Se en fullstendig liste over Adobe-produkter og perioder med teknisk støtte for bedrifter som er dekket av Adobes livssykluspolicy for støtte.

Vedlikeholds- og støttealternativer for bedrifter

 • Viktige vedlikeholds- og støtteprogrammer for bedrifter

  De eksisterende programmene for vedlikehold og støtte, Platinum, Standard og Premium gir maksimalt fem år (varierer per produkt, vanligvis fra 3 til 5 år (se produktoversikten)) med produktstøtte fra den generelle tilgjenglighetsdatoen for et produkt, fra og med lanseringen av en «.0»-produktversjon (en «rotlansering»). Støtte for alle derivativer – lokaliserte versjoner, mindre oppgraderinger, flere operativsystemer etc. – av en rotlansering avslutter med støtte for rotlanseringen. Dette inkluderer dot- og double-dot-lanseringen og konnektorprodukter.

 • Forlenget vedlikehold og støtte

  Dette programalternativet gir organisasjonen to ekstra år med Platinum vedlikeholds- og støttetjenester etter slutten på perioden for kjernestøtte. Utvidet vedlikehold og støtte gir organisasjonen din verdifull ekstra tid som du kanskje vil trenge for å planlegge din overgang til Adobes nyeste teknologi.

 • Selvbetjent støtte

  Kunder kan bruke dette alternativet til å få et ekstra år med hjelp. Nettbasert selvbetjening vil hjelpe dem med å takle produktspørsmål.

Planlegg fremover i tid: Adobe kan hjelpe organisasjonen din med å finne ut hva den trenger

Hvis organisasjonen din vurderer å kjøpe en Platinum vedlikeholds- og støttekontrakt eller vil legge til en av de nye støttemulighetene til sin gjeldende støtteavtale, er informasjon om produkter, tjenester og livssyklusdatoer for støtte kun et tastaturklikk eller en telefonsamtale unna.

 • Vis en oversikt som viser hvile produkter som er støttet og de forskjellige dekningsperiodene for dem.
 • Ta kontakt med din Adobe-representant for å hjelpe deg med å finne de beste støtteprogrammet for din organisasjons behov.
 • Hvis du ikke vet hvem din Adobe-representant er og har lyst til å snakke med en, kan du ringe 888-649-2990.

1Kontraktsmerknad

De valgfrie programmene som annonseres under Adobes livssykluspolicy for støtte er tilgjengelige i dag, men for eksisterende kunder vil de tre i kraft ved neste fornyelse av neste vedlikeholds- og støttekontrakt. Adobe vil fortsette å kommunisere minst 12 måneder på forhånd når et produkt nærmer seg slutten på støttelivssyklusen. I mellomtiden vil din(e) eksisterende vedlikeholds- og støttekontrakt(er) fortsatt være gyldige og uendrede.

Samarbeid med din Adobe-representant for detaljer angående det årlige støttegebyret. Pågående Platinum vedlikehold og støtte er også tilgjengelig for deg under følgende omstendigheter:

Fornyelser. Ved fornyelse av Platinum vedlikehold og støtte for kommersielle programvareprodukter fra Adobe oppført på Adobes FLP-produktliste, gitt at denne versjonen av programvaren ikke er avviklet, skal det årlige gebyret være, (i) for første periode det årlige gebyret fastslått ved første kjøp, (ii) for første fornyelsesperiode, hvis fornyet, det årlige gebyret fastslått av ved første kjøp pluss en økning på tre prosent (3 %), (iii) for andre, tredje og fjerde fornyelsesperiode, hvis fornyet, det årlige gebyret for forrige fornyelsesperiode pluss en økning på tre prosent (3 %), (iv) og for femte og etterfølgende fornyelsesperiode(r), den gjeldende prisen for programvaren minus 20 % eller det årlige støttegebyret for forrige fornyelsesperiode pluss en økning som tilsvarer gjeldende konsumerprisindeks (CPI)* for 12-månedersperioden før fornyelsesdatoen.

Utvidet støtte.Dersom en versjon av et program lisensiert av kunde vil avvikles som definert under 1 e) ovenfor, kan kunden velge å kjøpe utvidet støtte for en maksimumsperiode på ytterligere to (2) år fra avviklingsdatoen, gitt at utvidet støtte er tilgjengelig for den versjonen av programmet. Informasjon om programmer som har blitt eller som snart vil avvikles samt tilgjengelighetsdatoer for utvidet støtte etter produktversjon er publisert på Adobes nettsted på www.adobe.com/support. Hvis kunden velger å kjøpe utvidet støtte vil det årlige støttegebyret for det første året og fornyelsen (andre år) være et tillegg på 25 % av det årlige støttegebyret for gjeldende fornyelsesperiode som beskrevet under b ovenfor.

Hvis utvidet støtte fornyes skal fornyelsesgebyret være det årlige støttegebyret betalt for året før pluss en økning som tilsvarer gjeldende konsumerprisindeks (KPI)* for 12-månedersperioden før fornyelsesdatoen. Dersom kunden oppgraderer til neste større versjon av programvaren (f.eks. en oppgradering fra 4.0 til 5.0), skal det årlige støttegebyret for den oppgraderte versjonen være tjue prosent (20 %) mindre enn gjeldende pris for lisensen til denne oppgraderte versjonen, eller det årlige støttegebyret for siste fornyelse før fornyelsen under utvidet støtte pluss en økning som tilsvarer gjeldende konsumerprisindeks (KPI)* for 12-månedersperioden før fornyelsesdatoen.

* for USA og Mexico publiseres KPI av United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.For Canada publiseres KPI av Bank of Canada.

Avslutning.

 1. Adobe skal tilby ovennevnte støttetjenester under denne avtalen for en periode på ett (1) år fra støttetjenesters («startdato» («første periode»). Denne avtalen fornyes automatisk for en periode på ett (1) år med mindre en part gir den andre parten skriftlig beskjed om ønsket om å ikke fornye minst tretti (30) dager før gjeldende periode avsluttes. Hvis ingen av partene gir den andre parten en slik skriftlig beskjed om ikke-fornyelse, vil en faktura for det årlige støttegebyret (som definert nedenfor) sendes til kunden av Adobe. Hvis avtalen forsømmes kan kunden være forpliktet til å betale ytterligere gebyrer før støttetjenestene gjenopptas.
 2. Støttetjenester kan avsluttes av Adobe for: kundens manglende betaling av støttetjenester; misbrukende eller uredelig bruk av støttetjenester av kunden; eller brudd på lisens- eller opphavsrettigheter. Hvis Adobe avslutter støttetjenester som et resultat av et brudd på lisens- eller opphavsrettigheter skal kunden øyeblikkelig avslutte sin bruk av programvaren, slette programvaren fra alle datasystemer og returnere medier som inneholder programvaren samt relatert materiale til Adobe. Avsnitt 2, 5, 7 og 8 skal overleve utløp eller avslutning av denne avtalen. Når støttetjenester utløper skal kunden fortsatt kunne bruke programvaren den mottok under denne avtalen, gitt at vilkår og betingelser i denne avtalen og/eller den relevante lisensavtalen med Adobe fortsatt overholdes.

2Produktmerknad

Den nye livssykluspolicyen for støtte gjelder ikke for alle Adobe-produkter. Policyen gjelder for eksempel ikke for Adobe-produkter hvor Adobe allerede har kommunisert en dato for slutt på Adobe-støtte, og i noen tilfeller kan Adobe tilby en alternativ tidslinje for støtte basert på kundens behov eller etter eget forgodtbefinnende.