Deaktiver oppstartselementer | Windows

Enkelte programmer eller tjenester kan forårsake systemfeil eller frysninger når de kjører samtidig som Adobe-programmer. Tjenester er spesialiserte programmer som utfører funksjoner for å støtte andre programmer. Før du starter Adobe-programmet ditt må du deaktivere andre programme,r inkludert oppstartselementer (elementer som starter automatisk med Windows), og tjenester som bruker Selektiv oppstart.

Viktig: Når du fravelger Load system Services i Selektiv eller Diagnostisk oppstart, sletter du alle gjenopprettingspunkt for systemgjenopprettingsverktøyet permanent. Hvis du er bekymret for å slette gjenopprettingspunktene dine, kan du beholde dette valget og teste problemet. Enkelte ganger må du til slutt slå av Systemtjenester for å teste problemet fullstendig.

Merk: Kommandoene i disse trinnene kan variere litt avhengig av systemkonfigurasjonen din.

Slik deaktiverer du oppstartselementer og ikke-Microsoft-tjenester

Varsel:

Vær forsiktig når du deaktiverer tjenester. Forsikre deg om at du ikke deaktiverer viktige tjenester som er viktige for at enheten skal fungere skikkelig. Deaktivering av slike tjenester kan også få deg låst ute fra enheten.

 1. Avslutt alle applikasjoner.
 2. Klikk på Start > Kjør, og skriv msconfig i den åpne boksen. Klikk deretter på OK.

 3. Skriv ned alle fravalgte elementer i fanene Oppstart og Tjenester.

 4. Klikk på fanen Generelt og velg Selektiv oppstart.

 5. Klikk på fanen Oppstart, og klikk deretter på Deaktiver alle.

 6. Marker alle de oppstartelementer som er viktige for testing av problemet. Hvis du er usikker på om et element er viktig, la det være umarkert (deaktivert).
 7. Klikk på fanen Tjenester, og klikk deretter på Skjul alle Microsoft-tjenester.

 8. Klikk på Deaktiver alle.

 9. Aktiver alle tjenester som trengs til feilsøking.
 10. Klikk på OK, og start Windows på nytt.

 11. Ved omstart ser du en melding som sier at Systemkonfigurasjonsverktøyet har endret måten Windows starter opp på. Velg OK. Når Systemkonfigurasjonsverktøyet vises, velger du Avbryt.

 12. Høyreklikk ikoner i meldingsområdet (det såkalte Systemstatusfeltet i tidligere versjoner av Windows) for å lukke eller deaktivere alle oppstartelementer som fremdeles måtte være aktive.

Gjenopprett oppstartselementer og tjenester

 1. Avslutt alle applikasjoner
 2. Klikk på Start > Kjør, og skriv msconfig i den åpne boksen. Velg deretter OK.

 3. Klikk på fanen Generell, og velg Normal oppstart.

 4. Fravelg alle elementer som du noterte i trinn 3 over.
 5. Klikk på OK, og start datamaskinen din på nytt slik at endringene kan starte.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?