Sende dokumenter til signering

Du kan få dokumenter signert av andre ved å bruke verktøyet Fyll ut og signer, som bygger på skytjenester levert av Adobe Acrobat Sign. Den lar underskrivere hurtig signere avtaler fra hvor som helst med en nettleser eller mobil enhet. Underskrivere er ikke nødt til å kjøpe noe Adobe-produkt for å signere avtalene.

Se en kort opplæringsvideo og kom i gang


Signer PDF-dokumentene dine og del dem med andre nå. Klikk på Kom i gang for å starte Acrobat: Kom i gang

Få dokumenter e-signert av andre

Fullfør redigeringen før du signerer. Den signerte avtalen er sertifisert av Adobe Acrobat Sign. Hvis den signerte avtalen endres, går sertifiseringen tapt.

Det sendes en e-postmelding til underskriverne der de blir bedt om å signere avtalene. Når den er signert, mottar både du og underskriverne den signerte PDF-filen per e-post. Du kan spore hele signeringsprosessen i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC fra Hjem > Til signering.

Filtyper som kan signeres

I tillegg til PDF-filer kan du sende Microsoft Office-filer, forskjellige bildefiler, HTML-filer og tekstfiler til signering. Støttede filtyper er: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG og PNG.

Trinn:

 1. Åpne PDF-skjemaet i Acrobat eller Acrobat Reader, og velg deretter Verktøy > Be om e-signaturer.

 2. Vinduet med Forespørsel om signaturer vises. Gjør følgende:

  1. Legg inn mottakernes e-postadresser i Underskrivere-feltet i den rekkefølgen du vil ha dokumentet signert i.
  2. Endre standardteksten i Emne og melding-området slik du ønsker.
   Valgfritt: Hvis du vil legge til flere personer som bare skal informeres, bruker du Legg til Kopi-mottaker-knappen til å legge inn deres e-postadresser i Kopi til-listen.
  3. Hvis du vil legge til flere dokumenter, klikker du Legg til filer, og deretter søker du etter og velger dokumentene.
  Acrobat Sign-vindu

  Hvis du ikke vil bruke de avanserte alternativene, hopper du over neste valgfrie trinn.

  d. (Valgfritt) Klikk på Flere alternativer hvis du vil angi avanserte alternativer som godkjenning av underskrivere, påminnelser og mer.

  • Som standard er innstillingen Fullfør i rekkefølge slått på. Numrene ved e-postadressene angir deltakerrekkefølgen. Hvis du ikke vil følge noen bestemt rekkefølge for signering, setter du bryteren til Fullfør i vilkårlig rekkefølge.
   (Valgfritt) Klikk på Legg til meg hvis du vil inkluderes som underskriver av dokumentet.
  • Angi godkjenningtype, som E-post, Passord, Kunnskapsbasert godkjenning eller Telefon.
  • Passordbeskytt PDF-filen.
  • Angi en Tidsfrist for fullføring.
  • Angi påminnelse for mottakerne.
  • Angi Språk for mottaker i e-postmeldingen som sendes. (Kun tilgjengelig på Enterprise-servicenivået.)
  Adobe Acrobat Sign – Avanserte alternativer
  Flere eller avanserte alternativer

 3. Klikk på Angi hvor det skal signeres eller Neste.

  Nå er dokumentet klart, slik at du kan legge til feltene som du vil at underskrivere skal fylle ut eller signere.

  Merk:

  Hvis du har lagt til flere dokumenter, konverteres dokumentene til PDF-filer og kombineres til én enkelt fil. Den sammensatte filen blir åpnet for deg, slik at du kan legge til de aktuelle feltene.

 4. Vinduet Angi hvor det Fyll ut og signer viser alternativer basert på om du har lagt til én eller flere underskrivere.

  • Forenklet modus for én underskriver
   Hvis du har lagt til én underskriver, er Avansert redigering-modus av og ser du det forenklede alternativet som vist nedenfor. Når du skal plassere en signatur eller et annet felt, klikker du på ønsket plassering i dokumentet og angir deretter feltets egenskaper fra kontekstmenyen.
  Angi hvor det skal fylles ut og signeres

  • Forenklet modus for flere underskrivere
   Denne modusen gir forenklet redigering med mulighet til å tildele felt til flere underskrivere. Når du velger en underskriver fra ruten til høyre og legger til felt i skjemaet, blir feltene tildelt til underskriveren. Det betyr at disse feltene vil være tilgjengelig for underskriveren til utfylling av informasjon og signering av skjemaet.
  Forenklet modus for flere underskrivere

  Du kan bytte tildelt underskriver for alle felt ved hjelp av den flytende verktøylinjen. Fargene som er tildelt underskriverne, gjør det enkelt å skille mellom feltene for de respektive underskriverne.

  Flytende verktøylinje
  Flytende verktøylinje

  Velge underskriver
  Velge underskriver

  Se flere felt
  Velg felttypen

  • Avansert modus for flere underskriver
   Hvis du har lagt til flere underskrivere, ser du alternativene som vist nedenfor. Klikk på  -knappen for å plassere de oppdagede skjemafeltene i PDF-dokumentet. Du kan også dra felt fra fanene i den høyre ruten, og slippe feltene der du ønsker i dokumentet.
  Avansert modus for flere underskrivere

  Merk:

  Du kan bytte mellom forenklet modus og avansert modus for flere underskrivere. Hvis du skal bytte modus, slår du av Avansert redigering i ruten til høyre.

 5. Når du har plassert alle de ønskede feltene i dokumentet, klikker du på Send. Dokumentet blir sendt til mottakerne for signering og en bekreftelsesmelding blir vist.

  Sendt til signering-bekreftelse

  Du mottar en melding fra Adobe Acrobat Sign som sier at avtalene har blitt sendt til den første underskriveren for signering. Den første underskriveren mottar også en e-postmelding med en kobling til signering av avtalen. Når underskriveren legger til signaturen sin i signaturfeltet og deretter klikker på Klikk for å signere, sendes avtalen til den neste underskriveren med en lenke til signering, og så videre. Når avtalen er signert av alle underskriverne, får alle en kopi av den signerte avtalen.

  Alle de signerte dokumentene dine lagres på ett sted slik at du enkelt får tilgang til dem fra hvor som helst. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Spore dokumenter som er sendt til signering.

Underskriveropplevelse

En underskriver mottar en e-postmelding med en kobling til signering av avtalen. Og hvis underskriveren bruker skrivebordsversjonen av Acrobat DC eller Acrobat Reader DC, ser han eller hun et varsel om at en avtale er delt for signering. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Signere en avtale.

Merk:

Underskrivere er ikke nødt til å registrere seg eller kjøpe noe Adobe-produkt for å signere avtaler. De kan signere ved å bruke en nettleser, en mobilenhet eller skrivebordsprogrammet Acrobat DC / Acrobat Reader DC.

Spore avtaler som er sendt til e-signering

Tilgjengelig i Acrobat DC

Du kan holde oversikt over hvilke avtaler som er ute til signering, hvilke som er signert og hvilke som venter på din signatur.

Enkeltbrukere og teambrukere

Gå til Hjem > Sign > Alle avtaler. Alle dokumentene som er delt for signering, listes opp.

Enterprise-brukere

 1. Hjem > Sign > Alle avtaler klikker du på Åpne Acrobat Sign.

  Åpne Adobe Acrobat Sign

 2. Behandlingssiden for tjenesten Acrobat Sign vises i et nytt nettleservindu.

  Spore avtaler som er sendt til signering

Adobe-logoen

Logg på kontoen din