Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Framemaker | APSB21-45

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-45

13. juli 2021

3

Sammendrag

Adobe har lansert en sikkerhetsoppdatering for Adobe Framemaker.Denne oppdateringen adresserer et kritisk sikkerhetsproblem. Vellykket utnytting kan føre til vilkårlig kjøring av kode i konteksten til gjeldende bruker.             

Berørte versjoner

Produkt

Versjon

Plattform

Adobe FrameMaker

2019 Oppdatering 8 og eldre

Windows

Adobe FrameMaker

2020 Utgivelse av oppdatering 1 og eldre

Windows

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen:

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet

Tilgjengelighet

Adobe FrameMaker

2019 Utgivelse av oppdatering 8
 (hotfix)

Windows

3

Adobe FrameMaker

2020 Utgivelse av oppdatering 2

Windows

3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS grunnleggende poengsum

CVE-numre

Skriving utenfor område

(CWE-787)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28596

Takk

Adobe vil takke Tran Van Khang- khangkito (VinCSS) som samarbeider med Trend Micros Zero Day Initiative for rapportering av disse relevante problemene og for samarbeidet med Adobe for å beskytte kundene våre. 


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet