

Øke/redusere linjeavstand (horisontal tekst)

Alt+Pil opp/Pil ned

Tilvalg+Pil opp/Pil ned

Øke eller redusere linjeavstand (loddrett tekst)

Alt+Pil høyre/Pil venstre

Tilvalg+Pil høyre/Pil venstre

Øke/redusere linjeavstanden med fem ganger (horisontal tekst)

Ctrl+Alt+Pil opp / Pil ned

Kommando+Tilvalg+Pil opp / Pil ned

Øke eller redusere linjeavstanden fem ganger (lodrett tekst)

Ctrl+Alt+Pil høyre / Pil venstre

Kommando+Tilvalg+Pil høyre / Pil venstre

Automatisk linjeavstand

Ctrl+Alt+Skift+A

Kommando+Tilvalg+Skift+A

Øke/redusere utligning/tegnavstand

Alt+Pil høyre/Pil venstre

Tilvalg+Pil høyre/Pil venstre

Øke/redusere utligning/tegnavstand med fem ganger

Ctrl+Alt+Pil høyre / Pil venstre

Kommando+Tilvalg+Pil høyre / Pil venstre

Tilbakestille alle innstillinger for manuell utligning (tilbakestille tegnavstanden til null)

Ctrl+Alt+Q

Kommando+Tilvalg+Q

Øke/redusere grunnlinjeforskyvningen (horisontal tekst)

Alt+Skift+Pil opp / Pil ned

Tilvalg+Skift+Pil opp / Pil ned

Øke eller redusere grunnlinjeforskyvning (loddrett tekst)

Alt+Skift+Pil høyre / Pil venstre

Tilvalg+Skift+Pil høyre / Pil venstre

Øke/redusere grunnlinjeforskyvningen med fem ganger (horisontal tekst)

Ctrl+Alt+Skift+Pil opp / Pil ned

Kommando+Tilvalg+Skift+Pil opp / Pil ned

Øke/redusere utligningen mellom ord

Ctrl+Alt+å eller Tilbake

Kommando+Tilvalg+å eller Del

Øke/redusere utligningen mellom ord med fem ganger

Ctrl+Alt+Skift+å eller Tilbake

Kommando+Tilvalg+Skift+å eller Del

Venstrejustere/midtstille/høyrejustere

Ctrl+Skift+L/C/R

Kommando+Skift+L/C/R

Venstrejuster utgangslinje

Ctrl+Skift+J

Kommando + Skift + J

Juster alle linjer

Ctrl+Skift+F

Kommando+Skift+F

Sette inn høyre innrykkstabulator

Skift+Tab

Skift+Tab

Oppdater listen over manglende skrifter

Skift+Ctrl+Alt+" [anførselstegn]

Skift+Kommando+Tilvalg+" [anførselstegn]

Bytte mellom typografiske anførselstegn

Ctrl+Alt+Skift+'

Kommando+Tilvalg+Skift+'

Vise/skjule alle merknader unntatt gjeldende merknad

Hold nede Alt og klikk på markør for vist/skjult merknad

Hold nede Tilvalg og klikk på markør for vist/skjult merknad

Taster for arbeid med teksttyper

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Åpne dialogboksen Justering

Ctrl+Alt+Skift+J

Kommando+Tilvalg+Skift+J

Åpne dialogboksen Valg for tekstlinjer

Ctrl+Alt+K

Kommando+Tilvalg+K

Åpne dialogboksen Strek før/etter avsnitt

Ctrl+Alt+J

Kommando+Tilvalg+J

Omdefiner tegnmal

Ctrl+Alt+Skift+C

Kommando+Tilvalg+Skift+C

Åpne dialogboksen Initialer og kjedede maler

Ctrl+Alt+R

Kommando + Tilvalg + R

Omdefiner avsnittsmal

Ctrl+Alt+Skift+R

Kommando+Tilvalg+Skift+R

Bytte mellom å ha store bokstaver på/av

Ctrl+Skift+K

Kommando+Skift+K

Bytte mellom å ha små bokstaver på/av

Ctrl+Alt+L

Kommando+Tilvalg+H

-

Hevet skrift

Ctrl+Skift+=

-

Kommando+Skift+=

Senket skrift

Ctrl+Alt+Skift+=

Kommando+Tilvalg+Skift+=

Understreking

Ctrl+Skift+U

Kommando+Skift+U

Gjennomstreking

Ctrl+Skift+/

Crtl+Kommando+Skift+/

Fet

Ctrl+B, Ctrl+Skift+B

Kommando+B, Kommando+Skift+B

Kursiv

Ctrl+Skift+I

Kommando+Skift+I

Normal

Ctrl+Skift+Y

Kommando+Skift+Y

Aktivere/deaktivere justering etter rutenett

Ctrl+Alt+Skift+G

Kommando+Tilvalg+Skift+G

Slå automatisk orddeling av/på

Ctrl+Alt+Skift+H

Kommando+Tilvalg+Skift+H

Taster for søking i og endring av tekst

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Sette inn markert tekst i boksen Finn

Ctrl+F1

Kommando+F1

Sette inn markert tekst i boksen Finn, og søke etter neste forekomst

Skift + F1

Skift+F1

Bytte ut markert tekst med teksten i boksen Endre til

Ctrl+F3

Kommando+F3

Bytte ut markert tekst med teksten i boksen Endre til, og søke etter neste forekomst

Skift + F3

Skift+F3

Sette inn markert tekst i boksen Erstatt

Ctrl+F2

Kommando+F2

Taster for tabeller

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Fjerne celle

Tilbake eller Del

Slett

Flytte til neste celle

Tab, Pil venstre eller Pil høyre

Tab, Pil venstre eller Pil høyre

Flytte til forrige celle

Skift+Tab

Skift+Tab

Flytte opp/ned gjennom tabellceller

Pil opp / Pil ned

Pil opp / Pil ned

Flytte til første/siste celle i kolonnen

Alt+PgUp/PgDn

Tilvalg+PgUp/PgDn

Flytte til første/siste celle i raden

Alt+Home/End

Tilvalg+Home/End

Flytte til første/siste rad i rammen

PgUp/PgDn

PgUp/PgDn

Markere celler over/under

Skift+Pil opp / Pil ned

Skift + Pil opp / Pil ned

Markere celler til høyre/venstre

Skift+Pil høyre / Pil venstre

Skift+Pil høyre/Pil venstre

Starte rad i neste kolonne

Enter (numerisk tastatur)

Enter (numerisk tastatur)

Starte rad i neste ramme

Skift+Enter (numerisk tastatur)

Skift+Enter (numerisk tastatur)

Taster for typepaneler og dialogbokser

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Åpne dialogboksen Justering

Alt+Ctrl+Skift+J

Tilvalg+Kommando+Skift+J

Åpne dialogboksen Strek før/etter avsnitt

Alt+Ctrl+J

Tilvalg+Kommando+J

Åpne dialogboksen Valg for tekstlinjer

Alt+Ctrl+K

Tilvalg+Kommando+K

Aktivere Tegn-panelet

Ctrl+T

Kommando+T

Aktivere Avsnitt-panelet

Ctrl+Alt+T

Kommando + Tilvalg + T

Taster for tegnmaler og avsnittsmaler

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Tilpasse tegnmaldefinisjonen til teksten

Marker teksten, og trykk på Skift+Alt+Ctrl+C

Marker teksten, og trykk på Skift+Tilvalg+Kommando+C

Tilpasse avsnittsmaldefinisjonen til teksten

Marker teksten, og trykk på Skift+Alt+Ctrl+R

Marker teksten, og trykk på Skift+Tilvalg+Kommando+R

Endre valg uten å bruke malen

Skift+Alt+Ctrl+dobbeltklikk på malen

Skift+Tilvalg+Kommando+dobbeltklikk på malen

Fjerne mal og lokal formatering

Alt+klikk på avsnittsmalnavnet

Tilvalg+klikk på avsnittsmalnavnet

Fjerne overstyringer fra avsnittsmal

Alt+Skift+klikk på avsnittsmalnavnet

Tilvalg+Skift+klikk på avsnittsmalnavnet

Vise/skjule henholdsvis Avsnittsmaler- og Tegnmaler-panelet

F11, Skift+F11

Kommando+F11, Kommando+Skift+F11

Taster for synonymordbok

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Laste inn ord

Ctrl+Skift+5

Kommando+Skift+5

Slå opp ord

Ctrl+Skift+6

Kommando+Skift+6

Endre ord

Ctrl+Skift+7

Kommando+Skift+7

Taster for arbeid med XML-koder

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Vise/skjule objekt

Pil høyre / Pil venstre

Pil høyre/Pil venstre

Vise/skjule objekt og underordnede objekter

Alt+Pil høyre/Pil venstre

Tilvalg+Pil høyre/Pil venstre

Utvide XML-markering opp/ned

Skift+Pil opp / Pil ned

Skift + Pil opp / Pil ned

Flytte XML-markering opp/ned

Pil opp / Pil ned

Pil opp / Pil ned

Rulle opp/ned én skjerm i strukturruten

PgUp/PgDn

PgUp/PgDn

Markere første/siste XML-node

Home/End

Home/End

Utvide markering til første/siste XML-node

Skift+Home/End

Skift+Home/End

Gå til forrige/neste valideringsfeil

Ctrl+Pil venstre/Pil høyre

Kommando+Pil venstre/Pil høyre

Angi koder for tekstrammer og tabeller automatisk

Ctrl+Alt+Skift+F7

Kommando+Tilvalg+Skift+F7

Andre nyttige tastatursnarveier

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Windows

Mac OS

Lukke gjeldende dokument

Ctrl+Skift+W

Kommando+Skift+W

Lukk alle dokumenter

Ctrl+Alt+Skift+W

Kommando+Tilvalg+Skift+W

Arkivere alle dokumenter

Ctrl+Alt+Skift+S

Kommando+Tilvalg+Skift+S

Vise alle artikler

Ctrl+Alt+Z

Kommando + Tilvalg + Z

Skjule alle artikler

Ctrl+Alt+Skift+Z

Kommando+Tilvalg+Skift+Z

Vise/skjule alle verktøylinjer og paneler

Ctrl+Alt+Tab

Kommando+Tab (er i konflikt med Mac OS)

Nytt standarddokument

Ctrl+Alt+N

Kommando+Tilvalg+N

Vise Koblinger-panelet

Ctrl+Skift+D

Kommando+Skift+D

Aktiver sist brukte felt i panelet

Ctrl+Alt+` [accent grave]

Kommando+Tilvalg+` [accent grave]

Oppdatere informasjon om begynnelse til markør

Ctrl+Alt+Skift+6

Kommando+Tilvalg+Skift+6

Oppdatere informasjon om fremdrift i manuskriptberegning

Ctrl+Alt+Skift+8

Kommando+Tilvalg+Skift+8

Oppdatere informasjon om markør til slutt

Ctrl+Alt+Skift+7

Kommando+Tilvalg+Skift+7

Oppdatere informasjon om markering

Ctrl+Alt+Skift+5

Kommando+Tilvalg+Skift+5

Oppdatere informasjon om hele artikkelen

Ctrl+Alt+Skift+4

Kommando+Tilvalg+Skift+4

Tvungen skjermoppdatering

Skift + F5

Skift+F5

Bytte mellom enheter

Ctrl+Alt+Skift+U

Kommando+Tilvalg+Skift+U

Ny tekstmakro

Ctrl+Alt+F8

Kommando+Tilvalg+F8

Redigere tekstmakro

Ctrl+Alt+Skift+F8

Kommando+Tilvalg+Skift+F8

Sette inn makrotekst

Alt+Skift+F8

Tilvalg+Skift+F8

Taster for å løse konflikter mellom Mac OS 10.3x og 10.4

Denne tabellen er ikke en fullstendig liste over tastatursnarveier. Den inneholder bare de snarveiene som ikke vises i menykommandoer eller verktøytips.

Resultat

Mac OS

Åpne dialogboksen Innstillinger

Kommando+K

Åpne Avsnittsmaler-panelet

Kommando+F11

Åpne Tegnmaler-panelet

Kommando+Skift+F11

Åpne Tekstmakroer-panelet

Ctrl+Kommando+Skift+F10

Åpne Fargeprøver-panelet

F5

Vise/skjule verktøykasse

Ctrl+Kommando+F12

Minimere programvinduet

Kommando + M

Skjule programmet

Kommando + H

Adobe-logoen

Logg på kontoen din