Automatisk perspektivkorrigering av Upright

Merk:

Creative Cloud-versjoner av Lightroom Classic tilbyr flere funksjoner enn de som er beskrevet på denne siden. Hvis du bruker Lightroom Classic som del av Creative Cloud, kan du se Korrigere vridde perspektiver i bilder ved å bruke Stående.

Om perspektivkorrigering av Stående

Bruk av feil objektiv eller å holde et kamera som rister kan føre til at perspektivet i bilder har feil vinkel eller er forskjøvet. Disse typene forvrengninger er spesielt synlig i bilder som inneholder loddrette linjer eller geometriske former.

Stående-funksjonen gir fire moduser med automatisk perspektivkorrigering. Etter at du har brukt en Stående-modus, kan du finjustere justeringen ved manuelt å modifisere de glidebryterbaserte innstillingene.

Merk:

Bruk objektivkorrigeringsprofiler for ditt kamera og objektivkombinasjon før du korrigerer perspektiv ved å bruke Stående-funksjonen. Å bruke objektivkorrigeringsprofilen resulterer først i bedre bildeanalyse for korrigering av Stående.

Opplæringsvideo: Perspektivkorrigering av Stående

Bruke Stående-moduser for å korrigere objektivforvrengning

 1. I modulen Redigere navigerer du til panelet Objektivkorrigeringer.

 2. (Valgfritt) På fanen Grunnleggende velger du avmerkingsboksen Aktiver profilkorrigeringer.

  Merk:

  Det anbefales å aktivere profilkorrigeringer basert på kameraet og objektivkombinasjonen din, før du behandler bildet med modusene Stående.

  Grunnleggende-fane i Objektivkorrigeringer-panelet i Lightroom Classic
  Den nye Grunnleggende-fanen i Objektivkorrigeringer-panelet

 3. Fra de fire Stående-modusene som er tilgjengelig, klikker du på en modus for å bruke korrigeringen på bildet.

  Automatisk: Korrigeringer av balansert nivå, sideforhold og perspektiv.

  Nivå: Perspektivkorrigering justeres mot horisontale detaljer.

  Vertikal: Perspektivkorrigeringer er vektlagt mot vertikale detaljer og nivåkorrigeringer.

  Fullstendig: Kombinasjon med fullstendig Nivå, Vertikale og Automatisk perspektivkorrigeringer.

  Merk:

  Å bruke en modus for Stående tilbakestiller beskjæringen og enhver innstilling for perspektivkorrigering som ble brukt tidligere. For å beholde innstillingene, trykker du og holder nede Tilvalg/Alt-tasten når du velger en modus for Stående.

  Merk:

  Når du prøver ut de fire modusene for Stående, hvis du velger eller tømmer avmerkingsboksen for Aktiver profilkorrigeringer, klikker du på Analyser på nytt (over modusknappene).

 4. Bla gjennom Upright-modiene til du finner den ønskede innstillingen.

  Merk:

  De fire modusene for Stående korrigerer og behandler forvrengning og perspektivfeil. Den beste innstillingen varierer fra ett bilde til et annet. Eksperimenter med de fire innstillingene før du bestemmer deg for hvilken forhåndsinnstilling for Stående som er den beste modusen for ditt bilde.

Kopier eller synkroniser Stående-innstillinger

Stående kan kopieres (Kopier innstillinger) eller synkroniseres (Synkroniser innstillinger), for bruk på et eller flere bilder. To alternativer har blitt tilbudt i dialogrutene Kopier innstillinger og Synkroniser innstillinger. De to alternativene er:

Dialogrutene Kopier innstillinger og Synkroniser innstillinger i Lightroom Classic CC
Dialogrutene Kopier innstillinger og Synkroniser innstillinger har blitt oppdatert for Stående (uthevet i bildet ovenfor)

Upright-modus

Når du velger Stående-modus, blir den valgte modusen kopiert. Men bildet som innstillingene ble kopiert til, blir korrigert basert på innholdet til det spesifikke bildet.

Stående transformeringer

Stående transformeringer Når du velger Stående transformeringer, blir den nøyaktige Stående transformeringen kopiert/synkronisert. Når du velger Stående transformeringer, vil avmerkingsboksen automatisk velge avmerkingsboksen Stående-modus.

Velge når du skal bruke Stående-modus eller alternativer for Stående transformeringer:

Når du bruker moduser for Stående, blir hvert bilde analysert og transformert i henhold til dataene som det inneholder. Derfor kan det hende at et bilde som blir analysert på en spesifikk måte kan bli analysert litt annerledes under andre lysforhold eller kameravinkler.

 • Upright-modus. Bruk denne når de fleste bildene du behandler er forskjellige, og må analyseres individuelt, for å omforme dem i henhold til deres egen informasjon. Du tok for eksempel bilder av flere scener over en by, men mange bilder var litt skjeve. Du kan bruke Utjevn stående-modusen til ett bilde, og deretter kopiere innstillingen til alle andre bilder.
 • Stående transformasjoner: Bruk når du vil at hvert bilde skal transformeres på nøyaktig samme måte. Du tok for eksempel flere bilder av samme scene for en HDR-arbeidsflyt, men bildene er litt skjeve. Du kan bruke Utjevn stående på bildet, og kopiere nøyaktig samme transformasjon til hvert av bildene som brukes for HDR-bildet.

Eksempler før og etter

Lightroom Classic CC-stående moduser
Prøvebilde. Resultater for ulike Stående-moduser er vist nedenfor.

 

I tillegg til å bruke Stående-modus har disse innstillingene blitt aktivert for alle prøvene som er vist nedenfor:

 • Aktiver Profilkorrigeringer
 • Behold beskjæring

 

Automatisk Stående-modus i Lightroom Classic CC
Automatisk Stående-modus

Utjevn Stående-modus i Lightroom Classic CC
Utjevn Stående-modus

Fullstendig Stående-modus i Lightroom Classic CC
Fullstendig Stående-modus

Vertikal Stående-modus i Lightroom Classic CC
Vertikal Stående-modus

Adobe-logoen

Logg på kontoen din