Sette opp en skriver

Vanligvis utføres den endelige utskriftsprosessen i Adobe® InDesign®, men du kan bruke Adobe InCopy® til å skrive ut utkast av artiklene fra korrektur-, artikkel- eller layoutvisningen.

Skrive ut med InCopy

InCopy kobles vanligvis til et InDesign-hoveddokument. InDesign-dokumentet er som regel den endelige kilden for utskrift, derfor finnes mange av kontrollene som trengs for utskrift av sluttproduktet, bare i InDesign. Du kan imidlertid bruke InCopy til å skrive ut utkast av artiklene fra korrektur-, artikkel- eller layoutvisningen. Hvor nøyaktig utskriften gjengir skjermvisningen av dokumentet, avhenger av hvilken visning og hvilke utskriftsinnstillinger du velger:

  • Fra korrektur- og artikkelvisningen skrives det ut uformatert tekst i en kontinuerlige spalte (eller flere kontinuerlige spalter). Dokumentets layout og formatering vises ikke.

  • Fra layoutvisningen skrives dokumentet ut slik det vises på skjermen, rammer og alle andre sideobjekter vises på utskriften.

    InCopy fungerer sammen med både Adobe PostScript®-skrivere, og ikke-PostScript-skrivere og andre utskriftsenheter. Hvis du bruker en PostScript-skriver, må du forsikre deg om at den nødvendige skriverdriveren og PPD-filen er installert riktig på datamaskinen.

Merk:

InCopy støtter ikke formatet som brukes av PDF Writer. Hvis du prøver å skrive ut til PDF Writer, vil det oppstå utskriftsforsinkelser eller -feil.

Om skriverdrivere

Ved hjelp av en skriverdriver får du direkte tilgang til skriverfunksjoner fra programmene på datamaskinen. Når du bruker riktig driver, har du tilgang til alle funksjonene en bestemt skriver støtter.

Adobe anbefaler at du bruker de nyeste skriverdriverne, som du finner informasjon om i tabellen nedenfor. Hvis det oppstår problemer når du bruker en eldre driver, bør du oppgradere til den nyeste driveren for operativsystemet du bruker.

Operativsystem

Skriverdriver

Windows® XP

Pscript 5 (systemdriver)

Mac OS 10.2 (eller senere)

Innebygd PS-driver for Mac OS X

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke PostScript-skriverdrivere som anbefales og støttes, og installasjonsinstruksjoner for disse, søker du i den delen av Internett-området for Adobe som omhandler skriverdrivere.

Noen av utskriftsfunksjonene i InCopy vises både i dialogboksen Skriv ut i InCopy og i dialogboksene for skriverdriverne. Generelt bør du bare angi valg for slike overlappende funksjoner i dialogboksen Skriv ut i InCopy. Identiske innstillinger som angis i dialogboksen for skriverdriveren, ignoreres. Instruksjonene nedenfor kan være til hjelp når du arbeider med overlappende valg.

Skriverdrivere kan støtte funksjoner som ikke finnes i InCopy, f.eks. dupleksutskrift. Støtten for slike funksjoner varierer avhengig av hvilken skriverdriver du bruker. Kontakt skriverprodusenten for mer informasjon.

Hvis du vil angi innstillinger for en bestemt skriver, kan du velge Oppsett-knappen i dialogboksen Skriv ut for å få tilgang til skriverdriveren fra InCopy. Når du velger denne knappen i Windows, åpnes dialogboksen Egenskaper for den valgte skriveren. Når du velger denne knappen i Mac OS, vises standarddialogboksen for utskrift.

Velge en PPD-fil

En PPD-fil (PostScript Printer Description) brukes til å tilpasse drivervirkemåten for din PostScript-skriver. Den inneholder informasjon om utdataenheten, inkludert skrifttyper i skriveren, tilgjengelige mediestørrelser og retning, optimaliserte rasterfrekvenser, rastervinkler, oppløsning og fargeutskriftsegenskaper. Det er viktig at du setter opp riktig PDF-fil før du skriver ut. Når du velger PPD-filen som samsvarer med PostScript-skriveren eller fotosetteren, vises de tilgjengelige innstillingene for utenheten i dialogboksen Skriv ut. Du kan bytte til en annen som passer bedre for dine behov. Programmer bruker informasjonen i PPD-filen til å avgjøre hvilke PostScript-data som skal sendes til skriveren når et dokument skrives ut.

Adobe anbefaler at du anskaffer den nyeste versjonen av PPD-filen for utdataenheten fra produsenten, slik at utskriftsresultatet blir best mulig. Mange trykkerier har PPD-filer for fotosetterne de bruker. Kontroller at du oppbevarer PPD-filene på stedet som angis i operativsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du i håndboken for operativsystemet.

  1. I Windows og Mac OS velger du en PPD-fil på samme måte som du legger til en skriver. Fremgangsmåten for å velge en PPD-fil varierer avhengig av plattformen. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen til operativsystemet.

Mer som dette

Adobe-logoen

Logg på kontoen din