Can't open RoboHelp for Word | Microsoft Word 2010, 2007

Issue

RoboHelp for Word doesn't open with Microsoft Word 2010 or Microsoft Word 2007. 

Solution

 1. Delete the following RoboHelp for Word templates from /Appdata/Microsoft/Templates:

  • hlp2doc.dot
  • Hpj2doc.dot
  • hpj2docm.dot
  • RoboDocs.dot
  • RoboHP31.dot
  • RoboRt31.dot
  • RoboRtf..dot
  • robohelp.dot
 2. Restart RoboHelp for Word.

 Additional information

This issue occurs when you've upgraded either RoboHelp for Word or Microsoft Word and have old RoboHelp for Word templates installed.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet