Kopiere innhold fra PDF-filer

Du kan kopiere innhold fra en PDF-fil med mindre forfatteren har brukt sikkerhetsinnstillinger som ikke tillater kopiering. Hvis du vil kopiere mye innhold fra en PDF-fil, kan du enkelt eksportere PDF-filen til Word, Excel eller PowerPoint.

Konvertere PDF til Word

Konverter raskt PDF til Word på nettet

Konverter PDF til Excel

Konverter raskt PDF til Excel på nettet

Kopiere tekst og bilder fra PDF-filer

Kontroller at kopiering av innhold er tillatt

  1. Høyreklikk på dokumentet i nettleseren, og velg Dokumentegenskaper.

  2. Klikk på Sikkerhet-fanen og se gjennom Sammendrag av dokumentbegrensninger.

Kopiere spesifikt innhold fra en PDF-fil

  1. Høyreklikk på dokumentet og velg Valg-verktøy fra hurtigmenyen.

  2. Dra for å velge tekst, eller klikk for å velge et bilde.

  3. Høyreklikk på det valgte elementet, og velg Kopier.

Kopiere en hel PDF-fil (bare Windows® Acrobat Reader-applikasjonen, ikke nettleser)

  1. Velg Redigere > Kopier fil til utklippstavlen.

Kopiere et område av en PDF-fil (bare Acrobat Reader-applikasjonen, ikke nettleser)

Øyeblikksbilde-verktøyet kopierer et område som et bilde som du kan lime inn i andre apper.

  1. Velg Rediger > Mer > Ta øyeblikksbilde.

  2. Dra et rektangel rundt området du vil kopiere, og slipp deretter museknappen.

  3. Trykk på Esc-tasten for å avslutte Øyeblikksbilde-modus.

I en annen applikasjon velger du Rediger > Lim inn for å lime inn det kopierte bildet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din