Merk:

I Photoshop CS6 var MATLAB-relatert funksjonalitet en del av Photoshop Extended. Alle funksjonene fra det utgåtte Photoshop Extended er en del av Photoshop CC. Photoshop CC har ikke et frittstående Extended-tilbud.

Photoshop og MATLAB

MATLAB er et teknisk dataspråk på høyt nivå og et interaktivt miljø for utvikling av algoritmer, visualisering og analyse av data og numerisk beregning. Med Photoshop kan du vise MATLAB-bildebehandlingsresultater i Photoshop og kombinere MATLAB-kommandoer med bilderedigeringsfunksjoner i Photoshop.

Når du kobler til Photoshop fra MATLAB, kan du skrive inn kommandoer ved MATLAB-kommandoledeteksten for å utføre operasjoner i Photoshop. Du kan kjøre MATLAB-algoritmer og vise resultatene i bildet i Photoshop.

Merk:

Kommunikasjon mellom Photoshop og MATLAB bruker Photoshops JavaScript-grensesnitt og MATLABs bibliotekgrensesnitt.

Konfigurere MATLAB og Photoshop

Installer Photoshop og MATLAB på datamaskinen. Når du har installert Photoshop og MATLAB, bør du kontrollere MATLAB-integreringen.

Installer relevant kompilator dersom du har et 64-biterssystem

Hvis du vil bruke Photoshop-grensesnittet på et 64-biterssystem, må du installere en C-kompilator:

 • I Windows installerer du Microsoft Developer Studio.

 • I Mac OS installerer du XCode.

Hvis du vil vite mer, kan du se Viktig-filen for MATLAB Photoshop. Denne filen finner du i Photoshop-programmappen.

Merk:

I Windows bør du bruke 64-biters Photoshop med 64-biters MATLAB, og 32-biters Photoshop med 32-biters MATLAB.

Kontrollere MATLAB-integrering

 1. Start Photoshop og deretter MATLAB.

 2. I MATLAB legger du til banen Photoshop/MATLAB, inkludert undermapper.
 3. Ved MATLAB-ledeteksten åpner du MATLAB-mappen, finner og åpner Tests-mappen, og deretter skriver du inn testall.
 4. Photoshop og MATLAB kjører en rekke tester for å sikre integrering mellom de to programmene, og viser en sammendragsrapport.

(Valgfritt) Konfigurere tilgang til Photoshop fra MATLAB

Du kan angi en bane til Photoshop for å gi direkte tilgang til Photoshop-kommandoer fra MATLAB.

 1. Velg File > Set Path i MATLAB.
 2. Klikk Add Folder og velg MATLAB-mappen der Photoshop er installert.

 3. Klikk Save og deretter Close.
 4. Velg File > Preferences på MATLAB-menyen.
 5. I dialogboksen Innstillinger klikker du Generelt-treet (øverst til venstre).
 6. Klikk knappen Update Toolbox Path Cache.
 7. Klikk Apply og deretter OK.

Koble Photoshop til/fra MATLAB

 1. Gjør ett av følgende i MATLAB:
  • Hvis du vil starte eller koble til Photoshop, skriver du inn pslaunch og trykker Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  • Hvis du vil koble fra Photoshop og avslutte, skriver du inn psquit og trykker Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Bruke MATLAB-hjelpen

Hjelpesystemet i MATLAB inneholder eksempler på en arbeidsflyt i MATLAB/Photoshop.

 1. Velg Help > Full Product Family Help.

  Du ser en Photoshop-verktøykasse med undermenyelementer, inkludert eksempler for å komme i gang. Hvis du ikke ser Photoshop-verktøykassen, prøver du trinnene nedenfor.

 2. Klikk Start-knappen.
 3. Velg Desktop Tools > View Source Files.
 4. Klikk Refresh Start-knappen og deretter Close, og prøv Help-menyen på nytt.

MATLAB-kommandoer

Du skriver inn kommandoer på MATLAB-kommandolinjen for å koble til eller fra Photoshop og generere bildepunkter som kan vises i et Photoshop-dokument.

Hvis du vil se en liste over alle Photoshop-kommandoer for MATLAB, blar du til filen psfunctionscat.html, som finnes i MATLAB-mappen i katalogen der du installerte Photoshop. Skriv inn help (kommandonavn) ved MATLAB-kommandoledeteksten hvis du vil se en mer utfyllende beskrivelse av hver kommando, inkludert syntaks, argumenter og eksempler.

Merk:

Alle MATLAB-kommandoer støttes for japanske tegn. MATLAB for Windows støtter et japansk brukergrensesnitt på japanske Windows XP-systemer. MATLAB for Mac OS støtter bare amerikansk på japanske Mac OS-systemer. Kontakt The MathWorks, Inc. hvis du vil ha mer informasjon.

Opprette et dokument i MATLAB

 1. Skriv inn psnewdoc i MATLAB.
 2. Hvis du vil angi attributtene for det nye dokumentet, skriver du inn ett av følgende:
  • Hvis du vil opprette et dokument ved hjelp av standardverdiene, skriver du inn psnewdoc(). Se nedenfor hvis du vil ha informasjon om standardverdier.

  • Hvis du vil opprette et dokument med en bestemt bredde og høyde, skriver du inn psnewdoc(W,H). Verdiene W og H bruker enhetene som er angitt under alternativet for målenheter og linjaler i dialogboksen Innstillinger i Photoshop. Andre dokumentattributter er satt til standardverdier.

  Merk:

  Skriv inn "undefined" som en streng for å hoppe over inndataargumenter. Standardstørrelsen for et nytt dokument er 504 x 360 bildepunkter.  

  • Hvis du vil opprette et dokument og angi attributter, skriver du inn psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P). Se nedenfor hvis du vil ha informasjon om attributter for nye dokumenter.

  Her er eksempelkode for å opprette et dokument og angi alle attributtene i MATLAB:

  psnewdoc(10, 10, 72, 'hi', 'cmyk', 'transparent', 2.5, 16, 'U.S. Web Coated (SWOP) v2')

Attributter og standardverdier for nye dokumenter

Skriv inn psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P) for å opprette et dokument med verdier for følgende attributter:

W

Angir dokumentbredden i enhetene som er valgt under alternativet for målenheter og linjaler i dialogboksen Innstillinger i Photoshop. Standardbredden er 504 bildepunkter.

H

Angir dokumenthøyden i enhetene som er valgt i panelet for målenheter og linjaler i dialogboksen Innstillinger i Photoshop. Standardhøyden er 360.

R

Angir oppløsningen. Standardoppløsningen er 72 ppi.

N

Angir dokumentnavnet. Standardverdien er Untitled‑X, der X er indeksen for nye dokumenter.

M

Angir fargemodusen: RGB, CMYK, Lab, Punktgrafikk eller Gråtone. Standardverdien er RGB.

F

Angir bakgrunnsinnholdet for det nye dokumentet: Hvit, Bakgrunnsfarge eller Gjennomsiktig. Standardfargen er hvit.

En

Angir bildepunktproporsjonene. Standardverdien er 1,0 (firkantet).

B

Angir bitdybden: 1, 8, 16 eller 32. Standardverdien er 8.

P

Angir fargeprofilen. Standardprofilen er arbeidsfargeområdet for den angitte fargemodusen. Arbeidsområdene angis i dialogboksen Fargeinnstillinger i Photoshop.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet