Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Experience Manager | APSB18-26

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB18-26

14. august 2018

2

Sammendrag

Adobe har lansert sikkerhetsoppdateringer for Adobe Experience Manager. Disse oppdateringene løser et moderat sikkerhetsproblem med gjenspeilet skripting på tvers av nettsteder som kan føre til avsløring av sensitiv informasjon, et moderat sikkerhetsproblem med omgåelse av inndatavalidering som kan som kan føre til uautorisert endring av informasjon, og et moderat sikkerhetsproblem som kan føre til avsløring av sensitiv informasjon.

Berørte produktversjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe Experience Manager

6.4

6.3

6.2

6.1

6.0

Alle

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen:

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

 

 

 

Adobe Experience Manager

6.4

Alle

2

Versjoner og oppdateringer

6.3

Alle

2

Versjoner og oppdateringer

6.2

Alle

2

Versjoner og oppdateringer

6.1

Alle

2

Versjoner og oppdateringer

6.0

Alle

2

Versjoner og oppdateringer

Kontakt Adobes kundeservice for hjelp med tidligere AEM-versjoner.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVE-numre

Berørte versjoner

Nedlastingspakke

Gjenspeilet skripting på tvers av nettsteder

Avsløring av sensitiv informasjon

Moderat

CVE-2018-12806

AEM 6.1

AEM 6.2

Omgåelse av inndatavalidering

Uautorisert endring av informasjon

Moderat

CVE-2018-12807

AEM 6.3 og tidligere

 

 

Skripting på tvers av nettsteder

 

 

 

 

Avsløring av sensitiv informasjon

 

 

 

 

Moderat

 

 

 

 

CVE-2018-5005

 

 

 

AEM 6.2

AEM 6.3

AEM 6.4

Merk:

Pakkene som vises i tabellen ovenfor, er minimum antall reparasjonspakker som kreves for å løse det angitte sikkerhetsproblemet.  Se koblingene til produktmerknadene ovenfor for de nyeste versjonene.

Takk

Adobe takker følgende personer og firmaer for at de rapporterte disse sikkerhetsproblemene og samarbeider med oss for å hjelpe oss med å beskytte våre kunders sikkerhet:

  • Nagamarimuthu fra Cognizant Technology Solutions - Enterprise Risk & Security Solutions (CVE-2018-12806)

  • Chia Min Jun Lennon (CVE-2018-12807)

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet