Korrigering av flatt felt

Du kan bruke Korrigering av flatt felt til å fjerne skyggelegging eller objektivskjær, som er en typisk optisk artefakt, fra dine digitale bilder. Skyggelegging er en generisk form for Objektivvignettering, der lysfrafall kan være asymmetrisk og ha et fargeskjær. For eksempel, grønn på venstre side av bildet og magenta på høyre side. Skyggelegging ses oftest med speilløse kamerasystemer, digitale baksider på tekniske kameraer med tredjeparts, ikke-retrofokusobjektiver.

Standardmåten å fikse skyggelegging på er med et kalibreringsbilde. Når du tar et vanlig bilde, kan du også ta en referanse- eller kalibreringsramme med det samme optiske oppsettet, samtidig. Du kan deretter bruke Korrigering av flatt felt i Lightroom Classic for å oppdage og analysere kalibreringsrammen automatisk, og fjerne lysfrafallet og fargeskjæret fra det korresponderende vanlige bildet. 

Merk:

For de beste resultatene, ta bilde av en kalibreringsramme med et diffusørkort i plast under den samme optiske konfigurasjonen, f.eks. samme objektiv, blenderåpning, brennvidde, brennavstand osv. for å opprette kalibreringsrammen.

Bruk Korrigering av flatt felt

Utjevningskorreksjon er tilgjengelig i biblioteksmodulen. For å bruke korrigeringen, følg trinnene nedenfor:

 1. Marker alle bildene dine, inkludert både vanlige bilder og deres korresponderende kalibreringsrammer, i en naturlig sammenflettet rekkefølge.

 2. Velg Lightroom > Bibliotek > Korrigering av flatt felt.

 3. I dialogruten Korrigering av flatt felt og konverter bilde til DNG, marker hvilket som helst av de følgende konverteringsalternativene:

  Korrigering av flatt felt
  Korrigering av flatt felt og konverter bilder til DNG

  Korriger kun fargeskjær

  Korrigerer kun fargeskjæret, men ikke lysfrafallet. Oppheving av dette alternativet korrigerer både fargeskjæret og lysfrafallet.

  Konverter kun RAW-filer

  Ignorerer bilder som ikke er Camera Raw-filer. Oppheving av dette alternativet konverterer alle markerte bilder, inkludert JPEG-er, TIFF-er og PSD-er.

  Slett originaler etter vellykket konvertering

  Sletter den originale bildefilen etter at konverteringsprosessen ender. Oppheving av dette alternativet beholder originalfilen på disken.

  Filetternavn

  Angir DNG som filetternavn.

   

  Kompatibilitet

  Spesifiserer versjonene av Camera Raw og Lightroom Classic som kan lese filen. Bruk verktøytipsene for å hjelpe deg med å velge.

  JPEG-forhåndsvisning

  Bestemmer om den eksporterte JPEG-forhåndsvisningen er i full størrelse, i medium størrelse, eller ikke er opprettet.

   

  Innebygd data som laster inn raskere

  Lar bilder laste inn raskere i Redigere-modulen, men øker filstørrelsen litt.

   

  Bruk komprimering med tap

  Reduserer filstørrelsen betydelig, men kan forårsake en reduksjon i bildekvalitet.

   

  Bygg inn opprinnelig RAW-fil

  Lagrer alle de originale Camera Raw-dataene i DNG-filen.

   

 4. Klikk på OK.

Lightroom Classic oppdater automatisk de sammenflettede kalibreringsrammene, bruker korrigering av flatt felt på de korresponderende vanlige bildene, og konverterer resultatene til DNF-filformatet.

Merk:

Lightroom Classic krever at det første eller siste bildet i en markering er en flatt felt-kalibreringsramme. Hvis det er bestemt at det første bildet er en kalibreringsramme, antar Lightroom Classic at kalibreringsrammene ville gått foran vanlige bilder i en sammenflettet markering. Ellers antar det at vanlige bilder ville gått foran de sammenflettede kalibreringsrammene.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet