Oversikt over Finn/endre

Dialogboksen Finn/endre inneholder faner der du kan angi hva du vil søke etter og endre.

iu_find
Dialogboksen Finn/endre

A. Fanene i Finn/endre B. Finn et tabulatortegn C. Erstatt med en lang tankestrek D. Søkevalg E. Metategnmeny 
iu_find_ic
Dialogboksen Finn/endre

A. Fanene i Finn/endre B. Finn et tabulatortegn C. Erstatt med en lang tankestrek D. Søkevalg E. Metategnmeny 

Tekst

Du kan søke etter og endre bestemte forekomster av tegn, ord, ordgrupper eller tekst som er formatert på en bestemt måte. Du kan også søke etter og erstatte spesialtegn, for eksempel symboler, merker og blanktegn. Du kan bruke jokertegn til å utvide søket.

GREP

Bruk avanserte, mønsterbaserte søketeknikker for å søke etter og erstatte tekst og formatering.

Tegnvariant

Søk etter og erstatt tegnvarianter ved hjelp av Unicode- eller GID/CID-verdier. Dette er spesielt nyttig i forbindelse med søk etter og erstatting av tegnvarianter på asiatiske språk.

Objekt

Søk etter og erstatt formateringseffekter og attributter i objekter og rammer. Du kan for eksempel søke etter objekter med en 4-punkts strek og erstatte streken med en skygge.

Omstaving

Du kan også konvertere tegntypen til tekst med asiatiske språk. Du kan for eksempel søke etter halvbred katakana og erstatte den med helbred katakana i japansk tekst.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du søker etter og endrer tekst, objekter og uttrykk, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0080_no.

Finne og endre tekst

Hvis du vil vise, finne og erstatte skrifttyper i dokumentet, kan du bruke kommandoen Finn skrift i stedet for kommandoen Finn/endre.

Finne og endre tekst

 1. Hvis du vil søke etter et tekstområde eller en artikkel, markerer du teksten eller plasserer innsettingspunktet i artikkelen. Hvis du vil søke i mer enn ett dokument, åpner du dokumentene.
 2. Velg Rediger > Finn/endre, og velg fanen Tekst.
 3. Angi søkeområdet på Søk-menyen, og klikk på ikoner for å inkludere låste lag, malsider, fotnoter og andre elementer i søket.
 4. I boksen Finn skriver du inn det du vil søke etter:
  • Skriv eller lim inn teksten du vil søke etter.
  • Hvis du vil søke etter eller erstatte tabulatorer, mellomrom eller andre spesialtegn, markerer du det aktuelle tegnet (metategn) i listen til høyre for boksen Finn. Du kan også velge jokertegn som Vilkårlig siffer eller Vilkårlig tegn.
  iu_15_ic
  Bruk metategn til å søke etter spesialtegn, for eksempel en tabulator.
 5. Skriv eller lim inn erstatningsteksten i boksen Endre til. Du kan også velge et aktuelt tegn i listen til høyre for boksen Endre til.
 6. Velg Finn.
 7. Hvis du vil fortsette å søke, velger du Finn neste, Endre (for å endre gjeldende forekomst), Endre alle (en melding viser hvor mange forekomster som endres), eller Endre/finn (for å endre gjeldende forekomst og søke etter neste forekomst).
 8. Velg Ferdig.

Hvis du ikke fikk søkeresultatene du forventet, kontrollerer du om du har fjernet all formatering fra tidligere søk. Du må kanskje utvide søket også. Det kan for eksempel hende at du bare søker i et utvalg eller i en artikkel i stedet for i hele dokumentet. Du kan også søke etter tekst som vises på et objekt, for eksempel et låst lag, en fotnote eller skjult betinget tekst, som for øyeblikket ikke er inkludert i søket.

Hvis du ombestemmer deg med hensyn til å endre tekst, velger du Rediger > Angre Erstatt tekst (eller Angre Erstatt all tekst).

Hvis du vil finne neste forekomst av et uttrykk du har søkt etter tidligere, uten å måtte åpne dialogboksen Finn/Endre, velger du Rediger > Finn neste. I tillegg arkiveres tidligere søkestrenger i dialogboksen Finn/endre. Du kan velge en søkestreng på menyen til høyre for valget.

Finne og endre formatert tekst

 1. Velg Rediger > Finn/endre.
 2. Hvis valgene Finn format og Endre format ikke vises, velger du Flere valg.
 3. Klikk på boksen Finn format, eller velg ikonet Angi attributter du vil finne  til høyre for delen Finn formatinnstillinger.
 4. Velg en formateringstype på den venstre siden av dialogboksen Finn formatinnstillinger. Velg deretter formateringsattributtene, og velg OK.

  Enkelte OpenType-formateringsvalg vises både under OpenType-valg og Grunnleggende tegnformater (Sideplassering-menyen). Hvis du vil se informasjon om OpenType og andre formateringsattributter, søker du etter relaterte emner i InCopy Hjelp.

  Merk:

  Hvis du bare vil søke etter (eller erstatte) formatering, lar du boksen Finn eller Endre til være tomme.

 5. Hvis du vil bruke formatering på teksten du finner, klikker du på boksen Endre format eller velger ikonet Angi attributter du vil endre  i delen Endre formatinnstillinger. Velg en formateringstype, angi formateringsattributtene, og velg OK.
 6. Bruk Finn- og Endre-knappene til å formatere teksten.

Hvis du angir formatering i søkekriteriene, vises informasjonsikoner over boksene Finn eller Endre til. Disse ikonene indikerer at formateringsattributter er angitt, og at handlingen Finn eller Endre begrenses tilsvarende.

Merk:

Hvis du raskt vil fjerne alle formateringsattributter under Finn formatinnstillinger eller Endre formatinnstillinger, velger du Fjern.

Vanlige teknikker for å finne/endre

Søke med jokertegn

Angi jokertegn, for eksempel Vilkårlig siffer eller Vilkårlig mellomrom, for å utvide søket. Hvis du for eksempel skriver inn “s^?ng” i boksen Finn, søkes det etter ord som begynner med en “s” og slutter med “ng”, for eksempel “sang” og “syng”. Du kan enten skrive inn jokertegn eller velge et alternativ på Jokertegn-undermenyen i listen ved siden av tekstfeltet Finn.

Utklippstavle for metategnsøk

Hvis du vil søke etter metategn som lange tankestreker eller punkttegn, kan du først markere teksten og deretter lime den inn i boksen Finn for å slippe å angi metategn. InCopy konverterer automatisk spesialtegn som er limt inn til de tilsvarende metategnene.

Erstatte med utklippstavleinnhold

Du kan erstatte med formatert eller uformatert innhold kopiert til utklippstavlen. Du kan til og med erstatte tekst med et bilde som du har kopiert. Kopier objektet, og velg deretter et alternativ fra Annet-undermenyen i listen til høyre for boksen Endre til i dialogboksen Finn/endre.

Finne og fjerne uønsket tekst

Hvis du vil fjerne uønsket tekst, definerer du teksten du vil fjerne i boksen Finn og lar boksen Endre til være tom (pass på at ingen formatering er angitt i denne boksen).

XML-koder

Du kan bruke XML-koder på teksten du søker etter.

Merknader om å finne og endre tekst i InCopy

 • Hvis kommandoen Spor endringer er aktivert når du endrer eller erstatter tekst, spores all tekst du legger til eller sletter.

 • Alle fremgangsmåter for å finne og endre fungerer i hovedsak på samme måte i korrektur-, artikkel- og layoutvisning, enten du arbeider med en koblet eller enkeltstående artikkel. Hvis du arbeider med en koblet artikkel, må du begrense deg til å bruke tegn- og avsnittsstiler som er definert i InDesign. Når du arbeider i korrektur- eller artikkelvisning, kan du ikke se alle de typografiske effektene du bruker. Disse effektene kan du bare se i layoutvisning.

 • I korrektur- eller artikkelvisning overser kommandoen Finn/endre alle skjulte artikler. Hvis du imidlertid velger Endre alle, påvirkes alle skjulte artikler. Du får best resultat hvis du bruker Finn/endre i layoutvisning.

 • Med valget Inkluder merknadsinnhold i Finn/endre-handlinger i Merknader-delen i dialogboksen Innstillinger angir du om det skal søkes etter merknader. Hvis dette valget er aktivert, kan du bruke Finn/endre-kommandoen til å søke etter merknader i korrektur- og artikkelvisning, men ikke i layoutvisning. Lukkede merknader og fotnoter utelates fra søket.

Søkevalg for å finne og endre tekst

Søk-menyen

Inneholder valg som angir søkeområdet.

Dokumenter

Søk i hele dokumentet, eller velg Alle dokumenter hvis du vil søke i alle åpne dokumenter.

Artikkel

Søk i all tekst i en markert ramme, inkludert tekst i andre koblede tekstrammer og skjult tekst. Velg Artikler hvis du vil søke i artikler i alle markerte rammer. Dette valget vises bare hvis en tekstramme er markert, eller hvis du har plassert et innsettingspunkt.

Til slutten av artikkelen

Søk fra innsettingspunktet. Dette valget vises bare hvis du har plassert et innsettingspunkt.

Markering

Søk bare i markert tekst. Dette valget vises bare hvis du har markert tekst.

Inkluder låste lag 

Søker etter tekst i lag som er låst ved hjelp av dialogboksen Lagvalg. Du kan ikke erstatte tekst i låste lag.

Inkluder låste artikler 

Søker etter tekst i artikler som er sjekket ut som en del av en InCopy-arbeidsflyt. Du kan ikke erstatte tekst i låste artikler.

Inkluder skjulte lag 

Søker etter tekst i lag som er skjult ved hjelp av dialogboksen Lagvalg. Når det oppdages tekst i et skjult lag, kan du se utheving der teksten vises, men du kan ikke se teksten. Du kan erstatte tekst i skjulte lag.

Tekst i en skjult betingelse utelates alltid fra søket.

Inkluder malsider 

Søker etter tekst på malsider.

Inkluder fotnoter 

Søker etter fotnotetekst.

Skill mellom store og små bokstaver 

Søker bare etter tekst som har nøyaktig samme kombinasjon av små og store bokstaver som teksten i boksen Finn. Et søk etter FørTrykk finner for eksempel ikke Førtrykk, førtrykk eller FØRTRYKK.

Hele ord 

(Kun latinsk tekst) Ignorere søketegn hvis de er deler av et latinsk ord. Hvis du for eksempel søker etter hatt som et helt ord, ignorerer InDesign hatten.

Hele ord 

Ignorerer søketegnene hvis de er del av et lengre ord. Hvis du for eksempel søker etter hatt som et helt ord, ignorerer InDesign hatten.

Kana Sensitive 

Skiller mellom hiragana og katakana. Hvis du for eksempel søker etter Tango i hiragana, ignorerer InDesign Tango i katakana.

Skiller mellom halvbrede/helbrede tegn

Skiller mellom halvbrede og helbrede tegn. Hvis du for eksempel søker etter ka i halvbred katakana, ignorerer InDesign ka i helbred katakana.

Søke ved hjelp av GREP-uttrykk

I fanen GREP i dialogboksen Finn/endre kan du lage GREP-uttrykk for å finne alfanumeriske strenger og mønstre i lange dokumenter eller i mange åpne dokumenter. Du kan skrive inn GREP-metategn manuelt eller velge dem fra listen Spesialtegn for søking. GREP-søk skiller som standard mellom små og store bokstaver.

InDesign Secrets har publisert en liste over GREP-ressurser på InDesign GREP.

 1. Velg Rediger > Finn/endre, og velg fanen GREP.

 2. Nederst i dialogboksen kan du angi søkeområdet på Søk-menyen og velge ikoner for å inkludere låste lag, malsider, fotnoter og andre objekter i søket.

 3. I Finn-boksen kan du gjøre et av følgende for å lage et GREP-uttrykk.

  • Skriv inn søkeuttrykket manuelt. (Se Metategn for søk.)

  • Velg ikonet for Spesialtegn for søking til høyre for valget Finn, og angi valg fra undermenyene Plasseringer, Gjenta, Samsvar, Modifikatorer og Posix for å bidra til å lage søkeuttrykket.

 4. Skriv eller lim inn erstatningsteksten i boksen Endre til.

 5. Velg Finn.

 6. Hvis du vil fortsette å søke, velger du Finn neste, Endre (for å endre gjeldende forekomst), Endre alle (en melding viser hvor mange forekomster som endres), eller Endre/finn (for å endre gjeldende forekomst og søke etter neste forekomst).

Merk:

Med GREP-maler kan du dessuten bruke en tegnmal på tekst som samsvarer med GREP-uttrykket. Du kan teste GREP-uttrykket i dialogboksen GREP-maler. Du kan legge til eksemplene du ønsker å finne i et avsnitt, og deretter angi en tegnstil og et GREP-uttrykk i dialogboksen GREP-maler. Når du aktiverer Forhåndsvisning, kan du redigere uttrykket til alle eksemplene påvirkes slik du ønsker.

Tips til hvordan du lager GREP-søk

Her får du noen tips til hvordan du lager GREP-uttrykk.

 • Mange søk under fanen GREP ligner på dem i fanen Tekst, men vær klar over at du må sette inn ulike koder avhengig av hvilken fane du bruker. Vanligvis starter metategnene i fanen Tekst med en ^ (for eksempel ^t for en tabulator), og metategn i fanen GREP starter med en \ (for eksempel \t for en tabulator). Ikke alle metategn følger imidlertid denne regelen. For eksempel er et avsnittsskift ^p i fanen Tekst og \r i fanen GREP. Hvis du vil se en liste over metategn som brukes i fanene Tekst og GREP, ser du Metategn for søk.

 • Hvis du vil søke etter tegn som har symbolbetydning i GREP, skriver du inn en omvendt skråstrek (\) før tegnet for å indikere at tegnet som kommer etter, er litteralt. Et punktumsøk (.) søker for eksempel eller alle tegn i et GREP-søk. Hvis du vil søke etter et faktisk punktum, skriver du inn "\."

 • Arkiver GREP-søket som en spørring hvis du planlegger å bruke det ofte eller dele det med noen andre. (Se Finne/endre objekter ved hjelp av spørringer.)

 • Bruk parenteser for å dele opp søke i underuttrykk. Hvis du for eksempel vil søke etter “cat” eller “cot”, kan du bruke strengen c(a|o)t. Parenteser er særlig nyttige for å identifisere grupperinger. Når du for eksempel søker etter “the (cat) and the (dog)”, identifiseres “cat” som Funnet tekst 1 og “dog” som Funnet tekst 2. Du kan bruke Funnet tekst-uttrykkene (for eksempel $1 for Funnet tekst 1) til å endre bare deler av teksten som er funnet.

Eksempler på GREP-søk

Følg disse eksemplene for å lære hvordan du drar nytte av GREP-uttrykk.

Eksempel 1: Finne tekst i anførselstegn

La oss anta at du vil søke etter ord i anførselstegn (for eksempel "Spania"), og du vil fjerne anførselstegnene og bruke en mal på ordet (slik at det blir Spania i stedet for “Spania”). Uttrykket (“)(\w+)(”) inkluderer tre grupperinger, som angitt av parentesene ( ). Den første og tredje grupperingen søker etter anførselstegn, og den andre grupperingen søker etter ett eller flere tegn i ord.

Du kan bruke Funnet tekst-uttrykkene til å henvise til disse grupperingene. $0, for eksempel, henviser til all funnet tekst, og $2 henviser bare til den andre grupperingen. Hvis du setter inn $2 i Endre til-feltet og angir en tegnstil i Endre format-feltet, kan du søke etter et ord i anførselstegn og deretter erstatte det med en tegnstil. Fordi bare $2 er angitt, fjernes grupperingene $1 og $3. (Hvis du angir $0 eller $1$2$3 i Endre til-feltet, brukes tegnmalen også på anførselstegnene.)

iu_find_grep
GREP-eksempel

A. Finner alle tegn i ord som står i anførselstegn B. Tegnstilen brukes på den andre grupperingen (ordet), mens den første og den tredje grupperingen (venstre og høyre anførselstegn) fjernes C. Tegnstil angitt 

Dette eksemplet søker bare etter enkle ord i anførselstegn. Hvis du vil søke etter uttrykk i parentes, legger du til uttrykk med jokertegn, for eksempel (\s*.*\w*\d*), som ser etter mellomrom, tegn, tegn i ord og sifre.

Eksempel 2: Telefonnumre

InDesign inneholder en rekke forhåndsdefinerte søk du kan velge på Spørringer-menyen. Du kan for eksempel velge spørringen Konvertering av telefonnummer, som ser slik ut:

\(?(\d\d\d)\)?[-. ]?(\d\d\d)[-. ]?(\d\d\d\d)

Telefonnumre i USA kan vises på flere måter, for eksempel 206-555-3982, (206) 555-3982, 206.555.3982 og 206 555 3982. Denne strengen søker etter alle variasjonene. De første tre sifrene (\d\d\d) i telefonnummeret kan, men trenger ikke, stå i parentes, og et spørsmålstegn står derfor etter parentesen: \(? og \)?. Legg merke til at den omvendte skråstreken \ angir at det søkes etter den faktiske parentesen, og at den ikke er del av et underuttrykk. Klammeparentesene [ ] finner alle tegn inni dem, så i dette tilfellet finner [-. ] en bindestrek, et punktum eller et mellomrom. Spørsmålstegnet etter klammeparentesen angir at objektene inni er valgfrie i søket. Sifrene står i parentes, noe som angir grupperinger som kan henvises til i Endre til-feltet.

Du kan redigere grupperingshenvisningene i Endre til-feltet etter behov. Du kan for eksempel bruke disse uttrykkene:

206.555.3982 = $1.$2.$3

206-555-3982 = $1-$2-$3

(206) 555-3982 = ($1) $2-$3

206 555 3982 = $1 $2 $3

Flere GREP-eksempler

Eksperimenter med eksemplene i denne tabellen for å lære mer om GREP-søk.

Uttrykk

Søkestreng

Eksempeltekst

Samsvar (fet skrift)

Tegnklasse

[ ]

[abc]

Finner bokstaven a, b eller c.

Maria cuenta bien.

Maria cuenta bien.

Begynnelsen av avsnitt

^

^~_.+

Dette søker i starten på avsnittet (^) etter en lang tankestrek (~_) etterfulgt av et vilkårlig tegn ( . ) en eller flere ganger (+).

"Vi så — eller i hvert fall tror vi at vi så — en lilla ku."

—Konrad Yoes

"Vi så — eller i hvert fall tror vi at vi så — en lilla ku."

—Konrad Yoes

Negativ lookahead

(?!mønster)

InDesign (?!CS.*?)

Den negative lookaheaden stemmer bare overens med søkestrengen hvis den ikke etterfølges av det angitte mønsteret.

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS og InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS og InDesign CS2

Positiv lookahead

(?=mønster)

InDesign (?=CS.*?)

Den positive lookaheaden stemmer bare overens med søkestrengen hvis den etterfølges av det angitte mønsteret.

Bruk lignende mønstre for negative lookbehind (?<!mønster) og positive lookbehind (?<=mønster).

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS og InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS og InDesign CS2

Grupperinger

( )

(en) (god) (stil)

En god stil må først og fremst være klar.

En god stil må først og fremst være klar.

All funnet tekst = en god stil; Funnet tekst 1= en; Funnet tekst 2 = god; Funnet tekst 3= stil

Opphever markering av parenteser

(?:uttrykk)

(en) ($:god) (stil)

En god stil må først og fremst være klar.

En god stil må først og fremst være klar.

All funnet tekst = en god stil; Funnet tekst 1= en; Funnet tekst 2 = stil

Ikke skill mellom små og store bokstaver

(?i)

(?i)eple

Du kan også bruke (?i:eple)

Eple eple EPLE

Eple eple EPLE

Skill mellom små og store bokstaver

(?-i)

(?-i)eple

Eple eple EPLE

Eple eple EPLE

Flere linjer på

(?m)

(?m)^\w+

I dette eksemplet søker uttrykket etter ett eller flere (+) tegn i ord (\w) i starten på en linje (^). (?m)-uttrykket gjør at alle linjer i den funnede teksten kan behandles som atskilte linjer.

(?m)^\w samsvarer med begynnelsen av hvert avsnitt. (?-m)^\w samsvarer bare med begynnelsen av artikkelen.

En To Tre Fire Fem Seks Sju Åtte

En To TreFire Fem SeksSju Åtte

Flere linjer av

(?-m)

(?-m)^\w+

En To Tre Fire Fem Seks Sju Åtte

En To Tre Fire Fem Seks Sju Åtte

Enkeltlinje på

(?s)

(?s)c.a

Dette søker etter alle tegn ( . ) mellom bokstavene c og a. (?s)-uttrykket stemmer overens med alle tegn, selv om de finnes på neste linje.

(.) samsvarer med alt annet enn et avsnittsskift. (?s)(.) samsvarer med alt, inkludert avsnittsskift.

abc abc abc abc

abc abcabc abc

Enkeltlinje av

(?-s)c.a

abc abc abc abc

abc abc abc abc

Gjenta antall ganger

{ }

b{3} samsvarer nøyaktig 3 ganger

b(3,} samsvarer minst 3 ganger

b{3,}? samsvarer minst 3 ganger (korteste samsvar)

b{2,3} samsvarer minst 2 ganger og ikke mer enn 3

b{2,3}? samsvarer minst 2 ganger og ikke mer enn 3 (korteste samsvar)

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

Metategn for søk

Metategn representerer et tegn eller symbol i InDesign. Metategn i delen Tekst i dialogboksen Finn/endre begynner med en cirkumfleks (^). Metategn i kategorien GREP begynner med en tilde (~) eller en omvendt skråstrek (\). Du kan skrive inn metategn i fanen Tekst eller GREP i dialogboksen Finn/endre.

Merk:

Hvis du arkiverer strenger som spørringer, sparer du tid på å slippe å rette opp tegnsettingsfeil.

tegn:

Metategn i fanen Tekst:

Metategn i fanen GREP:

Tabulatortegn

^t

A.

Slutten av avsnitt

^p

\r

tvunget linjeskift

^n

\n

Vilkårlig sidetall

^#

~#

Gjeldende sidetall

^N

~N

Neste sidetall

^X

~X

Forrige sidetall

^V

~V

* Vilkårlig variabel

^v

~v

seksjonsmerke

^x

~x

* forankret objektmerke

^s

~s

* Merke for fotnotereferanse

^F

~F

* Stikkordmerke

^I

~I

Punkt

^8

~8

Japansk punkt

^5

~5

Cirkumflekstegn

^^

\^

Omvendt skråstrek

\

\\

Symbol for opphavsrett

^2

~2

Ellipse

^e

~e

Tilde

~

\~

Avsnittsmerke

^7

~7

Symbol for registrert varemerke

^r

~r

Paragraftegn

^6

~6

Varemerke

^d

~d

Startparentes

(

\(

Sluttparentes

)

\)

Venstre klammeparentes

{

\{

Høyre klammeparentes

}

\}

Venstre hakeparentes

[

\[

Høyre hakeparentes

]

\]

Lang tankestrek

^_

~_

Kort tankestrek

^=

~=

Myk bindestrek

^-

~-

Hard bindestrek

^~

~~

Ideographic Space

^(

~(

Langt mellomrom

^m

~m

Kort mellomrom

^>

~>

Tredjedels mellomrom

^3

~3

Kvart mellomrom

^4

~4

Sjettedels mellomrom

^%

~%

Justert mellomrom

^f

~f

Hårmellomrom

^|

~|

Hardt mellomrom

^s

~s

Hardt mellomrom (fast bredde)

^S

~S

Tynt mellomrom

^<

~<

Tegnmellomrom

^/

~/

Tegnsettingsmellomrom

^.

~.

^ Utklippstavleinnhold, formatert

^c

~c

^ Utklippstavleinnhold, uformatert

^C

~C

Hvilket som helst dobbelt anførselstegn

"

"

Hvilket som helst enkelt anførselstegn

'

'

Rette doble anførselstegn

^"

~"

Dobbelt venstre anførselstegn

^{

~{

Dobbelt høyre anførselstegn

^}

~}

Rett enkelt anførselstegn

^'

~'

Enkelt venstre anførselstegn

^[

~[

Enkelt høyre anførselstegn

^]

~]

Standard linjeskift

^b

~b

Spalteskift

^M

~M

Rammeskift

^H

~H

Sideskift

^A

~A

Oddetallssideskift

^L

~L

Partallssideskift

^E

~E

Mykt linjeskift

^k

~k

Høyre innrykkstabulator

^y

~y

Innrykk hit

^i

~i

Slutt på kjedet mal her

^h

~h

Deaktiver ligaturer

^j

~j

* Variabel for løpende topptekst (avsnittsmal)

^Y

~Y

* Variabel for løpende topptekst (tegnmal)

^Z

~Z

* Variabel for tilpasset tekst

^u

~u

* Variabel for siste sidetall

^T

~T

* Variabel for kapittelnummer

^H

~H

* Variabel for opprettelsesdato

^S

~S

* Variabel for endret dato

^o

~o

* Variabel for utskriftsdato

^D

~D

* Variabel for filnavn

^l (liten L)

~l (liten L)

* Vilkårlig siffer

^9

\d

* Hvilket som helst tegn som ikke er et siffer

\D

* Vilkårlig bokstav

^$

[\l\u]

* Vilkårlig tegn

^?

. (setter inn punktum i Endre til)

* Blanktegn (alle mellomrom eller tabulatorer)

^w

\s (setter inn mellomrom i Endre til)

* Ethvert tegn som ikke er et mellomrom

\S

* Hvilket som helst tegn i ord

\w

* Ethvert tegn som ikke er et tegn i ord

\B

* Hvilken som helst stor bokstav

\u

* Ethvert tegn som ikke er en stor bokstav

\U

* Hvilken som helst liten bokstav

\l

* Ethvert tegn som ikke er en liten bokstav

\L

^ All funnet tekst

$0

Funnet tekst 1-9

$1 (angir nummeret for grupperingen som er funnet, for eksempel $3 for den tredje grupperingen. Grupperinger står i parentes)

* Kanji

^K

~K

* Begynnelsen av ord

\<

* Slutten av ord

\>

* Ordgrense

\b

* Motsatt av ordgrense

\B

* Begynnelsen av avsnitt

^

*Slutten av avsnitt [plassering]

$

* Null eller en gang

?

* Null eller flere ganger

*

* En eller flere ganger

+

* Null eller en gang (korteste samsvar)

??

* Null eller flere ganger (korteste samsvar)

*?

* En eller flere ganger (korteste samsvar)

+?

* Markerer underuttrykk

( )

* Opphever markering av underuttrykk

(?: )

* Tegnsett

[ ]

* Eller

|

* Positiv Lookbehind

(?<= )

* Negativ Lookbehind

(?<! )

* Positiv Lookahead

(?= )

* Negativ Lookahead

(?! )

* Ikke skill mellom små og store bokstaver

(?i)

* Skill mellom små og store bokstaver

(?-i)

* Flere linjer på

(?m)

* Flere linjer av

(?-m)

* Enkeltlinje på

(?s)

* Enkeltlinje av

(?-s)

* Ethvert alfanumerisk tegn

[[:alnum:]]

* Ethvert alfabetisk tegn

[[:alpha:]]

* Ethvert tomt tegn, enten mellomrom eller tabulator

[[:blank:]]

* Ethvert kontrolltegn

[[:control:]]

* Ethvert grafisk tegn

[[:graph:]]

* Ethvert utskrivbart tegn

[[:skriv ut:]]

* Ethvert tegnsettingstegn

[[:punct:]]

* Ethvert tegn med lengre kode enn 255 (gjelder bare tegnklassene som kjennetegnes av brede tegn)

[[:unicode:]]

* Ethvert heksadesimalt siffertegn: 0-9, a-f og A-F

[[:xdigit:]]

* Ethvert tegn i et bestemt tegnvariantsett, for eksempel a, à, á, â, ã, ä, å, A, À, Á, Â, Ã, Ä og Å

[[=s=]]

* Kan bare skrives inn i boksen Finn, ikke i boksen Endre til.

^ Kan skrives inn i boksen Endre til, men ikke i boksen Finn.

Konverterer dobbelbyte tegntype

Bruk dialogboksen Finn/endre for å konvertere tegntypen til asiatisk tekst.

 1. Velg Rediger > Finn/endre.
 2. Klikk kategorien Translitterere.
 3. Nederst i dialogboksen angir du et område på Søk-menyen og velger ikoner for å angi om objekter som låste lag, malsider og fotnoter skal inkluderes i søket.
 4. Spesifiserer tegntypen i Finne hva.
 5. Spesifiser erstatningstegntypen i Endre til. Avhengig av tegntypen spesifisert i Finne hva, kan noen alternativer i Endre til være utilgjengelige. Hvis du for eksempel velger helbred hiragana i feltet Finn hva, kan du ikke velge helbrede latinske symboler i feltet Endre til.
 6. Klikk på knappen Finn neste, og klikk deretter knappen Endre.

Finne og endre objekter

Du kan bruke kommandoen Finn/endre til å erstatte attributtene og effektene som gjelder for objekter, grafikkrammer og tekstrammer. Hvis du for eksempel vil gi skygger samme farge, gjennomsiktighet og forskyvningsavstand, kan du bruke kommandoen Finn/endre til å søke etter og erstatte skygger i hele dokumentet.

 1. Velg Rediger > Finn/endre.
 2. Velg fanen Objekt.
 3. Velg boksen Finn objektformat, eller klikk på ikonet Angi attributter du vil finne .
 4. Velg en formateringstype på den venstre siden av dialogboksen Valg for Finn objektformat. Velg deretter formateringsattributtene, og velg OK.

  Kontroller at kategoriene du vil søke etter, har riktig status. Du kan velge mellom disse tre statusene for hver effektkategori: på, av eller ignorert. Hvis du for eksempel angir På for Skygge, inkluderes skyggeformatering i søket. Hvis du angir Av for Skygge, søker du etter objekter der skytteformatering er av. Hvis du angir Ignorer for Skygge, utelates skygger fra søket.

 5. Hvis du vil bruke formatering på objektet du finner, klikker du på boksen Endre objektformat eller velger ikonet Angi attributter du vil endre  i delen Endre formatinnstillinger. Velg en formateringstype, angi formateringsattributtene, og velg OK.
 6. Velg Finn- og Endre-knappene hvis du vil formatere objektene.

Finne og endre tegnvarianter

Tegnvariant-delen i dialogboksen Finn/endre er spesielt nyttig hvis du vil erstatte tegnvarianter som deler samme Unicode-verdi med andre lignende tegnvarianter, for eksempel alternative tegnvarianter.

InDesign Secrets har publisert et detaljert eksempel på hvordan du finner og endrer tegnvarianter på Finne og endre tegnvarianter.

 1. Velg Rediger > Finn/endre.
 2. Nederst i dialogboksen angir du et område på Søk-menyen og velger ikoner for å angi om objekter som låste lag, malsider og fotnoter skal inkluderes i søket.
 3. Under Finn tegnvariant markerer du skrifttypefamilien og -stilen der tegnvarianten er plassert.

  Det er bare skrifttypene som er brukt på teksten i det gjeldende dokumentet, som vises på menyen Skrifttypefamilie. Skrifttyper i ubrukte maler vises ikke.

 4. Hvis du vil skrive inn tegnvarianten som du vil finne i boksen Tegnvariant, gjør du ett av følgende:
  • Velg knappen ved siden av boksen Tegnvariant, og dobbeltklikk deretter på en tegnvariant i panelet. Dette panelet fungerer som Tegnvarianter-panelet.

  • Velg Unicode eller GID/CID, og skriv inn koden for tegnvarianten.

  Merk:

  Du kan bruke andre metoder til å skrive inn tegnvarianten som du ønsker å finne i boksen Tegnvariant. Marker en tegnvariant i dokumentvinduet, og velg Last inn valgt tegnvariant i Finn på hurtigmenyen, eller marker en tegnvariant i Tegnvarianter-panelet, og velg Last inn tegnvariant i Finn på hurtigmenyen.

 5. Under Endre tegnvariant skriver du inn erstatningstegnvarianten ved å bruke de samme teknikkene som du bruker til å skrive inn tegnvarianten du søker etter.
 6. Velg Finn.
 7. Hvis du vil fortsette å søke, velger du Finn neste, Endre (for å endre tegnvarianten som ble funnet sist), Endre alle (en melding viser hvor mange forekomster som endres), eller Endre/finn (for å endre gjeldende forekomst og søke etter neste forekomst).
 8. Velg Ferdig.

Finne og endre skrifter

Bruk kommandoen Finn skrift til å søke etter og vise skrifttypene du bruker i dokumentet. Deretter kan du erstatte en hvilken som helst skrifttype (unntatt skrifttyper i importert grafikk) med en hvilken som helst annen skrifttype på systemet. Du kan til og med erstatte en skrifttype som er en del av en tekstmal. Merk følgende:

 • Et skrifttypenavn oppføres én gang for bruk i layouten og hver gang den brukes i et importert bilde. Hvis du for eksempel bruker den samme skrifttypen tre ganger i layouten og tre ganger i importerte bilder, vises den fire ganger i dialogboksen Finn skrift – én gang for alle forekomstene i layouten og tre ganger til for hvert importerte bilde. Hvis en skrift ikke er fullstendig innebygd i grafikk, vises kanskje ikke skriftnavnet i dialogboksen Finn skrift.

 • Finn skrift er ikke tilgjengelig i et artikkelredigeringsvindu.

 • I dialogboksen Finn skrift angir ikoner skrifttyper eller skriftstatus, for eksempel Type 1-skrifttyper , importerte bilder , TrueType-skrifttyper , OpenType-skrifttyper og manglende skrifttyper .

 • Du kan finne og endre sammensatte skrifttyper, men du kan ikke endre sammensatte skrifttyper som er del av sammensatte skrifttyper.

 • Bruk kommandoen Tekst > Finn skrift til å analysere bruken av skrifttyper på sider og i importert grafikk, slik at utskriften blir konsekvent. Hvis du vil finne og endre bestemte tekstattributter, tegn eller maler, bruker du Rediger > Finn/endre i stedet.

 1. Velg Tekst > Finn skrift.
 2. Marker ett eller flere skrifttypenavn i listen Skrifter i dokumentet.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil finne første forekomst av den markerte skrifttypen i layouten, velger du Finn første. Teksten som denne skrifttypen brukes på, vises. Knappen Finn første er ikke tilgjengelig hvis den markerte skrifttypen brukes i et importert bilde, eller hvis du markerte flere skrifttyper i listen.

  • Hvis du vil markere et importert bilde som inneholder en skrifttype som er merket med et ikon for importert bilde  i listen, velger du Finn grafikk. Bildet vises. Knappen Finn grafikk er ikke tilgjengelig hvis den markerte skrifttypen bare brukes i layouten, eller hvis du markerte flere skrifttyper i listen Skrifter i dokumentet.

 4. Hvis du vil ha mer informasjon om en markert skrifttype, velger du Mer info. Hvis du vil skjule informasjonen, velger du Mindre info. Informasjonsområdet tømmes hvis du markerer flere skrifttyper i listen.

  En skrifttype kan være oppført som Ukjent hvis filen for det markerte bildet ikke inneholder informasjon om den. Skrifttyper i punktgrafikkbilder (for eksempel TIFF-bilder) vises ikke i listen i det hele tatt siden de ikke er ekte tegn.

 5. Hvis du vil erstatte en skrifttype, velger du den nye skrifttypen du vil bruke, fra listen Erstatt med, og deretter gjør du ett av følgende:
  • Hvis du bare vil endre én forekomst av den markerte skrifttypen, velger du Endre. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis flere skrifttyper er markert.

  • Hvis du vil endre skrifttypen i denne forekomsten og finne den neste forekomsten, velger du Endre/finn. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis flere skrifttyper er markert.

  • Hvis du vil endre alle forekomster av skrifttypen som er markert i listen, velger du Endre alle. Hvis du vil omdefinere en avsnitts- eller tegnstil som inneholder skrifttypen det søkes etter, velger du Omdefiner mal når alt endres.

  • Hvis du vil endre alle forekomster av skrifttypen som er markert i listen, velger du Endre alle. Hvis du vil omdefinere en avsnitts- eller tegnstil som inneholder skrifttypen det søkes etter, velger du Omdefiner mal og Navngitt rutenett når alt endres.

  Når det ikke er flere forekomster av en skrifttype i filen, fjernes denne skrifttypen fra listen Skrifter i dokumentet.

  Merk:

  Hvis du vil endre skrifttyper i importert grafikk, bruker du programmet som bildet opprinnelig ble eksportert fra, og erstatter bildet eller oppdaterer koblingen i Koblinger-panelet.

 6. Hvis du valgte Endre, velger du Finn neste for å finne den neste forekomsten av skrifttypen.
 7. Velg Ferdig.

Du kan åpne dialogboksen Finn skrift mens du forhåndskontrollerer et dokument. Velg fanen Skrifter i dialogboksen Forhåndskontroller, og velg deretter Finn skrift.

Merk:

Hvis du vil vise systemmappen der skrifttypen vises, markerer du skrifttypen i dialogboksen Finn skrift og velger Vis i Utforsker (Windows) eller Vis i Finder (Mac OS).

Finne/endre objekter ved hjelp av spørringer

Du kan finne og endre tekst, objekter og tegnvarianter ved å bruke eller lage en spørring. En spørring er en definert handling for å finne og endre. InDesign har flere spørringsforvalg for å endre tegnsettingsformater og andre nyttige handlinger, for eksempel å endre telefonnummerformater. Hvis du arkiverer en spørring som du har laget, kan du kjøre den på nytt senere og dele den med andre.

Søke ved hjelp av spørringer

 1. Velg Rediger > Finn/endre.
 2. Velg en spørring fra Spørring-listen.

  Spørringene grupperes etter type.

 3. Angi et område for søket på Søk-menyen.

  Søkeområdet arkiveres ikke med spørringen.

 4. Velg Finn.
 5. Hvis du vil fortsette å søke, velger du Finn neste, Endre (for å endre teksten eller tegnet som ble funnet sist), Endre alle (en melding viser hvor mange forekomster som endres) eller Endre/finn (for å endre tekst eller tegn og fortsette søket).

Når du har valgt en spørring for søk, kan du justere innstillingene for å finjustere søket.

Arkivere spørringer

Arkiver en spørring i dialogboksen Finn/endre hvis du vil kjøre den på nytt senere eller dele den med andre. Navnet på spørringene du arkiverer, vises i Spørring-listen i dialogboksen Finn/endre.

 1. Velg Rediger > Finn/endre.
 2. Velg Tekst, GREP eller en annen fane for å utføre søket du ønsker.
 3. Under Søk-menyen kan du velge ikoner for å angi om objekter som låste lag, malsider og fotnoter skal inkluderes i søket.

  Disse objektene inkluderes i den arkiverte spørringen. Søkeområdet arkiveres imidlertid ikke med spørringen.

 4. Definer feltene Finn og Endre til. (Se Metategn for søk og Søke ved hjelp av GREP-uttrykk.)
 5. Velg Arkiver spørring-knappen i dialogboksen Finn/endre, og gi spørringen et navn.

Hvis du oppgir navnet på en eksisterende spørring, blir du spurt om vil erstatte den. Velg Ja hvis du vil oppdatere den eksisterende spørringen.

Slette spørringer

 1. Marker spørringen i Spørring-listen, og velg Slett spørring-knappen.

Laste inn spørringer

Egendefinerte spørringer arkiveres som XML-filer. Navnet på egendefinerte spørringer vises i Spørring-listen i dialogboksen Finn/endre.

 1. Hvis du vil laste inn en mottatt spørring slik at den vises i Spørring-listen, må du kopiere spørringsfilen til den aktuelle plasseringen:

  Mac OS

  Brukere\[brukernavn]\Bibliotek\Preferences\Adobe InCopy \[Versjon]\[Språk]\Find-Change Queries\[spørringstype]

  Windows XP

  Documents and Settings\[brukernavn]\Programdata\Adobe\InCopy \[Versjon]\[Språk]\Find-Change Queries\[spørringstype]

  Windows Vista og Windows 7

  Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InCopy \[Versjon]\[Språk]\Find-Change Queries\[spørringstype]

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet