Bruke synonymordboken

Om synonymordboken

I synonymordboken kan du slå opp synonymer, beslektede ord og antonymer for ord du angir. Hvis du f.eks. angir "figment", viser synonymordboken i InCopy synonymer som "fiction" og "fable," beslektede ord som "concoction" og "fantasy", og antonymer som "fact".

Ordsøket behøver ikke slutte med de første synonymene, beslektede ordene og antonymene du finner. Du kan slå opp alle foreslåtte ord og vise synonymer, beslektede ord og antonymer for ordene. Du kan raskt gå tilbake til de 10 siste ordene du har slått opp.

Synonymordbok-panel

A. .Slå opp B. .Endre til C. Språk-meny D. . Gjeldende oppslagsord E. . Betydninger-meny F. .Definisjon G. Kategori-menyen H. Resultatliste I. .Laste inn ord J. .Slå opp ord K. .Endre ord 

InCopy inneholder følgende kategorier du kan slå opp ord i:

Synonymer

Ord som betyr det samme eller omtrent det samme som oppslagsordet.

Antonymer

Ord som har motsatt eller omtrent motsatt betydning av oppslagsordet.

Se også

Ord som har en betydning som er beslektet med oppslagsordet, men som ikke er et synonym eller et antonym.

Nære synonymer

Ord som betyr omtrent det samme som oppslagsordet.

Nære antonymer

Ord som har en betydning som er omtrent lik den motsatte betydningen av oppslagsordet.

Slå opp ord i synonymordboken

Du kan bruke synonymordboken til å finne synonymer, antonymer og korte definisjoner av ord.

Slå opp et ord som vises i dokumentvinduet

 1. Velg Vindu > Synonymordbok for å åpne Synonymordbok-panelet.
 2. Velg Typeverktøyet , marker ordet du vil slå opp og gjør ett av følgende:
  • Kopier ordet, og lim det inn i tekstboksen Slå opp.

  • Velg knappen Last inn ord .

 3. Velg språket du vil bruke.
 4. Klikk knappen Slå opp ord  eller trykk Enter.

  En kort definisjon av ordet vises i definisjonsområdet i Synonymordbok-panelet. Resultatlisten viser beslektede ord basert på valgene du gjorde på menyene Betydninger og Kategori.

  Merk:

  Du kan dra den vertikale linjen som skiller definisjonsområdet og resultatlisten, fra side til side for å justere den relative bredden til de to områdene.

 5. Velg delen av teksten du vil slå opp, på menyen Betydninger. Hvis du f.eks. vil ha substantivbetydningen av ordet, velger du substantivet. Hvis du vil ha betydningen av verbet, markerer du verbet. Ikke alle betydninger er tilgjengelige for alle ord.
 6. Velg kategorien (f.eks. Synonymer eller Antonymer) du vil slå opp i, på menyen Kategorier. Ikke alle kategorier er tilgjengelige for alle ord.
Merk:

Hvis du vil erstatte ordet i Slå opp-feltet, holder du nede Alt og klikker (Windows), eller holder nede Tilvalg og klikker (Mac OS), på et ord i resultatlisten og velger deretter knappen Slå opp ord. Du kan erstatte ordet i feltet Endre til ved å dobbeltklikke et ord i resultatlisten.

Slå opp et ord som ikke vises i dokumentvinduet

 1. Velg Vindu > Synonymordbok for å åpne Synonymordbok-panelet.
 2. Skriv inn ordet du vil slå opp, i tekstboksen Slå opp, og trykk på Enter.

Slå opp et ord på nytt

 1. Velg Vindu > Synonymordbok for å åpne Synonymordbok-panelet.
 2. Velg ordet fra listen Slå opp i Synonymordbok-panelet. Denne menyen lister opp de 10 siste ordene du har slått opp.
 3. Velg knappen Slå opp ord  .

Sette inn et ord fra Synonymordbok-panelet

Du kan bruke Synonymordbok-panelet til å legge til eller erstatte ord i dokumentet. Når du erstatter et markert ord i dokumentet med et ord fra Synonymordbok-panelet, erstatter du bare det markerte ordet og ikke alle forekomster av ordet. Bruk kommandoen Finn/endre til å erstatte alle forekomster.

Merk:

Hvis synonymordboken ikke finner en matchende oppføring for tekststrengen i tekstboksen Slå opp, forblir alle andre tekstbokser i Synonymordbok-panelet tomme.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil legge til et ord, plasserer du innsettingspunktet der du vil legge til ordet i dokumentet.

  • Hvis du vil erstatte et ord i dokumentet, markerer du ordet.

 2. Marker et ord i resultatlisten i Synonymordbok-panelet.
 3. Velg knappen Endre ord  , eller dobbeltklikk på et ord i resultatlisten.

Mer som dette

Adobe-logoen

Logg på kontoen din