Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Experience Manager | APSB18-04

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB18-04

13. februar 2018

3

Sammendrag

Adobe har lansert sikkerhetsoppdateringer for Adobe Experience Manager. Disse oppdateringene løser et moderat sikkerhetsproblem med gjenspeilet skripting på tvers av nettsteder (CVE-2018-4875), og et viktig sikkerhetsproblem med skripting på tvers av nettsteder (CVE-2018-4876) i beskyttelses-API for Apache Sling XSS. 

Berørte produktversjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Experience Manager

6.3

6.2

6.1

6.0

Alle

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen:

Produkt Versjon Plattform Prioritet Tilgjengelighet
Adobe Experience Manager
6.3
Alle 3 Produktmerknad
6.2 Alle 3 Produktmerknad
6.1 Alle 3 Produktmerknad
6.0 Alle 3 Produktmerknad

Kontakt Adobes kundeservice for hjelp med tidligere AEM-versjoner.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVE-numre

Berørte versjoner

Nedlastingspakke

Gjenspeilet skripting på tvers av nettsteder

Avsløring av sensitiv informasjon

Moderat

CVE-2018-4875

AEM 6.0, AEM 6.1

Skripting på tvers av nettsteder

Avsløring av sensitiv informasjon

Viktig

CVE-2018-4876

AEM 6.1, AEM 6.2,AEM 6.3

Merk:

Pakkene som vises i tabellen ovenfor, er minimum antall reparasjonspakker som kreves for å løse det angitte sikkerhetsproblemet.  Se koblingene til produktmerknadene ovenfor for de nyeste versjonene.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet