Inkludere metadata i en artikkel

Arbeide med metadata

Metadata er et sett med standardisert informasjon om en fil, som for eksempel forfatternavn, oppløsning, fargerom, copyright og nøkkelord som er brukt. Du kan bruke metadata til å effektivisere arbeidsflyten og organisere filene dine.

XMP-standarden

Metadatainformasjon lagres med XMP-standarden (Extensible Metadata Platform), som Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign og Adobe Photoshop er bygd på. XMP bygger på XML, og metadataene lagres som oftest i filen. Hvis det ikke er mulig å lagre informasjonen i filen, lagres metadataene i en egen fil som kalles en underfil. XMP gjør det enklere å utveksle metadata mellom Adobe-programmer og på tvers av publiseringsarbeidsflyter. Du kan for eksempel lagre metadata fra én fil som en mal og deretter importere metadataene til andre filer.

Metadata som er lagret i andre formater, for eksempel EXIF, IPTC (IIM), GPS og TIFF, synkroniseres og beskrives med XMP slik at de enklere kan vises og håndteres. Andre programmer og funksjoner bruker også XMP til å kommunisere og lagre informasjon, for eksempel versjonskommentarer, som du kan søke i med Adobe Bridge.

I de fleste tilfeller beholdes metadataene sammen med filen, selv når filformatet endres, for eksempel fra PSD til JPG. Metadata opprettholdes også når filer plasseres i et Adobe-dokument eller -prosjekt.

Merk:

Du kan bruke XMP Software Development Kit til å tilpasse opprettingen, behandlingen og utvekslingen av metadata. Du kan for eksempel bruke XMP SDK til å legge til felt i dialogboksen Filinformasjon. Du finner mer informasjon om XMP og XMP SDK på Internett-området for Adobe.

Arbeide med metadata i Adobe Bridge- og Adobe Creative Suite-komponenter

Mange av de kraftige Adobe Bridge-funksjonene som gjør det mulig å organisere, søke i og holde oversikt over filene og versjonene, er avhengige av XMP-metadata i filene. Det er to måter å arbeide med metadata på i Adobe Bridge: via Metadata-panelet og via dialogboksen Filinformasjon (InDesign) eller dialogboksen Informasjon om innholdsfil (InCopy).

I enkelte tilfeller finnes det flere visninger for samme metadataegenskap. En egenskap kan for eksempel hete Forfatter i én visning og Redigering i en annen, men begge refererer til samme underliggende egenskap. Selv om du tilpasser disse visningene til bestemte arbeidsflyter, forblir de standardisert via XMP.

Legge til metadata ved hjelp av dialogboksen Filinformasjon

Dialogboksen Filinformasjon viser kameradata, filegenskaper, en redigeringshistorikk, opphavsrett og forfatterinformasjon for det gjeldende dokumentet. Dialogboksen Filinformasjon viser også egendefinerte metadatapaneler. Du kan legge til metadata direkte i dialogboksen Filinformasjon. All informasjon som du skriver inn i et felt, overstyrer eksisterende metadata og tar i bruk den nye verdien på alle valgte filer.

 1. Velg Fil > Filinformasjon (InDesign) eller Fil > Informasjon om innholdsfil (InCopy).
 2. Velg blant følgende fra fanene øverst i dialogboksen:
  Merk:

  Bruk pil høyre og venstre til å bla mellom fanene, eller klikk på nedoverpilen og velg en kategori fra listen.

  Beskrivelse

  Her kan du skrive inn dokumentinformasjon om filen, for eksempel dokumenttittel, forfatter, beskrivelse og nøkkelord som kan brukes til å søke etter dokumentet. Hvis du vil angi informasjon om opphavsrett, velger du Opphavsrettsbeskyttet på hurtigmenyen Opphavsrettsstatus. Skriv deretter inn navnet på eieren av opphavsretten, merknaden om opphavsrett og URL-adressen til personen eller selskapet som eier opphavsretten.

  IPTC

  Inneholder fire områder: IPTC-innhold beskriver det visuelle innholdet i bildet. IPTC-kontakt viser kontaktinformasjon for fotografen. IPTC-bilde viser beskrivende informasjon for bildet. IPTC-status viser informasjon om arbeidsflyt og copyright.

  Kameradata

  Inkluderer to områder: Kameradata 1 viser skrivebeskyttet informasjon om kameraet og innstillingene som ble brukt til å ta bildet, for eksempel merke, modell, lukkerhastighet og blenderåpning. Kameradata 2 viser skrivebeskyttet informasjon om bildet, inkludert bildepunktdimensjoner og oppløsning.

  Videodata

  Viser informasjon om videofilen, inkludert bredden og høyden på videobildet, og du kan skrive inn informasjon om videofilen, for eksempel båndnavn og scenenavn.

  Lyddata

  Her kan du skrive inn informasjon om lydfilen, blant annet tittel, artist, bithastighet og løkkeinnstillinger.

  Mobil SWF

  Viser informasjon om filer for mobile medier, inkludert tittel, forfatter, beskrivelse og innholdstype.

  Kategorier

  Her kan du skrive inn informasjon basert på kategorier for Associated Press.

  Nullpunkt

  Her kan du skrive inn filinformasjon som er nyttig for nyhetsformidlere, inkludert når og hvor filen ble opprettet, overføringsinformasjon, spesielle instruksjoner og overskriftsinformasjon.

  DICOM

  Viser informasjon om pasienter, studier, serier og utstyr for DICOM-bilder.

  Historikk

  Viser informasjon fra Adobe Photoshop-historikkloggen for bilder lagret med Photoshop. Kategorien Historikk vises bare hvis Adobe Photoshop er installert.

  Illustrator

  Her kan du bruke en dokumentprofil til utdata for utskrift, Internett eller mobile utdata.

  Avansert

  Viser feltene og strukturene for lagring av metadata ved hjelp av navneområder og egenskaper, for eksempel filformat og egenskaper for XMP, EXIF og PDF.

  Rådata

  Viser XMP-tekstinformasjon om filen.

 3. Skriv inn informasjonen du vil legge til, i et felt som vises.
 4. Klikk OK for å bruke endringene.

Eksportere metadata som en XMP-fil

Du kan arkivere metadata i en XMP-fil som kan deles med andre brukere. Disse XMP-filene kan brukes som maler for å fylle InCopy-dokumenter og andre dokumenter som er opprettet med XMP-aktiverte applikasjoner. Maler du eksporterer, arkiveres på et delt sted som alle XMP-aktiverte programmer har tilgang til. De vises også på hurtigmenyen nederst i dialogboksen Filinformasjon.

 1. Velg Fil > Filinformasjon (InDesign) eller Fil > Informasjon om innholdsfil (InCopy).
 2. Velg Eksporter på hurtigmenyen nederst i dialogboksen.
 3. Skriv inn et filnavn, velg en plassering for filen, og velg Arkiver.
  Merk:

  Hvis du vil vise metadatamaler i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS), klikker du på hurtigmenyen nederst i dialogboksen Filinformasjon og velger Vis malmappe.

Importere metadata fra en XMP-fil

Når du importerer metadata til et dokument fra en eksportert XMP-malfil, kan du angi om du vil fjerne alle metadata i det gjeldende dokumentet og legge til nye metadata, beholde alle bortsett fra de samsvarende metadataene eller legge til samsvarende metadata i de eksisterende metadataene.

 1. Velg Fil > Filinformasjon (InDesign) eller Fil > Informasjon om innholdsfil (InCopy).
  • Velg en XMP-fil på hurtigmenyen nederst i dialogboksen, velg et importvalg, og velg OK.

  • Velg Importer på hurtigmenyen nederst i dialogboksen, angi et importvalg, og velg OK. Dobbeltklikk deretter på XMP-malfilen du vil importere.

Redigere metadata i bildefiler

Når du genererer bildetekster for monterte bilder i InDesign, brukes metadataene fra det monterte bildet. Selv om du kan redigere metadataene for InDesign-dokumenter, kan du ikke redigere metadataene for monterte filer i InDesign. Hvis du vil endre metadataene for monterte bilder, må du i stedet bruke deres opprinnelige program, Finder eller Utforsker eller Adobe Bridge eller Adobe Mini Bridge.

 1. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl+klikk (Mac OS) bildet i InDesign, og velg deretter Rediger original.

  Du kan også velge Rediger med og deretter velge et program, for eksempel Adobe Illustrator eller Adobe Photoshop.

 2. Velg Fil > Filinformasjon i det opprinnelige programmet.

 3. Rediger metadataene, og klikk deretter OK.

Du kan også velge et bilde i Adobe Bridge og deretter velge Fil > Filinformasjon for å redigere bildets metadata. Se Legge til metadata ved hjelp av dialogboksen Filinformasjon.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet