Innbygningsbar Fluidic-spiller

Forsiktig!

Opplæringsprogram fra Learning Manager får det nye navnet Lærebaner. Denne endringen skjer umiddelbart etter utgivelsen i oktober 2021, og terminologien for opplæringsstier gjenspeiles for alle roller.

Les denne artikkelen for å finne ut hvordan du bygger inn Fluidic-spilleren i en egendefinert applikasjon.

Som bedrift kan du nå tilby en tilpasset opplevelse for elevene dine, selv utenfor Learning Manager. Ved å bruke det offentlige API-et kan du hente all informasjon knyttet til opplæringsobjekter, elevenes påmeldinger og fremdriften i opplæringene, og vise dem på ditt eget nettsted. Dessuten kan du til og med bygge inn Fluidic-spilleren fra Prime på nettstedet, slik at eleven kan konsumere innholdet direkte på ditt nettsted. Fluidic-spilleren gir deg mulighet til å spille av alle typer innhold som støttes av Learning Manager. Når den er innebygd på ditt eget nettsted, har den nøyaktig de samme egenskapene som når den brukes i Learning Manager.

Spille alle typer e-læringsinnhold

Fluidic-spilleren spiller praktisk talt alle typer e-læringsinnhold på samme konsistente og intuitive måte, uten å kreve noen plugins eller nedlastinger. Eleven kan starte innholdet, og uavhengig av innholdets filtype vil det spilles av.

Notater og bokmerker

Du kan ta notater og bokmerke alle typer innhold, uavhengig av filtype. Hvis du vil gjøre et bestemt utvalg fra en lang fil eller video, kan du bokmerke de punktene der du har funnet informasjon som er relevant for dine behov. Notatene og bokmerkene kan søkes i eller sendes som e-post. Ved å klikke på dem sendes du til Fluidic-spilleren, på det presise stedet i videoen, eller på siden i dokumentet.

For mer informasjon om spesifikke spilleren, se Fluidic-spilleren.

Her er noen eksempler på hvor du kan bruke den innbygningsbare Fluidic-spilleren.

 • Du kan bruke den innbygningsbare Fluidic-spilleren på -nettstedet for å liste opp de påmeldte kursene til medarbeideren, og også gi en lenke som starter opplæringen på samme side. Det betyr at elevene kan konsumere opplæring  på intranettstedet.
 • Hvis du driver med opplæring, har du kanskje et nettsted der kundene dine kan kjøpe kurs. Du kan integrere den innbygningsbare spilleren i samme nettsted, slik at kundene kan forbruke innholdet de kjøper inne på ditt nettsted.

Trinn for å bygge inn Fluidic-spilleren på nettstedet

Å bygge en tilpasset applikasjon for å bygge inn Fluidic-spilleren på nettstedet ditt innebærer tre grunnleggende trinn:

 1. Opprett et program i appen for integrasjonsadministratorer til Learning Manager.
 2. Hent tilgangstoken.
 3. Bruk tilgangstoken for å hente ressurser fra Learning Manager ved hjelp av det offentlig API-et.

1. Opprett et program i integrasjonsadministratoren

Dette trinnet er nødvendig for å opprette en applikasjon/klient-ID og applikasjon/klienthemmelighet som brukes til å hente oppdateringstoken og tilgangstoken. For mer informasjon om hvordan du oppretter et program, se Programutviklingsprosess.

 1. Gå til Integrasjonsadministrator-appen og åpne Programmer.

 2. Velg Registrer øverst til høyre på siden.

 3. Vinduet Registrer et nytt program åpnes. Fyll ut de obligatoriske feltene.

 4. Hvis det egendefinerte programmet må deles på tvers av flere kontoer, velger du Nei i alternativfeltet Kun for denne kontoen?

 5. Klikk Lagre for å lagre programmet og generere applikasjons-ID og hemmelighet.

2. Hente tilgangstoken

Da Learning Manager bruker OAUTH2.0., kreves et tilgangstoken for å hente ressurser med det offentlige API-et. Tilgangstoken kan hentes ved hjelp av oppdateringstoken, klient-ID eller klienthemmelighet.

2.1 Oppdateringstoken

 • Hent OAuth-koden

OAuth-koden er nødvendig for å hente oppdateringstokenet. Learning Manager omdirigerer brukeren til omdirigeringsadressen med OAuth-koden når vedkommende er logget på med nettadressen nedenfor (OAuth-kodeutvinning er eksemplifisert i filen «oauthredirect.html» i eksempelprogrammet):

https://learningmanager.adobe.com/oauth/o/authorize
client_id= <application_id>
&redirect_uri=<redirect_uri>
&state=<dummy_data>
&scope=learner:read,learner:write
&response_type=CODE
&account=<account_id>
&email=<email_id>

Her er klient-ID den applikasjons-IDen som ble hentet i trinn 1.
redirect_url er redirect_url som ble angitt i trinn 1.
state er hvilken som helst eksempeldata som omdirigerings-URL-en må filtreres på for å hente OAuth-koden. Omfanget er elevomfanget som angitt i trinn 1.
response_type er alltid «CODE».
account er et falgfritt felt
email er et valgfritt felt
* Hvis både konto-ID og e-post oppgis, vil ovennevnte URL-adresse tillate brukere å logge på den samme kontoen. Dette endepunkteksempelet er nevnt i «index.html»-filen i eksempelprogrammet.

 • Hent oppdateringstoken

Når OAuth-koden er mottatt, kan oppdateringstoken hentes ved hjelp av den mottatte OAuth-koden, klient-ID og klienthemmelighet fra endepunktet nedenfor:

https://learningmanager.adobe.com/oauth/token

Som et svar på post-forespørselen din, vil du motta følgende:

i. refresh_token
ii. access_token
iii. user_id
iv. expires_in
v. user_role
vi. account_id

2.2 Hente tilgangstoken fra oppdateringstoken

For å hente tilgangstokenet, send en ny forespørsel med refresh_token, client_id og client_secret som post-innhold til URL-adressen nedenfor:

https://learningmanager.adobe.com/oauth/token/refresh

Som et svar på post-forespørselen vil du motta følgende:
i. refresh_token
ii. access_token
iii. user_id
iv. expires_in
v. user_role
vi. account_id

3. Hent ressurser ved hjelp av det offentlig API-et

Som det tredje trinnet må du bruke tilgangstokenet til å hente ressurser fra Learning Manager med offentlig api .  Tilgangstokenet kreves for å gjøre offentlige api kall, og må legges til i overskriften som eksemplifisert i eksempelprogrammet.

Innbygningsbar spiller

Tredjepartsapplikasjoner kan bruke en innebygd spiller for å spille av innholdet i et opplæringsobjekt.

Åpne et kurs i den innbygningsbare spilleren

 1. Opprett en innbygningsbar URL-adresse

For å åpne et kurs med den innbyggingsbare spilleren, må du opprette en innbygningsbar URL-adresse, som vist nedenfor:

https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=<v2-api course id>&access_token=<access_token>

Her må lo_id samsvare med kurs-ID-formatet i V2 API-et.

Eksempel: https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=course:123456&access_token=45b269b75ac65d6696d53617f512450f

Sertifiseringer, opplæringsprogrammer og jobb-hjelp kan også spilles i den innbygningsbare spilleren.

Eksempler: https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=certification:12345&access_token=c1a4847dfbf4007826a027d481b93c1e

https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=learningProgram:12345&access_token=c1a4847dfbf4007826a027d481b93c1e

https://learningmanager.adobe.com/app/player?lo_id=jobAid:1234&access_token=c1a4847dfbf4007826a027d481b93c1e

     2. Angi denne URL-adressen i «src»-attributtet til en iframe.

Lukke den innbygningsbare spilleren

window.addEventListener("message", function closePlayer(){
   if(event.data === "status:close"){
     //handle closing event
   }
});

Eksempel på programopplæring

Det vedlagte PDF-dokumentet inneholder et eksempel på en programopplæring.

Last ned

Adobe-logoen

Logg på kontoen din