Opprette og bruke InCopy-arbeidsflyter

I Adobe® InCopy® kan du opprette frittstående dokumenter, eller du kan arbeide med dokumenter som er koblet til Adobe® InDesign®. Når du arbeider med koblede dokumenter, kan du ha flere InCopy-artikler i en InDesign-fil, avhengig av arbeidsflytsystemet. Skribenter, redaktører og designere kan arbeide samtidig på samme InDesign-dokument, uten at de overskriver hverandres arbeid.

Om InCopy-arbeidsflyter

Tett integrering mellom InCopy og InDesign sørger for en arbeidsflyt som gjør at skribenter, redaktører og designere kan arbeide samtidig med det samme InDesign-dokumentet uten at de overskriver arbeidet til de andre. Med arbeidsflytsystemet kan brukerne sjekke filer ut og inn slik at filens integritet beholdes.

InCopy-brukere kan vise innholdsbidragene sine med riktig layout uten å måtte installere InDesign. Med InCopy får skribenter og redaktører full kontroll over teksten, inkludert oppsettingsfunksjoner som å bruke formateringsstiler (vanligvis importert fra InDesign), manuskriptberegning og å justere linje- og sideskift og angi innstillinger for orddeling, utligning og så videre. InCopy-brukere kan importere grafikk for å forbedre historiene sine og utføre endringer som skalering og beskjæring i det uendelige. Etter at innholdet er arkivert i InCopy, kan dokumentet oppdateres i InDesign. I tillegg kan InDesign-brukere dele designoppdateringer med InCopy-brukere slik at alle arbeider med de siste layoutene.

Vanligvis tilpasser systemintegratoren samhandlingen mellom InCopy og InDesign og setter opp og definerer arbeidsflytsystemet for gruppen. Arbeidsflytsystemet kontrollerer filopprettelse, synkronisering (med hovedserveren) og visning. InCopy og InDesign fungerer sammen med flere ulike arbeidsflytsystemer, inkludert det innebygde systemet som aktiveres av InCopy® LiveEdit Workflow-plug-in-modulen for små arbeidsgrupper. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om arbeidsflytsystemet, kontakter du systemadministratoren.

Om koblede (styrte) dokumenter

Et koblet InCopy-dokument er en innholdsfil (enten tekst eller grafikk) som er montert i et åpent InDesign-dokument eller i en åpen oppdragsfil. Innholdet er tilknyttet en InDesign-layout og håndteres derfor av InDesign-dokumentet. InDesign-brukeren oppretter denne koblingen fra InDesign. Du kan ikke opprette eller behandle koblingen fra InCopy. InDesign-koblingen kan opprettes før InCopy-brukeren begynner å skrive og redigere tekst, mens skrivingen pågår eller etter at tekstarbeidet er fullført. Når innholdet er koblet, kan InCopy-brukeren se (men ikke endre) sidelayout, stiler osv. slik de vises i InDesign-dokumentet.

Koblede dokumenter har i tillegg følgende egenskaper:

  • Med en koblet InCopy-fil kan du gjøre det aller meste som gjelder selve teksten. Du kan for eksempel angi tekstformateringsvalg, endre skrifttyper og utføre andre funksjoner for redigering og manuskriptberegning innenfor grensene til utformingen og formateringen til InDesign-layouten og arbeidsflytsystemet. Du kan imidlertid ikke endre tekst- eller grafikkrammer, kolonnelayout, koblede sekvenser eller andre designelementer som er angitt i InDesign.

  • Koblet innhold håndteres av arbeidsflytsystemet der det er låst for tilgangskontroll. Systemet tilbyr kanskje flere valg for å åpne et koblet dokument, for eksempel å sjekke ut hver InCopy-fil slik at bare du kan arbeide med den. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, ser du dokumentasjonen til arbeidsflytsystemet, spør systemadministrator eller sjekker ut innhold ved hjelp av InCopy hvis arbeidsflyten bruker InCopy LiveEdit Workflow plug-in-modulene.

Arbeide med filer med flere artikler

Når du arbeider med koblede dokumenter, kan du ha mer enn én InCopy-artikkel i en InDesign-fil, avhengig av arbeidsflytsystemet. En fil med flere artikler må opprettes i InDesign som en oppdragsfil eller en InDesign-fil med koblet InCopy-innhold. Du kan ikke bruke InCopy til å opprette et dokument med flere artikler. Se dokumentasjonen til arbeidsflytsystemet for å få mer informasjon.

Flere artikler vises og deles opp i korrektur- eller artikkelvisning med en artikkelskillelinje. Artikkelskillelinjen gir enkel tilgang til artiklene som er opprettet i et InDesign-dokument.

Artikkelskillelinjen inneholder artikkelnavnet og en Vis/Skjul-knapp som du kan bruke til å vise eller skjule hver artikkel. Når en artikkel er skjult, er teksten skjult og artikkelskillelinjen forblir synlig i redigeringspanelet.

Artikkelskillelinjen

A. Vis/Skjul-knapp B. Artikkelnavn C. Artikkelskillelinje 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din