Tilbakekalle tilgang til applikasjoner koblet til en Adobe-konto

Finn ut hvordan du gjør Adobe-kontoen din sikrere ved å tilbakekalle tilgangen til tredjepartsapplikasjoner som er koblet til Adobe-kontoen din.

Slik tilbakekaller du tilgang til tilkoblede applikasjoner

  1. Bla til Tilkoblede applikasjoner-delen og velg Tilbakekall tilgang ved siden av applikasjonen du vil tilbakekalle tilgangen for.

    Tilbakekalle tilkoblede applikasjoner

     Du kan velge Tilbakekall all tilgang hvis du vil tilbakekalle tilgangen til alle tredjepartsapplikasjoner som er koblet til kontoen din.

  2. I vinduet Trekk tilbake godkjenningen din klikker du på Tilbakekall.

    Det vises en melding på skjermen om at applikasjonens tilgang til kontoen din er tilbakekalt.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?