Opplæringsprogrammer

Forsiktig!

Opplæringsprogram fra Learning Manager får det nye navnet Lærebaner. Denne endringen skjer umiddelbart etter utgivelsen i oktober 2021, og terminologien for opplæringsstier gjenspeiles for alle roller.

Les denne artikkelen for å finne ut hvordan du oppretter og administrerer opplæringsprogrammer i Learning Manager

Opplæringsprogrammer er et sett unikt utformede kurs som møter spesifikke elevmål. Administratorer oppretter opplæringsprogrammene for elevene. Du kan se opplæringsprogrammene som elev.

Opprett et opplæringsprogram

Administratorer kan opprette opplæringsprogrammer. Følg trinnene nedenfor for å opprette et opplæringsprogram:

 1. Logg på som administrator. Klikk på Opplæringsprogram i venstre rute. Opplæringsprogrammer-siden vises med en liste over eksisterende opplæringsprogrammer, hvis de allerede er opprettet for organisasjonen.
 2. Klikk på Legg til øverst til høyre på siden. Siden Legg til nytt opplæringsprogram vises.
 3. Angi opplæringsprogrammets navn, sammendrag, og fordeler med programmet.
 4. For å opprette opplæringsprogrammer på andre språk, kan du klikke Legg til nytt språk øverst på siden. Velg språkene du ønsker, og klikk på Legg til. Det kan være at du må legge til alle metadataene for opplæringsprogrammet på alle de valgte språkene. Hvis ikke, vil den engelske informasjonen vises for andre språk.
 5. Angi en unik læringsobjekt-ID for opplæringsprogrammet. Den unike ID-en kan bare inneholde bokstaver og tall, ingen spesialtegn. Ingen læringsobjekter kan ha samme ID.
 6. Velg påmeldingstype som administratorpåmelding eller egenpåmelding, som ønsket. Velg avmeldingsalternativ og alternativer for kursrekkefølge, og klikk Lagre. Hvis du velger egenpåmelding, kan elevene melde seg på opplæringsprogrammet selv.
  Kurssiden vises for å legge til kurs i opplæringsprogrammene. Her ser du fanene Læreplan og Katalog.
  Merk
  Alle typer kurs kan legges til i et opplæringsprogram. Disse inkluderer klasseromskurs og virtuelle klasseromskurs, aktivitet, kurs i eget tempo og blandede kurs. Ledernominerte og ledergodkjente kurs vises ikke under kursutvalget i opplæringsprogrammer.
 7. Du må legge til kurs i opplæringsprogrammet før du kan publisere det. Klikk på fanen Katalog for å tilknytte kurs til opplæringsprogrammet. En liste over alle tilgjengelige kurs vises.
 8. Velg kursene du vil legge til i opplæringsprogrammet ved å holde musepekeren over et kurskort og klikke på det. Hvis kurset ikke allerede er lagt til i opplæringsprogrammet, kan du se et +-symbol midt på kurskortet.
  Gjenta dette trinnet for å legge til flere kurs.
  Merk
  Vis listen over alle kursene som er lagt til i opplæringsprogrammet på fanen Læreplan. Etiketter som er lagt til kan sees for de tillagte kursene, nederst på kurskortet i fanen Katalog.
 9. Klikk Tilbake til programmer øverst i venstre rute for å se en liste over alle opplæringsprogrammene. Der vil du se opplæringsprogrammet du nettopp har lagt til.
 10. Du kan publisere opplæringsprogrammet ved å klikke på Oversikt i venstre rute, og velge Handlinger>Publiser. Du kan også publisere opplæringsprogrammet gjennom Kurs og forekomster-visningen ved å klikke på Publiser øverst til høyre på siden.

Legge til elever i et opplæringsprogram

For mer informasjon om påmelding av elever og trinnene som skal følges, kan du se Melde på elever.

Aktiver full katalogkontroll for opplæringsprogrammer

Som å gi full katalogkontroll for læring(er) eller moduler, kan du også aktivere full katalogkontroll for opplæringsprogrammer.

Tilbakestill kurs

En administrator kan tilbakestille fremdriften i et kurs i et opplæringsprogram.

Fra et opplæringsprogram kan administratoren tilbakestille fremdriften i kurset.

For å tilbakestille et kurs, må administratoren velge et kurs fra rullegardinmenyen Kurs.

Klikk deretter på Tilbakestill kurs fra rullegardinlisten Handlinger.

Elevene kan nå starte modulene i de valgte kursene fra starten.

Merk: Bare mislykkede og ufullstendige moduler i kurset vil bli tilbakestilt.

Opprett flere forekomster av opplæringsprogrammer

Du kan opprette flere forekomster av et kurs eller opplæringsprogram.

 1. Klikk på Opplæringsprogrammer i venstre rute.
 2. Klikk på navnet til opplæringsprogrammet i kurs/læringsprogramlisten med miniatyrbilder.
 3. Klikk Forekomster i venstre rute.
 4. Klikk Legg til ny forekomst i øvre høyre hjørne av kursinformasjonen.
 5. En ny forekomst av opplæringsprogrammet vil vises.
 6. Klikk på redigeringsikonene (som vist med rød pil på bildet) på den nye forekomsten for å endre verdiene for kurset/opplæringsprogrammet, som tidsfrist, forekomstnavn, tilbakemelding og merke. Etter at du har gjort endringene, klikker du på merket ved siden av den endrede verdien for å lagre endringene. Klikk på X-merket for å avbryte endringene.

Administratorer kan legge til klasserom og virtuelle klasserom i et opplæringsprogram. Økten forfatteren gav da kurset ble opprettet blir standard forekomst. Når administratoren legger til kurs i et opplæringsprogram, tilordnes det som standard til standardforekomsten av alle kursene, men administratoren kan endre forekomsttilordningen. Antallet kurs som er lagt til i et opplæringsprogram kan også sees på forekomstsiden, som vist under.

Endre tilordning av forekomst


For å endre tilordningen av en forekomst, klikker du på kurstallet på Forekomst-siden. En tilordningsboks for kursforekomsten vises, med en liste over forekomster. Du kan nå velge tilordning av forekomsten.

Endre tilordning av forekomst i et opplæringsprogram
Endre tilordning av forekomst i et opplæringsprogram

Opprett fleksible opplæringsprogrammer

Med fleksible opplæringsprogrammer kan elevene ta opplæringer som ikke er begrenset til hva standardforekomsten tilbyr. En administrator oppretter ulike forekomster for å imøtekomme elevenes behov. Denne typen opplæringsprogram er vanligvis en klasseroms- eller virtuell klasseromsøkt. For å sikre at alle elever får muligheten til å delta, kan administratoren opprette mer enn én forekomst av en kursøkt for å imøtekomme ulike tidssoner.

En administrator kan også tilordne en forekomst av et opplæringsprogram til en forekomst av en kurs som eleven velger.

Arbeidsflyt

 1. Opprett flere kurs med flere forekomster.
 2. Opprett et opplæringsprogram, og legg til noen kurs.
 3. Opprett forekomster av opplæringsprogrammet.
 4. Registrer elevene.

Abonnement

Administratorer kan hente quiz-resultater og statusrapporter om elever. De kan angi rapporthyppighet, e-postemne og mottakerens e-post-ID. Avhengig av angitt hyppighet, mottar mottakeren en e-post med rapporten vedlagt.

Abonnementsrapporter
Abonnementsrapporter

Se quizresultater

 1. Klikk på en opplæringsprogram-flis
 2. Klikk på Quiz-resultater i venstre rute.

Du kan se quiz-resultatene for bestemte opplæringsprogrammer basert på brukernavnet eller hvert spørsmål. Velg Etter bruker- eller Etter spørsmål-fanen.

Quiz-resultatene vises for ett kurs om gangen. Endre kursnavnet i rullegardinmenyen for å se quiz-resultatene for andre kurs. Du kan også eksporter quiz-resultatene for hvert kurs.

Velg forekomsttypen fra rullegardinlisten for å se resultatene basert på hver forekomst av opplæringsprogrammet.

Se L1- og L3-tilbakemelding

Som administrator kan du aktivere L1- og L3-tilbakemelding for et opplæringsprogram. L1-tilbakemeldingen som gis av eleven vil være synlig under L1-tilbakemeldingsfanen, mens L3-tilbakemeldingen som gis av lederen vil være synlig under L3-tilbakemeldingsfanen.

Melde elever av kurs

Ved opprettelse av opplæringsprogrammer, har administratoren mulighet til å velge hvorvidt elevene kan melde seg selv av opplæringsprogrammene. Hvis administratoren velger alternativet, kan elever melde seg selv av læreobjektet. 

Marker fullførelse

Administratorer kan merke et opplæringsprogram som fullført ved å bruke det tilgjengelige alternativet. Følg trinnene nedenfor for å merke fullføring av opplæringsprogrammet.

 1. Åpne opplæringsprogrammet.

 2. Åpne Elever-siden fra menyen på venstre.

  Elever-siden åpnes med listen over påmeldte elever.

 3. Velg én/flere/alle elever for å markere LP-fullførelse ved å bruke avmerkingsboksen som er tilgjengelig for hver elev.

 4. Klikk på Brukere > Handling > Merk fullføring.

  Hvis LP-et har flere kurs, vil alle kursene bli merket som fullført.

Rekkefølge av kurs i et opplæringsprogram

Administratorer kan angi rekkefølgen elevene skal gjennomføre kursene i et opplæringsprogram. Etter å ha opprettet et opplæringsprogram kan du når som helst oppdatere denne rekkefølgen for kurs. 

For å oppdatere rekkefølgen på kurs i et opplæringsprogram,

 1. Klikk på opplæringsprogramkortet du ønsker, og klikk på Kurs i venstre rute.
 2. En liste over kurskort tilknyttet opplæringsprogrammet vises. Klikk på Rediger øverst til høyre på siden.
 3. Du kan endre rekkefølgen i listen ved å klikke og dra hvert enkelt kurskort til ønsket posisjon. 
 4. Klikk på Publiser på nytt. 

Redigere et publisert opplæringsprogram

Et opplæringsprogram kan redigeres av en administrator i publisert tilstand. I denne tilstanden kan administratoren redigere alle seksjoner i et opplæringsprogram, og publisere det på nytt. 

For å redigere et publisert opplæringsprogram, klikker du på opplæringsprogramkortet og klikker på Rediger øverst til høyre på siden.

Merk:

Når du redigerer seksjoner i et opplæringsprogram, må du publisere opplæringsprogrammet på nytt hvis du går ut av siden. Du får en dialogboks som ber deg om å publisere læringsprogrammet på nytt. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din