Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdatering tilgjengelig for RoboHelp Server | APSB21-87

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-87

9. november 2021

3

Sammendrag

Adobe har lansert en sikkerhetsoppdatering for RoboHelp Server. Oppdateringen løse en sårbarhet som er klassifisert som kritisk. Utnyttelse av denne sårbarheten kan føre til Kjøring av vilkårlig kode i brukerens miljø.

Berørte versjoner

Produkt

Berørte versjoner

Plattform

RoboHelp Server

RHS2020.0.1 og tidligere versjoner 

Windows

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen:

Produkt

Versjon

Plattform

Prioritet Klassifisering

Tilgjengelighet

 

RoboHelp Server

RHS2020.0.2 

 

Windows

 

3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-numre

Banekrysning

(CWE-22)

Kjøring av vilkårlig kode

Kritisk

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-42727
 

Takk

Adobe takker Dusan Stevanovic hos Trend Micro for å ha rapportert problemet og samarbeidet med Adobe for å beskytte våre kunder. 


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?