Handlinger mangler

Problem: Handlinger forsvinner når du oppdaterer Photoshop eller installerer Photoshop på en ny datamaskin.

Løsning 1: lagre og laste inn prosedyrer

Bruk en av løsningene nedenfor for å migrere prosedyrer fra én versjon av Photoshop til en annen eller mellom forekomster av Photoshop installert på ulike datamaskiner.

Kildeinstallasjon: lagre prosedyrer som en .atn-fil

 1. Start Photoshop, og velg Vindu > Prosedyrer.

 2. Gå til undermenyen for prosedyrepanelet, og klikk på Nytt sett. Gi det nye prosedyresettet et navn.

 3. Sørg for at det nye prosedyresettet er valgt. Dra deretter de prosedyrene du ønsker å inkludere, inn i prosedyresettet.

 4. Velg prosedyresettet du nettopp har opprettet, og velg så Lagre prosedyrer på undermenyen for prosedyrepanelet. Photoshop oppretter .atn-filen. Standardplasseringen for den lagrede .atn-filen er som følger:

  • (Windows) C:\Users\<brukernavn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <versjon>\Presets\Actions
  • (macOS) Applications\Adobe Photoshop <versjon>\Presets\Actions

Målinstallasjon: laste inn prosedyrer

Følg fremgangsmåten nedenfor for å importere handlinger på en annen datamaskin eller til en annen versjon av Photoshop.

 1. Start Photoshop, og velg Vindu > Prosedyrer.

 2. Velg Last inn prosedyrer på undermenyen for prosedyrepanelet. Velg *.atn-filen du vil importere. 

Løsning 2: migrere prosedyrer og forhåndsinnstillinger manuelt

Følg trinnene nedenfor for å migrere handlinger til en nyinstallert versjon av Photoshop.

 1. Naviger til en av de følgende mappene i kildeinstallasjonen: 

  • (Windows) C:\Users\<brukernavn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe
   Photoshop <version>\Adobe Photoshop <kildeversjon> Settings
  • (macOS) Users/<brukernavn>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <kildeversjon> Settings
  Merk:

  I mappebaner eller navn listet i prosedyrene, erstatter du delene mellom vinkelparentes '<>’ med de nødvendige detaljene. Bytt ut <brukernavn> med kontonavnet ditt. Bytt ut <versjon> med versjonen av Photoshop du bruker.

 2. Kopier Actions Palette. psp fil  

 3. Lim den kopierte filen inn på følgende plassering i målinstallasjonen av Photoshop:

  • (Windows) C:\Users\<brukernavn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>\Adobe Photoshop <kildeversjon> Settings
  • (macOS) Users/<brukernavn>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <målversjon> Settings
Adobe-logoen

Logg på kontoen din