Lagre PDF-filer

Hvis PDF-forfatteren har aktivert lokal lagring, kan du lagre en kopi av en PDF-fil eller PDF-portefølje.

Nettleser

 • Hvis du vil lagre en PDF-fil, klikker du Lagre fil -ikonet på HUD-verktøylinjen (Heads Up Display) nederst i PDF-visningen.

HUD-verktøylinjen i en nettleser
HUD-verktøylinjen i en nettleser

Acrobat Reader DC-applikasjon

 • Hvis du vil lagre en PDF-fil, klikker du Fil > Lagre eller klikker Lagre fil -ikonet på HUD-verktøylinjen (Heads Up Display) nederst i PDF-filen. Dialogboksen Lagre som vises. Velg plasseringen der du vil lagre PDF-filen, og klikk deretter Lagre.

Obs!  Lagreoperasjonen viser som standard dialogboksen Lagre som for første gang. Du vil ikke se dialogboksen på nytt ved lagring av påfølgende endringer til den samme filen når den er åpen i Reader. Denne standard virkemåten for Reader kontrolleres av innstillingen for beskyttet modus, og dette hindrer potensiell manipulering av en PDF-fil nå den åpnes i Reader. Hvis du vil deaktivere beskyttet modus for Reader (anbefales ikke), kan du gå til Rediger > Innstillinger > Sikkerhet (Utvidet) og fjerner merket for Aktiver beskyttet modus ved oppstart.

 • Hvis du vil opprette en kopi av en PDF-fil, velger du Fil > Lagre som.
 • Hvis du vil lagre PDF-filen som tilgjengelig tekst, velger du Fil > Lagre som annet > Tekst.

Hvorfor kan jeg ikke lagre en PDF-fil?

Fordi PDF-forfatteren har deaktivert lokal lagring på grunn av sikkerhet, beskyttelse av opphavsrett eller andre årsaker.

Hvis du vil lagre PDF-filen, kontakter du forfatteren og spør vedkommende om å aktivere lokal lagring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere lagring av skjemadata for Reader-brukere i Hjelp for Acrobat.

Vise og navigere i PDF-filer

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil forstørre eller redusere siden i Acrobat Reader DC, bruker du alternativene zoom, forstørrelse og tilpass side på HUD-verktøylinjen nederst i PDF-visningen.
HUD-verktøylinjen
HUD-verktøylinjen inneholder – Alternativene Valg, Zoom, Forstørrelse, Sideminiatyr og Tilpass side

Du kan også bruke alternativene for hurtignavigering på hovedverktøylinjen og i navigeringsruten til venstre.

Navigere hurtig med disse alternativene
Navigere hurtig med disse alternativene

A. Hvis du vil gå til en bestemt side, angir du sidenummeret og trykker ENTER. B. Hvis du raskt vil gå til neste og forrige side. C. Hvis du vil navigere visuelt, klikker du Sideminiatyrer-ikonet i navigeringsruten til venstre. D. Hvis du vil hoppe til interessante områder, klikker du Bokmerker-ikonet i navigeringsruten til venstre. 

Hvis du vil angi alternativer for rulling og visning av flere sider, bruker du Vis > Sidevisning-menyen. I nettleseren høyreklikker du Acrobat Reader DC-verktøylinjen og velger Sidevisning.

Zoom inn på et bestemt område

 • Høyreklikk dokumentet, og velg Markeringszoom på hurtigmenyen. Deretter drar du på tvers av området du vil forstørre.

 • (bare Acrobat Reader DC-program, ikke nettleser) På Vis > Zoom-menyen velger du Dynamisk zoom , Panorer og zoom eller Lupeverktøy . Hvis du vil ha mer informasjon for hvert alternativ, kan du se Justere PDF-visninger i Hjelp for Acrobat.

Søke etter informasjon i en PDF-fil

Gjør ett av følgende for å søke i sideinnholdet:

 • Høyreklikk dokumentet, og velg Søk etter på hurtigmenyen. Øverst til høyre i dokumentvinduet skriver du inn søkeordet og klikker Neste eller Forrige for å navigere til hver forekomst.
Høyreklikk dokumentet, og velg Søk etter.
Hvis du vil vise søkeboksen, høyreklikker du dokumentet og velger Søk etter.

 • Gjør ett av følgende hvis du vil utføre mer komplekse søk etter hele ord, uttrykk, kommentarer og andre alternativer:

  • I en nettleser trykker du Ctrl+Skift+F for å åpne ruten for avansert søk.

  • I Acrobat Reader DC-programmet velger du Rediger > Avansert søk.

  Nederst i hver søkerute klikker du Vis flere alternativer for å tilpasse søket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avanserte søkealternativer i Hjelp for Acrobat.

Vis og søk i en PDF-portefølje

En PDF-portefølje er en samling med filer i ulike formater som er opprettet i forskjellige programmer. Du kan bruke søkeverktøyene i Reader for å søke etter tekst i hele PDF-porteføljen. Tast inn teksten du vil søke etter i dialogboksen Søk på verktøylinjen PDF-portefølje. Søkeresultatene viser alle filene som teksten ble funnet i.

 • For PDF-filer utvider du listen for å se resultatene i sin sammenheng. Klikk et søkeresultat for å gå til den tilhørende teksten i PDF-filen.

 • For andre typer filer klikker du Åpne, og søker deretter i filen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet