Gradering

Gradering

Hvilken som helst av flere metoder for å oppnå en jevn mellomgang mellom to nærliggende farger, inkludert svart og hvit.

A: Lineær gradering fra svart til hvitt, B: Lineær gradering med flere farger, C: Lineær farge til gjennomsiktig gradering (plassert over grafikken for å vise gjennomsiktighet); D: Sirkulær gradering fra farge til hvit

VERKTØY SOM BLE BRUKT TIL Å OPPRETTE EN GRADERING

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?