Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Connect | APSB17-35

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB17-35

tirsdag 14. november 2017

3

Sammendrag

Adobe har lansert sikkerhetsoppdateringer for Adobe Connect. Denne oppdateringen løser et kritisk sikkerhetsproblem med forfalskning av forespørsel på serversiden (Server-Side Request Forgery=SSRF) (CVE-2017-11291) som kan misbrukes for å omgå tilgangskontroll for nettverk. Denne oppdateringen løser også tre viktige sikkerhetsproblemer med inndatavalidering (CVE-2017-11287, CVE-2017-11288, CVE-2017-11289) som kan brukes i gjenspeilede skriptangrep på tvers av nettsteder. Denne oppdateringen inkluderer også en funksjon som lar Connect-administratorer beskytte brukere mot angrep med endring av brukergrensesnittet (eller clickjacking) (CVE-2017-11290).

Berørte produktversjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Connect

9.6.2 og eldre versjoner

Alle

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen:

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

Adobe Connect

9.7

Alle

3

Merk:

Adobe Connect 9.7 distribueres i følgende faser:
Vertsbaserte tjenester: Starter 10. november 2017. Kontroller tidsplanen for overføring for kontoen din her.
Lokale distribusjoner: Starter 17. november 2017
Administrerte tjenester: Kontakt din representant for administrerte Adobe Connect-tjenester for å planlegge oppdateringen.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVE-nummer

Forfalskning av forespørsler på serversiden (Server-Side Request Forgery=SSRF)

Omgåelse av tilgangskontroll for nettverk

Kritisk

CVE-2017-11291

Gjenspeilet skripting på tvers av nettsteder

Avsløring av informasjon

Viktig

CVE-2017-11287

Gjenspeilet skripting på tvers av nettsteder

Avsløring av informasjon

Viktig

CVE-2017-11288

Gjenspeilet skripting på tvers av nettsteder

Avsløring av informasjon

Viktig

CVE-2017-11289

Endring av brukergrensesnittet (eller Clickjacking)

Avsløring av informasjon

Viktig

CVE-2017-11290

Takk

Adobe takker følgende personer for at de rapporterte disse problemene og samarbeidet med Adobe for å bidra til å beskytte våre kunder:

  • Adam Willard fra Blue Canopy (CVE-2017-11289)
  • Alexis Laborier (CVE-2017-11287)
  • Pedro Cardoso (CVE-2017-11288)
  • Deniz CEVIK fra Biznet Bilisim A.S (CVE-2017-11291)
Adobe-logoen

Logg på kontoen din