Enkelte programmer eller tjenester kan forårsake systemfeil eller frysninger når de kjører samtidig som Adobe-programmer. Tjenester er spesialiserte programmer som utfører funksjoner for å støtte andre programmer. Før du starter Adobe-programmet ditt må du deaktivere andre programme,r inkludert oppstartselementer (elementer som starter automatisk med Windows), og tjenester som bruker Selektiv oppstart.

Viktig: Når du fravelger Load system Services i Selektiv eller Diagnostisk oppstart, sletter du alle gjenopprettingspunkt for systemgjenopprettingsverktøyet permanent. Hvis du er bekymret for å slette gjenopprettingspunktene dine, kan du beholde dette valget og teste problemet. Enkelte ganger må du til slutt slå av Systemtjenester for å teste problemet fullstendig.

Merk: Kommandoene i disse trinnene kan variere litt avhengig av systemkonfigurasjonen din.

Slik deaktiverer du oppstartselementer og ikke-Microsoft-tjenester

 1. Avslutt alle applikasjoner.
 2. Klikk på Start > Kjør og skriv msconfig i den åpne boksen. Klikk på OK.
 3. Skriv ned alle fravalgte elementer i kategoriene Oppstart og Tjenester.
 4. Velg kategorien Generelt og velg Selektiv oppstart.
 5. Klikk på kategorien Oppstart og velg Deaktiver alle.
 6. Marker alle de oppstartelementer som er viktige for testing av problemet. Hvis du er usikker på om et element er viktig, la det være umarkert (deaktivert).
 7. Klikk på Tjenester-kategorien og velg Skjul alle Microsoft-tjenester
 8. Klikk Deaktiver Alle.
 9. Aktiver alle tjenester som trengs til feilsøking.

Viktig:Aktiver FLEXnet-lisenstjenesten på nytt hvi du feilsøker en Adobe CS2-, CS3- eller CS4-produkt. FLEXnet-lisenstjenesten er nødvendig for de fleste Adobe-produkter. Når det ikke er aktivert starter ikke Adobe-produktet. Adobe CS5-produkter og nyere bruker ikke FLEXnet-lisenstjeneste.

 1. Klikk på OK og omstart Windows.
 2. Ved omstart ser du en melding som sier at Systemkonfigurasjonsverktøyet har endret måten Windows starter opp på. Klikk på OK. Når Systemkonfigurasjons hjelperedskapet vises, klikk Avbryt.
 3. Høyreklikk ikoner i meldingsområdet (det såkalte Systemstatusfeltet i tidligere versjoner av Windows) for å lukke eller deaktivere alle oppstartelementer som fremdeles måtte være aktive.

Merk: Ved oppstart ser du en melding som sier at Systemkonfigurasjon har endret måten Windows starter opp på. Klikk på OK, og når Systemkonfigurasjonsverktøyet vises klikker du Avbryt.

Gjenopprett oppstartselementer og tjenester

 1. Avslutt alle applikasjoner
 2. Klikk på Start > Kjør og skriv msconfig i den åpne boksen. Klikk på OK.
 3. Velg kategorien Generelt og velg Normal oppstart.
 4. Fravelg alle elementer som du noterte i trinn 3 over.
 5. Klikk på OK og start datamaskinen på nytt for at endringene skal tre i kraft.

Tilleggsinformasjon 

For detaljer kan du søke etter disse emnene i Microsoft Windows Hjelpesystem:

 • (Windows XP) “Slik feilsøker du konfigurasjonsfeil ved å bruke Systemkonfigurasjonsverktøyet i Windows XP” (Artikkel-ID: 310560)
 • (Windows Vista) “Slik bruker du systemkonfigurasjonsverktøyet for å feilsøke konfigurasjonsfeil i Windows Vista” (Article ID: 950093)
 • (Windows 7) “Kjør Selektiv oppstart ved bruk av Systemkonfigurasjon"