Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdatering tilgjengelig for Adobe ops-cli | APSB21-88

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-88

12. oktober 2021

3

Sammendrag

Adobe har lansert en oppdatering for Adobe ops-cli. Denne oppdateringen løser et kritisk sikkerhetsproblem. Utnyttelse av disse sårbarhetene kan føre til vilkårlig kjøring av kode i brukerens miljø.

Berørte versjoner

Produkt

Berørte versjoner

Plattform

Adobe ops-cli 

2.0.4 og tidligere versjoner  

Alle

Løsning

Adobe kategoriserer denne oppdateringen med følgende prioritetsklassifisering og anbefaler at brukere oppdaterer installasjonen til den siste. 

Produkt

Oppdatert versjon

Plattform

Prioritetsklassifisering

Tilgjengelighet

Adobe ops-cli

2.0.5

Alle

3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-nummer

Deserialisering av ikke-klarerte data (CWE-502)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk

9.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40720

Takk

Adobe takker Abhiram V. hos UST Global for at han rapporterte dette problemet og samarbeider med oss for å hjelpe oss med å beskytte våre kunders sikkerhet. 


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din