Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhet-hotfix tilgjengelig for Adobe Captivate | APSB21-60

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-60

17. august 2021

3

Sammendrag

Adobe har lansert en sikkerhet-hotfix for Adobe Captivate.  Denne hotfixen adresserer en viktig sårbarhet.  Vellykket utnyttelse kan føre til privilegieøkning i sammenheng med den aktuelle brukeren.

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Captivate 2019

11.5.5 og tidligere versjoner  

macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen:

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

Adobe Captivate 2019

hurtigreparasjon

macOS 

3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-nummer

Oppretting av midlertidig fil i katalogen med feil tillatelser

(CWE-379)

Rettighetsutvidelse 

Viktig

5.0

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N

CVE-2021-36002

Takk

Adobe takker CQY hos Topsec Alpha Team (yjdfy) for å ha rapportert disse problemene og samarbeidet med Adobe for å beskytte våre kunder.      

Revisjoner

1. september 2021: Oppdatert tittelen på dokumentet for å gjenspeile hvilken type oppdatering som er tilgjengelig for brukerne.


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?