Reader lar deg signere PDF-filer og legge til signaturen i filen. Hvis du viser en PDF-fil på nettet, laster du først ned PDF-filen før du signerer den.

Noen dokumenter har sikkerhet som hindrer elektroniske signaturer. Skriv ut slike dokumenter, og signer utskriften.

Signere et PDF-dokument

Hvis du vil signere et PDF-dokument eller -skjema, kan du skrive inn, tegne eller sette inn et bilde av den håndskrevne signaturen. Du kan også legge til tekst, for eksempel ditt navn, firma, stilling eller datoen. Når du har lagret dokumentet, blir signaturen og teksten en del av PDF-filen.

Sende og spore signerte PDF-filer

Når du har signert skjemaet, kan du dele det med andre. Når du skal dele skjemaet, følger du fremgangsmåten i artikkelen Sende skjemaet.

Få PDF-filer signert av andre ved hjelp av Adobe Sign

Du kan få dokumenter signert av andre ved å bruke verktøyet Send til signering, som bygger på skytjenester levert av Adobe Sign. Den lar underskrivere hurtig signere avtaler fra hvor som helst med en nettleser eller mobil enhet. Underskrivere er ikke nødt til å registrere seg eller kjøpe noe Adobe-produkt for å signere avtalene.

Send til signering-verktøyet hjelper deg også med å spore hele signeringsprosessen. Verktøyet sender en e-postmelding til underskriverne og ber dem om å signere en avtale. Når det er signert, mottar både du og underskriverne den signerte PDF-filen per e-post.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sende PDF-dokumenter for signatur.

Behandle sertifikater (sikrede PDF-filer)

Den som opprettet en PDF-fil kan kryptere dokumentet med sertifikat for bekreftelse av digitale signaturer. Sertifikatene som du mottar fra andre brukere, lagres i en liste over klarerte identiteter. Listen ligner en adressebok, og lar deg validere signaturene til brukerne i alle dokumenter du mottar fra dem.

Se disse artiklene i Hjelp for Acrobat for mer informasjon:

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet