Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdatering tilgjengelig for Adobe Connect | APSB21-112

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-112

14. desember 2021

3

Sammendrag

Adobe har lansert sikkerhetsoppdateringer for Adobe Connect. Denne oppdateringen løser et  viktig sikkerhetsproblem.  Vellykket utnyttelse kan føre til vilkårlig skriving til filsystem.
  
  

Berørte produktversjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Connect

versjon 11.3   og tidligere versjoner            

Alle

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukere oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

Adobe Connect

11.4

Alle

3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-nummer

Forfalskning av forespørsler på tvers av nettsteder (CSRF) (CWE-352)

Tilfelding skriving til filsystem

Viktig  

5.0

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N

CVE-2021-43014

Takk

Adobe takker følgende for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte våre kunder:

  • Mohammed Muteb (u0pattern) (CVE-2021-43014)


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din