Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Acrobat og Reader | APSB21-37

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-37

08. juni 2021

2

Sammendrag

Adobe har lansert sikkerhetsoppdateringer for Adobe Acrobat og Reader for Windows og macOS. Disse oppdateringene adresserer flere kritiske sikkerhetsproblemer. Vellykket utnytting kan føre til vilkårlig kjøring av kode i konteksten til gjeldende bruker.

 

Berørte versjoner

Produkt

Spor

Berørte versjoner

Plattform

Acrobat DC 

Continuous 

2021.001.20155 og tidligere versjoner

Windows og macOS

Acrobat Reader DC

Continuous 

2021.001.20155 og tidligere versjoner

Windows og macOS

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

2020.001.30025 og tidligere versjoner

Windows og macOS

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

2020.001.30025 og tidligere versjoner

Windows og macOS

 

 

 

 

Acrobat 2017

Classic 2017

2017.011.30196 og tidligere versjoner

Windows og macOS

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

2017.011.30196 og tidligere versjoner

Windows og macOS

Løsning

Adobe anbefaler at brukere oppdaterer sine programvareinstallasjoner til de nyeste versjonene ved å følge instruksjonene nedenfor.    

De nyeste produktversjonene er tilgjengelige for sluttbrukere via én av følgende metoder:    

  • Brukere kan oppdatere produktinstallasjonene manuelt ved å velge Hjelp > Se etter oppdateringer.     

  • Produktene vil oppdateres automatisk når oppdateringer oppdages, uten at det krever brukermedvirkning.      

  • Det fullstendige installasjonsprogrammet for Acrobat Reader kan lastes ned fra nedlastingssenteret for Acrobat Reader.   

For IT-administratorer (administrerte miljøer):     

  • Se den spesifikke utgivelsesmerknadversjonen for lenker til installatører.

  • Installasjonsoppdateringer via din foretrukne metode, for eksempel AIP-GPO, bootstrapper, SCUP/SCCM (Windows) eller på macOS, Apple Remote Desktop og SSH. 

   

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen:   

Produkt

Spor

Oppdaterte versjoner

Plattform

Prioritet Klassifisering

Tilgjengelighet

Acrobat DC

Continuous

2021.005.20048       

Windows og macOS

2

Acrobat Reader DC

Continuous

2021.005.20048  

Windows og macOS

2

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

2020.004.30005 

Windows og macOS     

2

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

2020.004.30005 

Windows og macOS     

2

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2017

Classic 2017

2017.011.30197 

Windows og macOS

2

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

2017.011.30197  

Windows og macOS

2

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori Sikkerhetsprobleminnvirkning Alvorlighetsgrad CVSS grunnscore
CVSS-vektor
CVE-nummer

Lesing utenfor område

(CWE-125)

Vilkårlig kjøring av kode
Kritisk
7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28554

CVE-2021-28551

Use After Free

(CWE-416)

Vilkårlig kjøring av kode
Kritisk
7.8
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28552

CVE-2021-28631

CVE-2021-28632

Takk

Adobe takker følgende personer for at de rapporterte de relevante problemene og samarbeider med oss for å hjelpe oss med å beskytte våre kunders sikkerhet:  

  • Mark Vincent Yason (@MarkYason) i samarbeid medTrend Micro Zero Day Initiative (CVE-2021-28554, CVE-2021-28631, CVE-2021-28632)
  • Anonymous i samarbeid med Trend Micros Zero Day Initiative (CVE-2021-28552)
  • qiaoli01 (CVE-2021-28551)

Revisjoner

10. juni 2021: Oppdatert versjonnummer for Acrobat DC og Acrobat Reader DC i løsningstabellen.


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?