Sammendrag av nye funksjoner

2017-versjonen av InCopy

2017-versjonen av InCopy CC (november 2016) dekker de viktigste behovene til designere, og gjør daglige arbeidsflyter enklere med raskere applikasjonsytelse, uovertruffen stabilitet og tidsbesparende funksjoner.

Hvis du ønsker et sammendrag av funksjonene som ble innført i tidligere utgaver av InCopy CC, kan du se Sammendrag av nye funksjoner | InCopy CC 2015-versjonene.

Fotnoter som går over flere spalter

Nå har du muligheten til å sette inn en fotnote som går over flere spalter når du arbeider med en tekstramme med flere spalter. Velg alternativet Strekk fotnotene over kolonnene under Valg for dokumentfotnoter for å aktivere denne funksjonen. Basert på hva som er markert, gjør dette alternativet at alle fotnotene i dokumentet enten går over kolonnene eller går tilbake til den opprinnelige oppførselen.

Muligheten til å strekke fotnoter over kolonner er aktivert som standard for et nytt dokument som er opprettet i InCopy CC 2017. Alternativet er imidlertid deaktivert som standard for et eksisterende dokument som er opprettet i en tidligere versjon.

Du finner mer informasjon under Fotnoter.

OpenType-forbedringer

Med denne utgaven av InCopy er OpenType-egenskaper nå enklere å finne. Når du velger tekst eller en tekstramme, kan du klikke på et merke som kontekstuelt viser OpenType-egenskaper som gjelder for den markerte teksten. I tillegg kan du nå forhåndsvise hvordan en bestemt OpenType-egenskap ser ut. Hvis det finnes blandede skrifter i markeringen, vises OpenType-egenskapene for alle skriftene.

Hurtigmeny for markerte tekstrammer

Bruk OpenType-egenskaper på mer enn bare ett tegn. Når du nå velger en tekstramme eller tekst i en tekstramme, identifiserer InCopy de gjeldende OpenType-egenskapene for den merkede teksten, og gir deg et alternativ for å bruke dem.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke skrifter.

Støtte for hurtigmeny for ordenstall og ligaturer

Støtten for hurtigmenyen, som tidligere var tilgjengelig for alternative tegn og brøker, er nå utvidet til ordenstall og ligaturer (myk/standard). Så om du nå velger den 1., 2., 3. og så videre, foreslår InCopy automatisk å bruke ordenstall-egenskapen til den. Ordenstallene er foreløpig begrenset til engelske ordenstall.

Hvis du dessuten velger 'st' fra ordet Start og det finnes en myk ligatur for tegnene, foreslår InCopy at du bruker denne egenskapen. Det samme gjelder for standardligaturer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke skrifter og Formatere tegn.

Stilistiske sett

OpenType-skrifter har vanligvis noen stilistiske sett i seg. InCopy viser disse stilistiske settene som Sett 1, Sett 2 og så videre. Det er vanskelig å finne ut hva slags stilistisk sett dette kan være ut fra navnet. Med denne funksjonen brukes navnet på det stilistiske settet som er levert av en skriftutvikler, i tillegg til at de vises på flere steder i InCopy der de refereres til.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke skrifter.

Ytelse for hyperkoblinger-panelet

I tidligere versjoner av InCopy tok det lang tid å laste inn et dokument som inneholdt mange hyperkoblinger koblet til Hyperkoblinger-panelet. Med denne utgaven lastes Hyperkoblinger-panelet inn mye raskere og gir mye bedre ytelse sammenlignet med tidligere versjoner.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din