Du kan få dokumenter signert av andre ved å bruke verktøyet Send til signering, som bygger på skytjenester levert av Adobe Sign. Den lar underskrivere hurtig signere avtaler fra hvor som helst med en nettleser eller mobil enhet. Underskrivere er ikke nødt til å registrere seg eller kjøpe noe Adobe-produkt for å signere avtalene.

Send til signering-verktøyet hjelper deg også med å spore hele signeringsprosessen. Verktøyet sender en e-postmelding til underskriverne og ber dem om å signere en avtale. Når det er signert, mottar både du og underskriverne den signerte PDF-filen per e-post.

Få PDF-filer signert av andre

Filtyper som kan signeres

I tillegg til PDF-filer kan du sende Microsoft Office-filer, forskjellige bildefiler, HTML-filer og tekstfiler til signering. Disse filtypene støttes: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG, og PNG.

Merk: Fullfør redigeringen før du signerer. Den signerte avtalen er sertifisert av Adobe Sign. Hvis den signerte avtalen endres, går sertifiseringen tapt.

Trinn:

 1. Åpne PDF-filen du vil ha signert, i Acrobat eller Acrobat Reader.

 2. Klikk på Adobe Sign i den høyre ruten, eller velg Verktøy > Adobe Sign. Landingssiden Send til signering med Adobe Sign vises.

  Send til signering-grensesnitt

  Merk:

  Hvis du ikke ser dette nye Adobe Sign-grensesnittet, oppdaterer du Acrobat DC til den nyeste versjonen. Du kan oppdatere automatisk fra Acrobat DC ved å velge Hjelp > Søk etter oppdateringer. Følg fremgangsmåten i oppdateringsvinduet for å laste ned og installere de nyeste oppdateringene.

 3. Gjør følgende:

  1. Legg inn mottakernes e-postadresser i Til-feltet i den rekkefølgen du vil ha dokumentet signert.
  2. Endre standardteksten i Melding-området slik du ønsker.
   Valgfritt: Hvis du vil legge til flere personer som bare skal informeres, bruker du Legg til Kopi-mottaker-knappen til å legge inn deres e-postadresser i Kopi til-listen.
  3. Hvis du vil legge til flere dokumenter, klikker du Legg til filer, og deretter søker du etter og velger dokumentene.
  4. (Valgfritt) Klikk på Avansert hvis du vil angi følgende alternativer.
   • Som standard er innstillingen Fullfør i rekkefølge slått på. Numrene ved e-postadressene angir deltakerrekkefølgen. Hvis du ikke vil følge noen bestemt rekkefølge for signering, setter du bryteren til Fullfør i vilkårlig rekkefølge.
    (Valgfritt) Klikk på Legg til meg hvis du vil inkluderes som underskriver av dokumentet.
   • Angi godkjenningtype, som E-post, Passord, Telefon, Sosial identitet, Kunnskapsbasert godkjenning eller Adobe Sign.
   • Passordbeskytt PDF-filen.
   • Angi en Tidsfrist for fullføring.
   • Angi påminnelse for mottakerne.
   • Angi Mottakerens språk i e-postmeldingen som sendes.
  Send til signering - Avanserte alternativer
 4. Klikk på Neste.

  Nå er dokumentet klart, slik at du kan legge til feltene som du vil at underskrivere skal fylle ut eller signere. Acrobat oppdager automatisk skjemafeltene i PDF-filen. Klikk på -knappen for å plassere de oppdagede skjemafeltene i PDF-dokumentet.

  Du kan også dra felt fra fanene i den høyre ruten, og slippe feltene der du ønsker i dokumentet.

  Merk: Hvis du har lagt til flere dokumenter, blir dokumentene konvertert til PDF-filer og satt sammen til én enkelt fil. Den sammensatte filen blir åpnet for deg, slik at du kan legge til de aktuelle feltene.

  Legge til signaturfelt i dokumentet
 5. Når du har plassert alle de ønskede feltene i dokumentet, klikker du på Send. Dokumentet blir sendt til mottakerne for signering og en bekreftelsesmelding blir vist.

  Sendt til signering-bekreftelse

  Du mottar en melding fra Adobe Sign som sier at avtalene har blitt sendt til den første underskriveren for signering. Den første underskriveren mottar også en e-postmelding med en kobling til signering av avtalen. Når underskriveren legger til signaturen sin i signaturfeltet og deretter klikker på Klikk for å signere, sendes avtalen til den neste underskriveren med en lenke til signering, og så videre. Alle får en kopi av det signerte avtalen.

  Merk:

  Underskrivere er ikke nødt til å registrere seg eller kjøpe noe Adobe-produkt for å signere avtalene. De kan signere avtaler fra hvor som helst med en nettleser eller mobil enhet.

  Alle de signerte dokumentene dine blir oppbevart på ett sted, og du kan få tilgang til dem fra hvor som helst. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se avsnittet Spore dokumenter som er sendt til signering nedenfor.

Spore avtaler som er sendt til signering

Tilgjengelig i Acrobat DC

Du kan holde oversikt over hvilke avtaler som er ute til signering, hvilke som er signert og hvilke som venter på din signatur.

Enkeltbrukere og teambrukere

Gå til Startside > Til underskrivelse. Alle dokumentene som er delt for signering, listes opp.

sfs-retail-users

Enterprise-brukere

 1. Hjem > Til signering klikker du på Åpne Adobe Sign.

  Åpne Adobe Sign
 2. Behandlingssiden for tjenesten Adobe Sign vises i et nytt nettleservindu.

  Spore avtaler som er sendt til signering

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet