Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdatering tilgjengelig for Adobe Connect | APSB23-05

Bulletin-ID

Publiseringsdato

Prioritet

APSB23-05

14. februar 2023

3

Sammendrag

Adobe har lansert sikkerhetsoppdateringer for Adobe Connect. Denne oppdateringen løser et  viktig sikkerhetsproblem.  Utnyttelse kan føre til omgåelse av sikkerhetsfunksjon.

  
  

Berørte produktversjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Connect

Versjon 11.4.5  og tidligere            

Alle

Adobe Connect

Versjon 12.1.5  og tidligere    

Alle

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukere oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen.

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

Adobe Connect

11.4.6

Alle

3

Adobe Connect

12.2

Alle

3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-nummer

Feil tilgangskontroll (CWE-284)

Omgåelse av sikkerhetsfunksjon

Viktig  

5.3

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

CVE-2023-22232

Anerkjennelser

Adobe takker følgende  personer for at de har rapportert disse problemene,  og for at de samarbeider med Adobe så vi kan beskytte kundene våre bedre:

  • spadman  – CVE-2023-22232


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet