Adobe Creative Cloud Exchange | Støtte for utviklere

Utviklerstøtteplaner

Hvis du vil kjøpe en plan for utviklerstøtte, kan du se kjøpe plan for utviklerstøtte eller ta kontakt med CC Exchange hjelpesenter.

Adobe stiller utviklerressurser til rådighet for å svare på tekniske spørsmål og hjelpe til med å løse problemer som medlemmer og brukere tar opp på Adobe I/O og produktfora.

Utviklere som har behov for dedikert støtte, kan kjøpe en plan for utviklerstøtte for å kunne samarbeide med Adobes produkteksperter på følgende områder:

 • Spørsmål om Creative Cloud Produkt-SDK-er som dekkes av planen
 • C + + utvikling og bruk av API-er
 • Dyp skripting
 • Modeller for dokumentobjekter
 • Arkitektur og plattformkonfigurasjon
 • Undersøkelse av mistenkte feil
 • Problemer med produktets ytelse

Utviklere med støtteplaner får raskere respons og grundigere undersøkelser for å avdekke om et problem skyldes en feil i et Adobe-produkt.

Dette er en valgfri Creative Cloud Exchange-fordel for utviklere som trenger støtte på utviklernivå. Medlemmer som aktivt brukte utviklerstøtte som en del av teknologipartnerprogrammet, oppfordres til å kjøpe en av disse planene.

Kjøp utviklerstøtteplan

De årlige pakkene med utviklerstøtte har følgende priser:

Støttepakkene er gyldige i 12 måneder fra kjøpsdato. Eventuelle ubrukte saker blir ikke refundert eller kreditert. Planen er årlig, men hvis sakene er oppbrukt, kan en ny plan enkelt kjøpes før årsdatoen.

Den første responstiden er én virkedag. Adobe gjør sitt beste for å svare innen rimelig tid, men kan ikke garantere at problemer eller feil blir løst innen en bestemt tidsramme. Feilrapporter som ikke inneholder en forespørsel om en løsning, krever ikke støtteforespørsel.

Produkt-SDK-er som dekkes av planen

Nedenfor finner du en liste over produkt-SDK-er som dekkes av planen:
 • InDesign familie-SDK-er
 • Illustrator SDK
 • Acrobat SDK
 • PDFL SDK
 • CEP
 • Photoshop SDK
 • Dreamweaver SDK
 • XMP SDK
 • Bridge SDK

Retningslinjer for åpning av en støttesak

Når du har kjøpt en støtteplan, får du informasjon om hvordan du åpner en støttesak i Adobe Creative Cloud Exchange hjelpesenter. Sørg for at du oppgir følgende informasjon når du åpner en støttesak:
 • En fullstendig beskrivelse av problemet med de aktuelle feilmeldingene.
 • Den nøyaktige versjonen av produktet du bruker, inkludert build-nummer (spesielt for InDesign).
 • Hvilke operativsystemer problemet oppstår under.
 • En angivelse av prioritet. For eksempel om det er noen tidsfrister som må overholdes.
 • Kodeeksempler, eksempler på ressurser og nødvendige trinn for å reprodusere problemet.

For å løse feilen må Adobe reprodusere det rapporterte problemet i sitt eget miljø. Du kan bruke Adobe Creative Cloud-tjenestene eller et vanlig tilgjengelig fildelingsverktøy på nettet til å dele eksempelfilene og ressursene dine. Adobes e-postserver avviser ZIP-filer som deles via e-post.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet