Krav til redaksjonelt innhold

En innføring i retningslinjene for innsending av redaksjonelt innhold til Adobe Stock.

Adobe henter redaksjonelt innhold via pålitelige partnerbyråer.

Merk:

For øyeblikket godtar vi ikke redaksjonelle bidrag fra individuelle bidragsytere. 

Adobes redaksjonelle samling inkluderer fotografier, videoer og illustrasjoner som viser eller kommenterer nyhetsverdig informasjon eller saker av allmenn interesse:

 • Nyhetsverdig informasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til: nyheter, aktuelle hendelser, saker av offentlig betydning og politiske forhold.
 • Saker av offentlig interesse kan omfatte, men er ikke begrenset til: kunst og underholdning, næringsliv, kultur, mote, helse og fitness, livsstil, sosiale arrangementer, teknologi og reiser.

Adobes redaksjonelle samling viser:

 • Nyheter og reportasjer: ikke-iscenesatte bilder om en begivenhet eller hendelse som for øyeblikket foregår eller er i utvikling, eller som allerede har funnet sted.
 • Portretter: iscenesatte bilder av mennesker.
 • Arkiveringsbilder: fotografier, illustrasjoner eller videoer av historisk interesse. 

Ytterligere krav:

Etikk: 

 • Redaksjonelt innhold må være nøyaktig, rettferdig og grundig. Bildet må ikke gi en feilaktig fremstilling av hendelsen eller konteksten for det som faktisk er avbildet.
 • Bidragsytere av redaksjonelt innhold må unngå interessekonflikter og må ikke ta imot gaver eller tjenester i bytte mot å lage redaksjonelt innhold.
 • Bidragsytere av redaksjonelt innhold skal ikke skjule eller feilrepresentere formålet sitt når de lager innhold. 

Nøyaktighet: 

 • Bildetekster, nøkkelord, metadata og kildeangivelser tilgjengeliggjort av bidragsyteren må være sannferdige, fullstendige og nøyaktige.
 • Digitale justeringer av redaksjonelt innhold må være begrenset i omfang og må ikke påvirke innholdets sannhet eller nøyaktighet.
 • Det redaksjonelle innholdet må ikke inneholde injurier, baktaling eller annen ærekrenkelse mot noen person eller enhet. 
Merk:

Hvis du vil vite mer om hvordan du sender innhold til den illustrerende redaksjonelle Adobe Stock-samlingen, kan du se her

Adobe-logoen

Logg på kontoen din