Lightroom mister bildeplassering når flyttbare enheter kobles til

Problem

Når du kobler til en flyttbar enhet eller kobler den til på nytt, mister Lightroom oversikten over bildene.

Dette skjer når stasjonene ikke er tildelt faste stasjonsbokstaver i Windows, og stasjonen som inneholder bildene dine har fått en annen stasjonsbokstav etter at bildene har blitt importert til Lightroom.

Løsning

Tildel en permanent stasjonsbokstav til stasjonen som inneholder bildene dine.

1.    Start Windows på nytt med bare de stasjonene koblet til som pleier å være tilkoblet. Ikke inkluder stasjoner for sikkerhetskopiering, kortlesere eller andre flyttbare lagringsenheter.

2.    Kontroller i Windows Explorer at stasjonene har riktig stasjonsbokstav.

3.    Klikk på Start-knappen og skriv inn Datamaskinbehandling i søkefeltet.

4.    Velg Datamaskinbehandling.

5. Velg Diskbehandling under Lagringsplass.

6.    Høyreklikk på en disk som du lagrer bildene dine på og som du vil at skal ha en permanent stasjonsbokstav, og velg Egenskaper.

7. Skriv inn et unikt volumnavn i tekstboksen på fanen Generelt.

8.     Høyreklikk på volumet med det nye navnet og velg Endre stasjonsbokstav og -baner.

9.    Velg stasjonen og klikk på Endre-knappen. 

10.    Velg Tildel følgende stasjonsbokstav, og velg en stasjonsbokstav fra nedtrekksmenyen. 

11.    Klikk på OK for å lukke hver dialogboks til du er tilbake på skjermbildet for Datamaskinbehandling, med ruten for Diskbehandling åpen.   

12.     Kontroller at volumnavnet du valgte vises ved siden av riktig stasjonsbokstav. Denne stasjonen er tilordnet denne bokstaven fra nå av. 

13.     Gjennomfør disse trinnene for eventuelle andre stasjoner du ønsker å tildele en permanent stasjonsbokstav.

Tilleggsinformasjon

Midlertidige enheter, slik som stasjoner for sikkerhetskopiering, minnepinner osv., blir fortsatt tildelt dynamiske stasjonsbokstaver basert på rekkefølgen de kobles til i også etter at du har tildelt permanente stasjonsbokstaver. 

Tildelte stasjoner beholder bokstavene sine så lenge du ikke går tom for stasjonsbokstaver eller tildeler flere stasjoner til den samme bokstaven (dette skjer sjeldent). 

Hver gang du kobler en stasjon til datamaskinen, kontrollerer Windows at volumnavnet samsvarer til en tidligere tildelt stasjonsbokstav, og prøver å opprette den aktuelle koblingen. 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?