Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe XMP Toolkit SDK | APSB21-65

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-65

17. august 2021

3

Sammendrag

Adobe har lansert oppdateringer for XMP-Toolkit-SDK. Disse oppdateringene løser flere kritiske og viktige sårbarheter. Utnyttelse av disse sårbarhetene kan føre til vilkårlig kjøring av kode i brukerens miljø.                              

Berørte versjoner

Produkt

Berørte versjoner

Plattform

Adobe XMP-Toolkit-SDK

2020.1 og tidligere versjoner    

Alle

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonen til nyeste versjon. 

Produkt

Oppdatert versjon

Plattform

Prioritetsklassifisering

Tilgjengelighet

Adobe XMP-Toolkit-SDK   

2021.07  

Alle 

3

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-nummer

Lesing utenfor område

(CWE-125)

Vilkårlig lesing av filsystem

Kritisk 

7.1

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H

CVE-2021-36045

Tilgang til minnested etter slutt på buffer

(CWE-788)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36046

CVE-2021-36052

Feil inndatavalidering

(CWE-20)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36047

CVE-2021-36048

Heapbasert bufferoverflyt

(CWE-122)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36050

CVE-2021-36051

Stakkbasert bufferoverflyt

(CWE-121)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39847

Lesing utenfor område

(CWE-125)

Tjenestenekt for program

Viktig

5

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L

CVE-2021-36053

Heapbasert bufferoverflyt

(CWE-122)

Tjenestenekt for program

Viktig

6.1

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L

CVE-2021-36054

Heapbasert bufferoverflyt

(CWE-122)

Tjenestenekt for program

Viktig

6.1

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:H

CVE-2021-36055

CVE-2021-36056

Skriv-hva-hvor-betingelse

(CWE-123)

Vilkårlig kjøring av kode

Viktig

4.7

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

CVE-2021-36057

Buffer Underwrite (Buffer Underflow) (CWE-124)

Vilkårlig kjøring av kode

Kritisk 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36064

Integer Overflow or Wraparound

(CWE-190)

Tjenestenekt for program

Viktig

6.6

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L

CVE-2021-36058

Takk

Adobe takker følgende personer for at de rapporterte de relevante problemene og samarbeider med oss for å hjelpe oss med å beskytte våre kunders sikkerhet:

  • CFF fra Topsec Alpha Team (cff_123) (CVE-2021-36052, CVE-2021-36064)
  • CQY hosTopsec Alpha Team (yjdfy) (CVE-2021-36045, CVE-2021-36046, CVE-2021-36047, CVE-2021-36048, CVE-2021-36050, CVE-2021-36051, CVE-2021-36053, CVE-2021-36054, CVE-2021-36055, CVE-2021-36056, CVE-2021-36057, CVE-2021-36058, CVE-2021-39847)

Revisjon

1. september 2021: Oppdatert CVSS-grunnscore og CVSS-vektor for -2021-, CVE-2021-, CVE-2021-36052.

                                  Inkludert detaljer om CVE-2021-39847. 

                                  Oppdaterte bekreftelsesdetaljer for YJDFY.    

27. september 2021: Oppdatert CVSS-grunnscore for CVE-2021-36058, CVE-2021-36054 Oppdatert sikkerhetsproblemkategori for CVE-2021-36056. Oppdatert anerkjennelse for CVE-2021-36058.For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/no/security.html eller sende en e-post til PSIRT@adobe.com.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din