Slik bruker du reparasjonsverktøyet

Med reparasjonsverktøyet kan du fjerne uønskede aspekter ved et bilde med noen få enkle trinn.

Merk:

Fra og med Lightroom Classic versjon 11.3 (april 2022-versjonen) er Automatisk synkronisering aktivert ved bruk av reparasjonsverktøyet. 

Når du reparerer en del av et bilde ved manuelt å markere kilden og dra den til en ny plassering, blir den manuelle endringen ikke automatisk synkronisert til de andre valgte bildene med mindre de er virtuelle kopier av det manuelt redigerte bildet.

Du kan også fortsette å bruke den forrige kopier-og-lim-inn-arbeidsflyten fra kildebildet med den manuelle flekkmarkeringen, på andre bilder. 

Om reparasjonsverktøyet

Du kan bruke reparasjonssverktøyet i Lightroom Classic til å reparere et markert område av et bilde ved å ta en prøve fra det markerte området og fra et annet område av det samme bildet. For eksempel kan du rydde opp i et landskapsbilde ved å fjerne eventuelle uønskede objekter (personer, overhengende strømkabler med mer).

Fjerne person fra et landskapsbilde ved hjelp av flekkfjerningsverktøyet i Lightroom Classic CC
Fotografiet av et landskap inneholder en person (bilde til venstre). Personen kan fjernes fra scenen ved hjelp av reparasjonsverktøyet (bildet til høyre).

Slik bruker du reparasjonsverktøyet

 1. I Redigere-modulen velger du reparasjonsverktøyet fra verktøylinjen, eller ved å trykke på Q.

  Reparasjonsverktøy

 2. Velg ett av følgende:

  Innholdstilpasset fjerning

  Fjerner områder og fyller markeringen med innhold som er generert fra prøveområdet.

  Reparer

  Bruker prøveområdets tekstur, lyssetting og skyggelegging på det markerte området.

  Klone

  Dupliserer prøveområdet på bildet til det markerte området.

  Reparasjonsverktøy

  A. Innholdstilpasset fjerning B. Reparer C. Klon 

 3. Endre størrelsen, uttoningen eller ugjennomsiktigheten til det markerte reparasjonsverktøyet etter behov.

  • Størrelse: Angir diameteren for penseltuppen i bildepunkter.
  • Uttoning: Kontrollerer den myke overgangen mellom det penslede området og bildepunktene rundt det i målområdet. Dette alternativet er bare tilgjengelig for verktøyene Reparer og Klon.
  • Ugjennomsiktighet: Kontrollerer ugjennomsiktigheten for justeringen som brukes på målområdet.
  Merk:

  Du kan bla opp/ned for å øke/redusere radien til verktøyet. Eller du kan bruke brakettastene på tastaturet til å endre penselstørrelsen:

  • Venstre hakeparentes ([) reduserer verktøyets radiusstørrelse.
  • Høyre hakeparentes (]) øker verktøyets radiusstørrelse.
 4. Klikk og dra delen av bildet du vil retusjere.

  • Et hvitt merkeområde angir valget ditt.
  • Et annet hvitt merkeområde med en pil som peker mot utvalget, angir prøveområdet.
  Bruk flekkfjerningsverktøyet til å retusjere et bilde i Lightroom Classic CC
  Identifiser den delen av bildet som skal renses (personen, i dette tilfellet), og bruk deretter flekkfjerningsverktøyet til å male området. Bruk pinnene (bildet til høyre) til å omplassere de valgte områdene eller prøveområdene.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil endre prøveområdet som er valgt som standard, gjør du ett av følgende:

  • Automatisk Klikk på håndtaket i et merket område, og trykk deretter på skråstrektasten (/). Et nytt prøveområde vises. Trykk på skråstrektasten til du finner prøveområdet som passer best. Du kan også klikke på Oppdater for automatisk å lage et nytt prøveområde.
  Oppdater

  • Bruk håndtaket til området det er tatt prøver av, manuelt for å dra og markere et nytt område. Dette gjelder bare for Reparer og Klon. For Innholdstilpasset fjerning må du trykke på Kommando/Ctrl og dra i bildet mens et område for innholdstilpasset fjerning er markert.
  Merk:

  Når du merker større deler av et bilde ved hjelp av lengre strøk, finner du ikke det samsvarende prøveområdet med en gang. Hvis du vil eksperimentere med ulike valg, klikker du på skråstrektasten (/), og dermed oppretter verktøyet flere prøveområder for deg automatisk.

 6. For å fjerne alle justeringer gjort ved hjelp av reparasjonsverktøyet, klikker du på Tilbakestill-knappen under verktøylinjen.

Hurtigtaster og endringstaster

Sirkelpunkt:

 • Enkeltklikk oppretter et sirkulært punkt og finner automatisk en kilde.
 • Control/Kommando + klikk for å opprette et sirkelpunkt. Dra for å angi kilden til punktet. Dette alternativet er bare tilgjengelig for verktøyene Reparer og Klon.
 • Control/Kommando + Tilvalg-tasten/Alt + klikk for å opprette et sirkelpunkt. Dra for å angi størrelsen på punktet.
 • Kommando/Ctrl + Tilvalg/Alt + Shift + klikk for å opprette et sirkelpunkt. Dra for å angi størrelsen på området.

Slett et merket område eller punkt:

 • Velg en PIN-kode, og trykk på Slett for å fjerne justeringen.
 • Trykk på Tilvalg/Alt, og klikk på et punkt for å slette det.
 • Trykk på Tilvalg/Alt og dra musen for å tegne en markering, og slett automatisk punkter som er innenfor merkeområdet.

Rense et bilde ved hjelp av funksjonen Visualiser flekker

Når du skriver ut et bilde i full oppløsning, kan det hende utskriften inneholder mange ufullkommenheter som ikke var synlige på datamaskinskjermen. Disse ufullkommenhetene kan inkludere støv på en kamerasensor, flekker på noens hud i et portrett, eller små skyer på en ellers blå himmel. Ved full oppløsning blir disse ufullkommenhetene visuelt forstyrrende.

Visualiser flekker-funksjonen hjelper deg med å se og fikse disse ufullkommenhetene før du skriver ut.

Når reparasjonsverktøyet er valgt, er alternativet Visualiser flekker og glidebryteren tilgjengelig under bildet. Når du velger alternativet Visualiser flekker, inverteres bildet, og du kan se ufullkommenhetene klarere. Du kan variere kontrastnivåene ved hjelp av glidebryteren for å se etter feil i større eller mindre detalj. Deretter kan du bruke reparasjonsverktøyet til å fjerne distraherende elementer.

 1. Velg reparasjonsverktøyet fra verktøylinjen, og merk deretter av for Visualiser flekker fra verktøyraden.

  Bildet er invertert, og omrisset av elementene i bildet vises.

  Bruk av Visualiser flekker-alternativet når flekkfjerningsverktøyet er valgt i Lightroom Classic CC
  Visualiser flekker-alternativet er av (venstre). Når du velger alternativet Visualiser flekker (høyre), blir flere detaljer tilgjengelig for rensing ved hjelp av flekkfjerningsverktøyet. Støvkorn på hatten på bildet er for eksempel mer tydelig synlige i denne visningen.

 2. Bruk glidebryteren Visualiser flekker til å variere kontrastterskelen for det inverterte bildet. Flytt glidebryteren til forskjellige kontrastnivåer for å vise ufullkommenheter, for eksempel støv, prikker eller andre uønskede elementer.

 3. Bruk reparasjonsverktøyet til å rydde opp i elementer av bildet. Fjern merket for Visualiser flekker for å vise sluttbildet.

 4. Gjenta trinn 2 og 3 til du er fornøyd.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?