Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdatering tilgjengelig for Adobe Commerce | APSB22-48

Bulletin-ID

Publiseringsdato

Prioritet

APSB22-48

11. oktober 2022

3

Sammendrag

Adobe har lansert sikkerhetsoppdateringer for Adobe Commerce og Magento Open Source. Denne oppdateringen løser en kritisk og medium sårbarhet.  Vellykket utnyttelse kan føre til vilkårlig kjøring av kode og omgå sikkerhetsfunksjoner.

Berørte versjoner

Produkt Versjon Plattform
 Adobe Commerce
Versjon 2.4.4-p1 og tidligere  
Alle
Versjon 2.4.5 og tidligere  
Alle
Versjon 2.4.3-p3 og tidligere Alle
Magento Open Source Versjon 2.4.4-p1 og tidligere Alle
Versjon 2.4.5 og tidligere  
Alle
Versjon 2.4.3-p3 og tidligere
Alle

Merk: 

  • 2.4.3-p1 og under 2.4.3-p1 påvirkes ikke hvis alle gjeldende hurtigreparasjoner for sikkerhet brukes

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen.

 

 

Produkt Oppdatert versjon Plattform Prioritetsklassifisering Installasjonsinstruksjoner
Adobe Commerce
2.4.5-p1 og 2.4.4-p2 
Alle
3 2.4.x utgivelsesmerknader
Magento Open Source 
2.4.5-p1 og 2.4.4-p2 
Alle
3
         
Adobe Commerce
2.4.3-p3_Hotfix
Alle
3 ACSD-47578-oppdatering
Magento Open Source 
2.4.3-p3_Hotfix
Alle
3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori Sikkerhetsprobleminnvirkning Alvorlighetsgrad Er godkjenning nødvendig for å bruke produktet? Krever bruk administratorrettigheter?
CVSS-grunnscore
CVSS-vektor
Magento Bug ID CVE-nummer
Skripting på tvers av nettsteder (lagret XSS) (CWE-79)
Kjøring av vilkårlig kode
Kritisk No No 10.0 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
 PRODSECBUG-3177
CVE-2022-35698
Feil tilgangskontroll (CWE-284)
Omgåelse av sikkerhetsfunksjon
Medium Ja No 5.3 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
PRODSECBUG-3180
CVE-2022-35689

 

Anerkjennelser

Adobe takker følgende forskere  for at de har rapportert disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe så vi kan beskytte kundene våre bedre:

  • Blaklis (blaklis) - CVE-2022-35698

Revisjoner

12. oktober 2022: Vi har lagt til CVE-detaljer for CVE-2022-35689

18. oktober 2022: Lagt til berørte/løsningsdetaljer for 2.4.3.x

 

Revisjoner

22. august 2022: Revisjon av prioritetsvurdering i løsningstabellen

18. august 2022: Lagt til CVE-2022-35692

12. august 2022: Oppdaterte verdier i «Godkjenning kreves for utnyttelse» og «Utnyttelse krever administratorrettigheter.»

 


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din