Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdatering: Hurtigreparasjoner tilgjengelige for ColdFusion

Utgivelsesdato: 30. august 2016

Sist oppdatert: 1. september 2016

Sikkerhetsbruddidentifikator: APSB16-30

Prioritet: 1

CVE-nummer: CVE-2016-4264

Plattformer: alle

Sammendrag

Adobe har lansert sikkerhetsoppdateringer for ColdFusion versjon 10 og 11. Disse hurtigreparasjonene løser et kritisk sikkerhetsproblem som kan føre til avsløring av informasjon (CVE-2016-4264).

Adobe anbefaler at brukere tar i bruk riktig hurtigreparasjon ved å følge instruksjonene i løsningsavsnittet nedenfor.

Berørte versjoner

Produkt Berørte versjoner Plattform
ColdFusion 11 Oppdatering 9 og tidligere versjoner Alle
ColdFusion 10 Oppdatering 20 og tidligere versjoner Alle

Merk: ColdFusion 2016-versjonen påvirkes ikke av CVE-2016-4264.  

Løsning

Adobe kategoriserer denne hurtigreparasjonen med følgende prioritetsklassifiseringog anbefaler at brukere oppdaterer installasjoner til de nyeste versjonene:

Produkt Hurtigreparasjonsversjon Plattform Prioritet klassifisering Tilgjengelighet
ColdFusion 11 Oppdatering 10 Alle
1 Teknisk merknad
ColdFusion 10 Oppdatering 21 Alle 1 Teknisk merknad

Adobe anbefaler at ColdFusion-kunder oppdaterer installasjonen i henhold til instruksjonene i følgende Relevant TechNote:

Kunder bør også bruke sikkerhetskonfigurasjonsinnstillingene som angitt på sikkerhetssiden for ColdFusion, samt lese gjennom aktuell låseveiledning.

Mer informasjon om sikkerhetsproblemet

Disse hurtigreparasjonene løser et problem tilknyttet analyse av utformede XML-oppføringer som kan føre til avsløring av informasjon (CVE-2016-4264).

Takk

Adobe takker Dawid Golunski hos http://legalhackers.com for å ha rapportert dette problemet (CVE-2016-4264) og for å samarbeide med Adobe for å beskytte våre kunder.

Revisjoner

1. september 2016: Fra og med 1. september er Adobe klar over offentlig tilgjengelig konseptbeviskode, og vi har endret prioriteten til disse hurtigreparasjonene fra Prioritet 2 til Prioritet 1.  Mer informasjon om Adobes klassifiseringer for prioritet og alvorsgrad er tilgjengelig her (https://helpx.adobe.com/security/severity-ratings.html).       

Adobe Ansvarsfraskrivelse

Lisensavtale

Når du bruker programvare fra Adobe Systems Incorporated eller datterselskaper ("Adobe"), godtar du følgende betingelser og vilkår. Hvis du ikke godtar betingelsene og vilkårene, må du ikke bruke programvaren. Betingelsene i en sluttbrukerlisensavtale som følger med en bestemt programvarefil ved installering eller nedlasting av programvaren, skal erstatte betingelsene nedenfor.

Eksport og videreeksport av Adobes programvareprodukter er underlagt amerikanske eksportregler, og slik programvare kan ikke eksporteres eller videreeksporteres til Cuba, Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Sudan eller Syria, eller noe annet land som USA har handelsforbud med. Adobe-programvare kan heller ikke distribueres til personer på USAs Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals.

Når du laster ned eller bruker et Adobe-programvareprodukt, bekrefter du at du ikke er statsborger av Cuba, Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Sudan eller Syria eller noe land som USA har handelsforbud med, og at du ikke er en person som står på USAs Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals. Hvis programvaren er laget for bruk med et programprodukt ("Vertsprogrammet") utgitt av Adobe, gir Adobe deg en generell lisens til å bruke slik programvare bare med Vertsprogrammet, forutsatt at du har en gyldig lisens fra Adobe for Vertsprogrammet. Med unntak av det som er beskrevet nedenfor, er slik programvare lisensiert til deg underlagt betingelsene og vilkårene i Lisensavtale for sluttbrukere fra Adobe, og regulerer din bruk av Vertsprogrammet.

GARANTIFRASKRIVELSE: DU GODTAR AT ADOBE IKKE HAR GITT DEG NOEN UTTRYKKELIGE GARANTIER VEDRØRENDE PROGRAMVAREN, OG AT PROGRAMVAREN LEVERES DEG "SOM DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. ADOBE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE PROGRAMVAREN, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE GARANTIER OM EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHET, SALGBARHETSKVALITET ELLER KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. Noen rettskretser tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier, så det kan hende at de ovennevnte begrensningene ikke gjelder for deg.

ANSVARSBEGRENSNING: UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL ADOBE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE BRUKSTAP, FORRETNINGSAVBRUDD ELLER EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG (INKLUDERT TAPT FORTJENESTE), UANSETT TYPE HANDLING, UANSETT OM DE ER KONTRAKTSFESTET ELLER ET RESULTAT AV SIVILE SØKSMÅL (INKLUDERT UAKTSOMHET), UTTRYKKELIG PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM ADOBE ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER. Noen rettskretser tillater ikke utelukkelse eller begrensning av følgeskader eller tilfeldige skader, og dermed kan det hende at de ovennevnte begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg.