Krav til redaksjonelt innhold

En innføring i retningslinjene for innsending av redaksjonelt innhold til Adobe Stock.

Adobe henter redaksjonelt innhold via pålitelige partnerbyråer.

Merk:

For øyeblikket godtar vi ikke redaksjonelle bidrag fra individuelle bidragsytere. 

Adobes redaksjonelle samling inkluderer fotografier, videoer og illustrasjoner som viser eller kommenterer nyhetsverdig informasjon eller saker av allmenn interesse:

 • Nyhetsverdig informasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til: nyheter, aktuelle hendelser, saker av offentlig betydning og politiske forhold.
 • Saker av offentlig interesse kan omfatte, men er ikke begrenset til: kunst og underholdning, næringsliv, kultur, mote, helse og fitness, livsstil, sosiale arrangementer, teknologi og reiser.

Adobes redaksjonelle samling viser:

 • Nyheter og reportasjer: ikke-iscenesatte bilder om en begivenhet eller hendelse som for øyeblikket foregår eller er i utvikling, eller som allerede har funnet sted.
 • Portretter: iscenesatte bilder av mennesker.
 • Arkiveringsbilder: fotografier, illustrasjoner eller videoer av historisk interesse. 

Ytterligere krav:

Etikk: 

 • Redaksjonelt innhold må være nøyaktig, rettferdig og grundig. Bildet må ikke gi en feilaktig fremstilling av hendelsen eller konteksten for det som faktisk er avbildet.
 • Bidragsytere av redaksjonelt innhold må unngå interessekonflikter og må ikke ta imot gaver eller tjenester i bytte mot å lage redaksjonelt innhold.
 • Bidragsytere av redaksjonelt innhold skal ikke skjule eller feilrepresentere formålet sitt når de lager innhold. 

Nøyaktighet: 

 • Bildetekster, nøkkelord, metadata og kildeangivelser tilgjengeliggjort av bidragsyteren må være sannferdige, fullstendige og nøyaktige.
 • Digitale justeringer av redaksjonelt innhold må være begrenset i omfang og må ikke påvirke innholdets sannhet eller nøyaktighet.
 • Det redaksjonelle innholdet må ikke inneholde injurier, baktaling eller annen ærekrenkelse mot noen person eller enhet. 
Merk:

Hvis du vil vite mer om hvordan du sender innhold til den illustrerende redaksjonelle Adobe Stock-samlingen, kan du se her

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet