Vanlige spørsmål om Adobe Stock Advocates-programmet

Grunnleggende om programmet

Advocates-programmet er et tiltak for mangfold og inkludering fra Adobe Stock. Målet med programmet er å identifisere, støtte og promotere fremragende kunstnere som identifiserer seg med eller støtter underrepresenterte samfunnsgrupper, og som skaper visuelt innhold som er ærlig, moderne og inkluderende. 

 

Advocates-programmet lanseres med tre underprogrammer:

 1. Artist Development Fund – tildeles til 40 kunstnere hvert år. Fondet skal deles ut til kunstnere som selv identifiserer seg med underrepresenterte samfunnsgrupper, for bestillingsverk
 2. D&I Social Community Leaders fra underrepresenterte samfunnsgrupper – Adobe Stock vil samarbeide med ledere av sosiale samfunnsgrupper i deres respektive område for å forsterke stemmene deres samt støtte kunstnere og salg av innhold
 3. Artist showcase – Presentasjon av underrepresenterte samfunnsgruppers arkivinnhold og kunstnernes historier i alle Adobes kommunikasjonskanaler

Eksempler på underrepresenterte samfunnsgrupper vi ønsker å jobbe med, inkluderer: 

Svarte, latinamerikanske og latinx, asiatiske, urfolk, LGBTQ+, kvinner, funksjonshemmede, eldre, veteraner, ulike religioner, kropps- og hudtyper

Finn ut mer på Advocates-programmets nettside.

Vi har opprettet Artist Development Fund for å gi reell økonomisk støtte som kan hjelpe kunstnere med å få produsert kreative verk, og øke produktiviteten og tilfanget av innhold fra underrepresenterte samfunnsgrupper.

Pengestøtten er ment å skulle hjelpe kunstnere med å bekjempe hindre mot kreativ produksjon, for eksempel kjøp eller leie av utstyr, lokaler, innleie av modeller, kjøp av rekvisitter, kostymer, sminke, forskningskostnader, osv. 

Fondet styrker kunstnernes egne stemmer og gir økonomisk støtte til talentfulle kunstnere som kan utrette en forskjell ved å fremme bilder som historisk sett har vært underrepresenterte i kommersielle medier. Fondet sikrer også at kunstnerne kompenseres for arbeidet sitt. 

Her er litt informasjon om programmet:

 • 40 utvalgte kunstnere fra selvidentifiserte samfunnsgrupper skal hver motta en flat sum på USD 7500.  

 • Vi vil bestille fotografier, vektorer/illustrasjoner eller videoressurser fra hver enkelt kunstner.

 • 200 videoressurser, eller 375 foto-, vektor- eller illustrasjonsressurser, eller 250 blandede ressurser (bilder og video) leveres av utvalgte artister

 • Kreative forventninger: Innholdet må være autentisk, bemyndigende, moderne og inkluderende.

 • For å søke må man være Adobe Stock-bidragsyter. Hvis du ikke har en konto ennå, kan du bli med her. Ytterligere kriterier for utvelgelse til Artist Development Fund omfatter: 

           1. Kunstneres gjeldende portefølje og estetiske evner 

           2. Autentisitet 

           3. Tekniske evner, spesialiteter og kompetanse

Finn ut mer på nettsiden for Artist Development Fund.

  

        

Vi ønsker å tilby en kraftfull plattform for nye fremragende stemmer og visuelle inntrykk. 

Som en del av Adobes langsiktige forpliktelse om å jobbe for inkludering og kreativitet for alle, fortsetter vi arbeidet med enorme systematiske programmer, men erkjenner at vi kan gjøre enda mer for å akselerere umiddelbare endringer. Derfor investerer vi hele tiden via vårt Artist Development Fund.

Med dette fondet ønsker vi å støtte kunstnere som komponerer visuelle fortellinger fra perspektiver som historisk sett har vært underrepresentert i media. Vi tror det finnes mange kunstnere som ønsker å skape dette innholdet, men som opplever produksjonsbarrierer. Målet med fondet er å kompensere for produksjonskostnadene som for eksempel lønning av modeller og leie av lokaler for å bidra til å fjerne disse barrierene.

Den nyeste State of Creativity-undersøkelsen vår tyder på at de aller fleste – 89 % – av alle kreative mennesker over hele verden er interessert i mer mangfoldig og inkluderende innhold i arkivsamlinger, mens 76 % innrømmer at det er vanskeligere enn før å henge med på de raskt skiftende trendene innen visuell kultur. Vi mener at ved å gi støtte til lovende kunstnere og nye kreative produksjoner via Artist Development Fund, kan vi bidra til å fremme opprettingen av autentisk inkluderende, ny og moderne kunst for å imøtekomme disse og andre behov i dagens marked.

Vi prioriterer kunstnere som selv identifiserer seg som en del av underrepresenterte samfunnsgrupper.

"Kunstnere som selv identifiserer seg som en del av underrepresenterte samfunnsgrupper", er skapere som selv identifiserer seg som en del av en underrepresentert samfunnsgruppe, for eksempel: svarte, latinamerikanere og latinx, asiater, stillehavsfolk, urfolk, LGBTQ +, kvinner, funksjonshemmede, eldre, veteraner, religiøse grupper, kropper og hudtyper.

 

Fotografier, vektorer, illustrasjoner og videoer. 

Det finansierte beløpet er USD 7500 per utvalgte kunstner.

 

Ressursene som blir produsert med fondsmidler, blir presentert i Adobes og deres mediepartneres kommunikasjonskanaler for å inspirere og promotere inkluderende kulturell representasjon i den kreative bransjen. 

Kunstnerne beholder opphavsretten til sine egne ressurser. Ressursene vil også bli tilgjengelige for lisensiering fra gratissamlingen på Adobe Stock i ett år. Med tilgjengeligheten til dette høykvalitets, moderne, inkluderende innholdet håper vi å bidra til å heve det globale kreative landskapet med mer nøyaktig kulturell representasjon. Etter det første året vil ressursene bli tilgjengelige i Adobe Stocks betalte samling, og kunstneren vil motta royalties for betalte nedlastinger.

Søknads- og utvelgelsesprosessen

Ja, du må være Adobe Stock-bidragsyter for å søke og bli vurdert for fondsmidler. Hvis du ikke har noen bidragsyterkonto ennå, kan du opprette en her gratis. 

Det er enkelt å bli bidragsyter til Adobe Stock. Hvis du har flotte bilder, videoer, illustrasjoner eller vektorinnhold, og du eier alle rettighetene til disse, kan du bli Adobe Stock-bidragsyter. Du må være minst 18 år og eneste eier av alle filene du laster opp for salg. Hvis innholdet ditt inneholder identifiserbare personer eller beskyttet eiendom, må du også legge ved en signert modell- eller eiendomsklarering.

Søknader kan sendes inn fra 22. februar 2022 til 22. januar 2023. 

Søkerne blir varslet på e-post om at søknadene deres er mottatt. Mottakere av midler fra Artist Development Fund velges ut og varsles fortløpende. 

Ja, alle søkere vil bli varslet på e-post. 

Det blir valgt ut omtrent 10 kunstnere per kvartal som tildeles midler fra Artist Development Fund. Kunstnere som søker, kan sende inn én enkelt søknad som indikerer interesse enten for ett enkelt kreativt emne, eller for flere emner. Hver kunstner kan sende inn opptil ett prosjektforslag per emne. Vi oppfordrer på det sterkeste at hver kunstner bare sender inn én søknad, selv om man har flere emneforslag. 

Adobe Stock Advocates-teamet sender en bekreftelse på e-post når søknader mottas. I likhet med Adobe Creative Residency-programmet kan vurderingsperioden for søkere variere. Søkere kan være "under vurdering" i opptil ett år. 

Adobe har opprettet en valgkomité som består av interne ansatte fra ulike lokalsamfunn og med ulike arbeidsområder. Denne komiteen inkluderer representanter fra kunstnersamfunnene som programmet er rettet mot, og innehar ekspertise om alle ressurstypene, for eksempel fotografering, videografi og grafisk design. Upartiskhet og rettferdighet prioriteres under gjennomgangen av porteføljer og i utvelgelsesprosessen. 

Finansiering, innsending og produksjonsprosess

Mottakere av midler fra Artist Development Fund velges ut og varsles fortløpende. Hver fondsmottaker får utbetalt 50 % på forskudd via bankoverføring omtrent 30 dager etter at kontrakten med Adobe er signert. Resten av betalingen overføres etter at kunstneren har sendt inn verk til Adobe og fått disse godkjent. 

Vi anbefaler at kunstnerne sender inn 50 % av ressursene innen to måneder etter at midlene er mottatt, og de resterende 50 % en måned etter første innlevering. Vi anbefaler denne produksjons- og innsendingsfrekvensen for å sikre at kunstnere er i stand til å utnytte markedsføringsmulighetene i Advocates-programmet til fulle, og for å dele arbeidet sitt med Adobes og våre partneres fellesskap. 

Ja. Målet vårt er at du som utvalgt kunstner skal bruke dine egne kreative tilnærminger for å gi autentiske skildringer av visuelle kulturer knyttet til ditt eget personlige samfunn basert på region, etnisitet eller livsstil. Som en anerkjennelse av dette vil Adobe Stock samarbeide med disse kunstnerne for å utvikle originale konsepter og meningsfylte nye verk som uttrykker deres ekte historier og opplevelser. 

Vi vil vurdere alle ressursene basert på relevans knyttet til emnet samt estetisk og teknisk kvalitet. Akseptkriterier inkluderer å oppfylle kravene til filspesifikasjon, nøyaktigheten til nøkkelord og beskrivelser, og tilstedeværelsen av modell- og eiendomsklareringer når det er aktuelt. 

Kravene til filstørrelse er identisk med Adobe Stocks generelle retningslinjer for bidrag oppført her

Andre spørsmål

For å bidra til å heve det globale kreative landskapet med mer nøyaktig kulturell representasjon, gjør vi dette høykvalitets, moderne, inkluderende innholdet tilgjengelig for alle. Dette innholdet har større synlighet – og gir kunstnerne større markedsføringsmuligheter – enn det ellers ville ha hatt på Adobe Stock. Alt innhold som innhentes via Artist Development Fund, blir en del av Adobe Stock-gratissamlingen i ett år. Deretter blir det gjort tilgjengelig i vår kostnadsbelagte samling i ett år til. Kunstnerne vil motta royalties for betalte nedlastinger. 

Ja! Vi oppfordrer deg til å sende inn innholdet ditt og håper at Advocates-programmets kreative utfordringer er nyttige og inspirerende. Vi inviterer deg til å sende inn arbeid som svarer på kreative utfordringer, direkte til Bidragsyter-portalen på Adobe Stock her.

 

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre det enklere å finne allerede eksisterende mangfoldig og inkluderende innhold blant de over 230 millioner ressursene som er tilgjengelige på nettstedet vårt. 

Nylig lanserte vi en søkefunksjon som kalles "query dependent geo ranker" som viser mer mangfoldig og inkluderende innhold som er relevant for det geografiske området til kunden. Vi vet at kunder vil ha mangfold, men mangfold i USA kan for eksempel være forskjellig fra mangfold i Japan. Ved å utnytte atferdsdata fra lokalområdet til å informere rangeringsfunksjonen, har vi sett at kundeatferden viser mangfoldet som kundene leter etter på naturlig vis innen hvert enkelt område.

Vi jobber også med å forbedre søkealgoritmene, ordbøkene, modellklareringene og metadatamerkingen for å fremme et mer mangfoldig og inkluderende innhold, i tillegg til å gjøre produktforbedringer på nettstedet vårt for å forbedre tilgjengeligheten.

Adobe Stock er forpliktet til selskapets etos med mangfold og inkludering, og å ha en balansert representasjon i hele samlingen vår. Likevel vi vet at vi kan gjøre mer, og med Artist Development Fund ønsker vi å akselerere denne prosessen.

Adobe Stock Artist Development Fund: Adobe Stock investerer midler som skal deles ut til kunstnere som selv identifiserer seg med underrepresenterte samfunnsgrupper. Kunstnere som deltar i fondet, er Adobe Stock-kunstnere. De mottar USD 7500 per prosjekt de leverer. I samarbeid med Adobe Creative Residency-teamet kommer søknaden til Artist Development Fund til å være tilgjengelig på Creative Residency-siden fra 22. februar 2022. Creative Residency-kunstnere kan også søke på Artist Development Fund.  

Adobe Creative Residency Community Fund: Adobe lanserte et samfunnsfond på USD 1 000 000 for å støtte skapere av visuelt, digitalt arbeid. Kunstnere kan tildeles USD 500–5000 for enten et porteføljeprosjekt eller et betalt bestillingsverk fra Adobe. Programmet begynte i mai 2020, og tildelingene og bestillingsverkene tildeles hver måned. 

Det er to måter å være en "Alliert" på:

 • En Alliert er en person som vil samarbeide tett med en person i fellesskapet vårt som representerer seg selv for å skape visuelle ressurser som skal sendes inn til stock.adobe.com i forbindelse med Advocates-programmet. Den allierte er både kunstneren og den som søker om Artist Development Fund. Den Allierte beholder opphavsretten til ressursene hvis han/hun innvilges midler fra fondet. Den Allierte bør med rimelighet betraktes som Alliert av fellesskapet som representeres i opptakene, og må være i nær relasjon til søkeren (dvs. et familiemedlem).
 • Hvis den som søker om Artist Development Fund, er medlem av en underrepresentert gruppe og trenger fysisk hjelp med å fremstille bildene i et prosjekt, kan han/hun velge å jobbe tett med en person som han/hun vil skal håndtere kameraarbeidet og hjelpe til med den fysiske gjennomføringen av prosjektet.

               – Medlemmet av fellesskapet er den som søker om Artist Development Fund. Vedkommende beholder opphavsretten til verket, da bildene er hans/hennes visjon.

               – I dette scenariet tar den Allierte bilder iht. anvisningene fra Artist Development Fund-mottakeren, har ingen opphavsrett og innvilges ikke midler fra fondet.

Vi oppmuntrer personer med funksjonsnedsettelse, krigsveteraner og/eller medlemmer av urbefolkningen til å vurdere dette alternativet.
Kontakt oss på allies@adobe.com for mer informasjon.

Et arkivvideoklipp er et klipp på 5–60 sekunder som enten er stille (ingen lyd) eller kun har naturlig omgivelseslyd.  Det har ingen voice-overs, fortellerstemme eller musikk.  Videoarkivopptak krever modellklareringer hvis det inneholder gjenkjennelige personer.

 • Modeller som poserer som militær, skal avbildes på en positiv eller nøytral måte. 
 • Unngå militære symboler, våpenskjold og emblemer, da mange av disse er varemerkebeskyttede symboler tilhørende det amerikanske forsvarsdepartementet (DoD, US Department of Defense). Vi anbefaler bidragsytere å utføre egen research før de sender inn innhold. Isolerte nærbilder kan være problematiske. Det gjøres en separat vurdering av hvert bilde.
 • Hvis amerikanske militære varemerker (f.eks. US Army) er avbildet, bør de være tilfeldige for motivet. Det anbefales å tilsløre disse avbildningene enten helt eller delvis, for eksempel ved hjelp av modellens kroppsstilling, kameravinkelen, draperingen av stoffet osv.
 • Følg standardene for uniform og ryddighet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet