Optimal filbehandling i Photoshop og Illustrator

Du får mange flere spennende muligheter innen kreativ design ved å importere Illustrator-grafikk til Photoshop eller bruke Photoshop-filer i Illustrator. Når du er ferdig med de endelige designfilene, kan du optimalisere kvaliteten ved å finne riktig balanse mellom parametere som fargemodus, oppløsning, utjevning og komprimering.

Bestepraksis for optimal filbehandling

Velg et av disse alternativene for å lære hvordan du kan optimalisere størrelsen og kvaliteten på designfilene dine.

Velg riktig fargemodus

Velg riktig fargemodus
Velg riktig fargemodus

Hvis bildene dine skal vises på skjermer, angir du Fargemodusen til RGB.

Aktiver utjevning

Aktiver utjevning
Aktiver utjevning

Når du eksporterer filer mellom Photoshop og Illustrator, bruker du Utjevning for å jevne ut taggete kanter på digitale bilder ved å beregne gjennomsnittsfargene av pikslene langs kanten. Du kan konfigurere disse innstillingene for å oppnå et optimalt designresultat:

 • Optimalisert for kunst: Bruker utjevning på alle objekter og tekst. 
 • Optimalisert for skrift: Bruker utjevning som egner seg best for skriften. Aktiver dette alternativet for å oppnå jevne tekstkanter.

Angi riktig oppløsning

Angi riktig oppløsning
Angi riktig oppløsning

Bilder med flere piksler per tomme (PPI) har vanligvis høyere kvalitet fordi det har høyere pikseltetthet. Eksport med 300 PPI gir vanligvis bilder i bransjekvalitet.

Eksport av et bilde på 1001x1001 Px ved 72 PPI gir 1001x1001 piksler, men hvis vi eksporterer et lignende bilde med 300 PPI, gir det 4167x4169 piksler.

Jo høyere innstillingen for kvaliteten er, desto flere detaljer bevares i det optimaliserte bildet, men med større filstørrelse.

Angi Optimalisert bilde i Kvalitet-innstillingene for å avgjøre den beste balansen mellom kvalitet og filstørrelse.

Velg riktig komprimeringsmetode

Bruk riktig komprimeringsmetode
Bruk riktig komprimeringsmetode

Når du eksporterer som en JPEG-fil, kan du velge blant disse metodene for komprimering:

 • Grunnlinje-standard: gjenkjenner JPG-filer i de fleste nettlesere. Dette er grunnleggende og standard! Dette gjør minst mulig endringer av bildet ditt. Støttes av alle nettlesere.
 • Grunnlinje-optimalisert: optimaliserer fargekvaliteten på bildet og gir en noe mindre filstørrelse (2 til 8 % – litt mer komprimering, eller litt raskere innlasting). Støttes av alle moderne nettlesere.
 • Innebygd ICC-profil (kun for JPEG): hjelper deg med å vise filen i andre applikasjoner. En ICC-profil sikrer at en programfarge samsvarer med filen og lagrer den i JPEG-filen.
 •  

Aktiver utjevning
Aktiver utjevning

Når du eksporterer filer mellom Photoshop og Illustrator, bruker du Utjevning for å jevne ut taggete kanter på digitale bilder ved å beregne gjennomsnittsfargene av pikslene langs kanten. Du kan konfigurere disse innstillingene for å oppnå et optimalt designresultat:

 • Optimalisert for kunst: Bruker utjevning på alle objekter og tekst. 
 • Optimalisert for skrift: Bruker utjevning som egner seg best for skriften. Aktiver dette alternativet for å oppnå jevne tekstkanter.
Angi riktig oppløsning
Angi riktig oppløsning

Bilder med flere piksler per tomme (PPI) har vanligvis høyere kvalitet fordi det har høyere pikseltetthet. Eksport med 300 PPI gir vanligvis bilder i bransjekvalitet.

Eksport av et bilde på 1001x1001 Px ved 72 PPI gir 1001x1001 piksler, men hvis vi eksporterer et lignende bilde med 300 PPI, gir det 4167x4169 piksler.

Jo høyere innstillingen for kvaliteten er, desto flere detaljer bevares i det optimaliserte bildet, men med større filstørrelse.

Angi Optimalisert bilde i Kvalitet-innstillingene for å avgjøre den beste balansen mellom kvalitet og filstørrelse.

Bruk riktig komprimeringsmetode
Bruk riktig komprimeringsmetode

Når du eksporterer som en JPEG-fil, kan du velge blant disse metodene for komprimering:

 • Grunnlinje-standard: gjenkjenner JPG-filer i de fleste nettlesere. Dette er grunnleggende og standard! Dette gjør minst mulig endringer av bildet ditt. Støttes av alle nettlesere.
 • Grunnlinje-optimalisert: optimaliserer fargekvaliteten på bildet og gir en noe mindre filstørrelse (2 til 8 % – litt mer komprimering, eller litt raskere innlasting). Støttes av alle moderne nettlesere.
 • Innebygd ICC-profil (kun for JPEG): hjelper deg med å vise filen i andre applikasjoner. En ICC-profil sikrer at en programfarge samsvarer med filen og lagrer den i JPEG-filen.
 •  

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?