Spore og gå gjennom endringer

Spor endringer

En nyttig funksjon er muligheten til å spore endringer som er gjort i en artikkel av ulike bidragsytere i skrive- og redigeringsprosessen. Når noen legger til, sletter eller flytter tekst i en eksisterende artikkel, markeres endringen i Artikkelredigering i InDesign eller korrektur- og artikkelvisning i InCopy. Du kan deretter godta eller forkaste endringene.

Bruk Spor endringer-panelet i InDesign eller verktøylinjen Spor endringer i InCopy til å slå Spor endringer av og på, og til å vise, skjule, godta eller forkaste endringer som er gjort av bidragsytere.

Change tracking shown in Story Editor (InDesign)

A. Change bars B. Added text C. Deleted text D. Moved text (from) E. Moved text (to) 

Aktivere endringssporing

 1. Velg Vindu > Redaksjonell > Spor endringer for å åpne Spor endringer-panelet (InDesign), eller velg Vindu > Spor endringer for å åpne verktøylinjen Spor endringer (InCopy).

 2. Plasser innsettingspunktet i teksten, og gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil aktivere endringssporing bare i gjeldende artikkel, klikker du ikonet for Aktiver Spor endringer i gjeldende artikkel .

  • (InDesign) Hvis du vil aktivere sporing i alle artikler, velger du Aktiver sporing i alle artikler på menyen i Spor endringer-panelet.

  • (InCopy) Hvis du vil aktivere sporing i alle åpne artikler i et dokument med flere artikler, velger du Endringer > Aktiver sporing i alle artikler.

 3. Legg til, slett eller flytt tekst i artikkelen som du vil.

Merk:

Når Spor endringer er slått på, vises et endringssporingsikon  til høyre på artikkellinjen i korrektur- og artikkelvisning.

Hvordan endringssporing vises

Når endringssporing er aktivert, markeres hver endring som standard slik i Artikkelredigering (InDesign) eller i korrektur- og artikkelvisning (InCopy):

Merk:

Under Spor endringer i dialogboksen Innstillinger kan du velge farge for å identifisere endringer du gjør. Her kan du også velge hvilke endringer (legge til, slette eller flytte tekst) du vil spore, og hvordan sporinger skal markeres.

Tekst som er lagt til

Uthevet.

Tekst som er slettet

Uthevet og markert med en gjennomstreking.

Flyttet (klipt ut og limt inn) tekst

Uthevet og markert tekst med en gjennomstreking på den opprinnelige plasseringen. Uthevet og innerammet på den nye plasseringen.

Merk:

Hvis du klipper ut tekst fra ett dokument og limer den inn i et annet, vises den som slettet tekst i dokumentet på den opprinnelige plasseringen, og som innsatt tekst på den nye plasseringen.

Kopiert tekst

Uthevet tekst på den nye plasseringen. Den opprinnelige teksten er uendret.

Vis endringslinjer

En endringslinje er en vertikal linje som vises til venstre for en tekstlinje som har blitt endret. Du kan velge om du vil vise eller skjule endringslinjer mens du arbeider. Du kan også angi hvilken visningsfarge du skal bruke på endringslinjene.

Vise eller skjule endringer

Når endringer er skjulte, vises teksten som den ville blitt vist med endringssporingsfunksjonen slått av. Det vil si at tekst som er lagt til, er synlig, slettet tekst er usynlig og flyttet eller limt inn tekst vises der den ble satt inn.

(InDesign) Når endringssporing er aktivert, spores redigeringen uansett om du arbeider i Artikkelredigering eller i dokumentlayouten. Endringer kan bare vises i Artikkelredigering, ikke i layouten.

(InCopy) Når endringssporing er aktivert, spores redigeringen uansett om du arbeider i korrektur-, artikkel- eller layoutvisning. Du kan bare vise endringene i korrektur- og artikkelvisning, ikke i layoutvisning.

 1. Klikk knappen Vis/Skjul endringer  i Spor endringer-panelet (InDesign) eller på verktøylinjen Spor endringer (InCopy).

Deaktivere endringssporing

 1. Plasser innsettingspunktet i teksten, og gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil deaktivere endringssporing bare i gjeldende artikkel, klikker du ikonet for Deaktiver Spor endringer i gjeldende artikkel .

  • (InDesign) Hvis du vil deaktivere sporing i alle artikler, velger du Deaktiver sporing i alle artikler på menyen i Spor endringer-panelet.

  • (InCopy) Hvis du vil deaktivere sporing i alle åpne artikler i et dokument med flere artikler, velger du Endringer > Deaktiver sporing i alle artikler.

Merk:

Ingen flere endringer vises når du deaktiverer sporing. Tidligere sporede endringer påvirkes ikke.

Vise endringsinformasjon i Spor endringer-panelet

 1. Velg Vindu > Spor endringer.

 2. Klikk innsettingspunktet i en endring. Spor endringer-panelet viser dato, klokkeslett og annen endringsinformasjon.

Godta og forkaste endringer

Når det har blitt gjort endringer i en artikkel, enten av deg eller andre, lar endringssporingsfunksjonen deg gå gjennom alle endringene og avgjøre om de skal brukes i artikkelen. Du kan godta og forkaste endringer, bare deler av en sporet endring eller alle endringer samtidig.

Når du godtar en endring, blir den en vanlig del av tekstflyten og er ikke lenger uthevet som en endring. Når du forkaster en endring, tilbakestilles teksten til slik den var før den ble endret.

 1. Plasser innsettingspunktet på begynnelsen av artikkelen i Artikkelredigering (InDesign) eller korrektur- eller artikkelvisning (InCopy).

 2. Klikk Neste endring-knappen  i Spor endringer-panelet (InDesign) eller på verktøylinjen Spor endringer (InCopy).

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil godta og bruke den i tekstflyten, velger du knappen Godta endring .
  • Hvis du vil forkaste endringen og gå tilbake til den opprinnelige teksten, velger du knappen Forkast endring 
  Merk:

  Hvis du vil godta eller forkaste den uthevede endringen og gå til neste endring, Alt+klikker (Windows) eller Tilvalg+klikker (Mac OS) du knappen Godta endring eller Forkast endring.

  • Hvis du vil gå tilbake til forrige endring eller hoppe over en endring og gå til den neste, klikker du knappen Forrige endring  eller Neste endring .

  • Hvis du vil godta eller forkaste alle endringer uten å gå gjennom dem, klikker du knappen Godta alle endringer i artikkelen  eller Forkast alle endringer i artikkelen .

  • Hvis du vil godta eller forkaste alle endringer i artikkelen eller dokumentet eller alle endringer som er gjort av en bestemt deltaker, velger du det aktuelle alternativet på menyen i Spor endringer-panelet (InDesign) eller på Endringer-menyen (InCopy).

Merk:

Hvis du ombestemmer deg og likevel ikke vil godta eller forkaste en endring, kan du angre endringen ved å velge Rediger > Angre eller trykke Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS).

Hvis du velger en Godta alle endringer- eller Forkast alle endringer-kommando, gjelder den også for skjult betinget tekst.

Angi innstillinger for Spor endringer

Innstillingene lar deg kontrollere mange sporingsalternativer. Du kan velge en farge til å identifisere endringene og markere endringene du vil spore: legge til, slette eller flytte tekst. Du kan også angi utseendet til hver type sporet endring, og du kan identifisere endringer med fargede endringslinjer i margene.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Spor endringer (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Spor endringer (Mac OS).

 2. Marker endringstypene du vil spore.

 3. For hver endringstype angir du tekstfarge, bakgrunnsfarge og markeringsmetode.

 4. Velg Forhindre dupliserte brukerfarger for å sikre at alle brukere blir tilordnet forskjellig farge.

 5. Hvis du vil vise endringslinjene, velger du alternativet Endringslinjer. Velg en farge på menyen Farge for endringslinje, og angi om du vil at endringslinjene skal vises i venstre eller høyre marg.

 6. Velg Inkluder slettet tekst i stavekontroll hvis du vil stavekontrollere markert tekst som skal slettes.

 7. Velg OK.

Endre brukernavn og -farge

 1. Lukk alle åpne artikler.
 2. Velg Fil > Bruker.
 3. Angi brukernavnet og -fargen som skal brukes i endringssporing og merknader, og velg deretter OK.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?