Perioder for produktstøtte og teknisk støtte

Søk etter perioder med teknisk støtte for produkter.

Merk:

Alle datoer i mm/dd/ åååå- formatet.

A – B

Produktnavn Versjon Bygg Generell tilgjengelighet Avvikling av kjernestøtte Avvikling av utvidet støtte
Accelio Capture Designer 4 4.0.4200.2002 24.06.2002 30.06.2007 30.06.2009
Accelio Capture Designer 4 4.0.4205.2002 31.10.2002 30.06.2007 30.06.2009
Accelio Capture Enterprise Server 3 3 02.04.2002 30.06.2007 30.06.2009
Accelio Integrate Suite 6 6.0.1441.0 26.08.2002 30.09.2007 30.09.2009
Accelio Present Central / Central Workstation Edition / Central Pro Server / OS400 5.4 5.4.1.344 09.01.2002 31.12.2006 31.12.2008
Accelio Present Output Designer 5.4 5.4.0.130 04.07.2001 31.12.2006 31.12.2008
Accelio Present Output Designer 5.4 5.4.1.325. 21.12.2001 31.12.2006 31.12.2008
Accelio Present Output Pak for mySAP.com 5.4 5.4.1.347 09.01.2002 31.12.2006 31.12.2008
Access Core 4   21.06.2012 21.06.2017 21.06.2019
Access Professional 4   21.06.2012 21.06.2017 21.06.2019
Acrobat og Review Comment Connector 1   30.6.2003 30.09.2008 30.09.2010
Acrobat og Review Comment Connector 1.1   07.05.2004 30.09.2008 30.09.2010
Acrobat 3D 8.x   03.11.2006 03.11.2011 Ikke relevant
Acrobat Elements 7.x   06.04.2005 06.04.2010 Ikke relevant
Acrobat Elements Server 6   20.11.2003 31.12.2008 31.12.2010
Acrobat Elements Server 6.0.1   10.06.2004 31.12.2008 31.12.2010
Acrobat Pro 9.x   23.06.2008 26.06.2013 Ikke relevant
Acrobat Pro 2020 2020   01.06.2020
01.06.2025 Ikke relevant
Acrobat Pro 2017 2017   06.06.2017 06.06.2022 Ikke relevant
Acrobat Pro 2015 (klassisk) 2015   07.04.2015 07.04.2020 (forlenget til 07.07.2020)
Ikke relevant
Acrobat Pro Extended 9.x   23.06.2008 26.06.2013 Ikke relevant
Acrobat Professional 7.x   28.12.2004 28.12.2009 Ikke relevant
Acrobat Professional 8.x   03.11.2006 03.11.2011 Ikke relevant
Acrobat Reader 2020 2020   01.06.2020 01.06.2025 Ikke relevant
Acrobat Reader DC (klassisk) 2015   07.04.2015 07.04.2020 (forlenget til 07.07.2020) Ikke relevant
Acrobat Standard 7.x   28.12.2004 28.12.2009 Ikke relevant
Acrobat Standard 8.x   03.11.2006 03.11.2011 Ikke relevant
Acrobat Standard 9.x   23.06.2008 26.06.2013 Ikke relevant
Acrobat Standard 2020 2020   01.06.2020 01.06.2025 Ikke relevant
Acrobat Standard 2017 2017   06.06.2017 06.06.2022 Ikke relevant
Acrobat Standard 2015 (klassisk) 2015   07.04.2015 07.04.2020 (forlenget til 07.07.2020) Ikke relevant
Acrobat X Pro 10   15.11.2010 15.11.2015 Ikke relevant
Acrobat X Standard 10   15.11.2010 15.11.2015 Ikke relevant
Acrobat X Suite 10   23.11.2010 23.11.2015 Ikke relevant
Acrobat XI Pro 11   15.10.2012 15.10.2017 Ikke relevant
Acrobat XI Standard 11   15.10.2012 15.10.2017 Ikke relevant
ADEP Data Services for Java EE 4.6.x   28.11.2011 30.09.2016 30.09.2018
ADEP Extension Production Print 10.x.x   04.11.2011 30.09.2016 30.09.2018

ADEP PDFg-kapasitet

Se kunnskapsbaseartikkelen for PDF-generatorkomponenten

    05.08.2011 15.11.2015 Ikke relevant
ADEP-løsning – kundekommunikasjon 10.x.x   05.08.2011 30.09.2016 30.09.2018
ADEP-løsning – integrert gjennomgang av innhold 10.x.x   05.08.2011 30.09.2016 30.09.2018
ADEP-løsning – administrering av nettopplevelse 10.x.x   05.08.2011 30.09.2016 30.09.2018
ADEP-løsning – Content Repository Connector (CNCR) for AEP-utgivelsen 10.x.x   05.08.2011 30.09.2016 30.09.2018
Advanced Form Client 4 4.0.4200.2002 24.06.2002 30.06.2007 30.06.2009
Advanced Form Client 5 5.0.4400.2002 06.01.2003 31.03.2008 31.03.2010
AEM AEM 5.6   08.02.2013 08.02.2016 08.02.2018

AEM

*AEM 6.0 støttes til 31.03.2018 (kjerne) og 31.03.2020 (utvidet) når den brukes sammen med AEM Forms 6.0.

AEM 6.0   22.05.2014 31.05.2017* 31.05.2019*
AEM Forms AEM 6.0   22.05.2014 31.03.2018 31.03.2020
AEM: Alle funksjoner AEM 6.1   28.05.2015 31.05.2018 31.05.2020
AEM: Alle funksjoner AEM 6.2   21.04.2016 30.04.2019 30.04.2021
AEM: Alle funksjoner AEM 6.3   26.04.2017 30.04.2020 30.04.2022
AEM: Alle funksjoner AEM 6.4   04.04.2018 30.04.2021 30.04.2023
AEM: Alle funksjoner AEM 6.5   08.04.2019 Oppdateringspakker for AEM 6.5 vil fortsatt bli utgitt kvartalsvis. AEM 6.5 er grunnlaget for tilnærmingen med kontinuerlig utgivelse. De siste seks oppdateringspakkene for AEM 6.5 støttes.   Gjelder ikke
AEM Customer Communications Add-on drevet av LiveCycle 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
AEM-tillegg for dokumentsikkerhet, drevet av LiveCycle 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
AEM-tillegg for dokumentsikkerhet, drevet av LiveCycle 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020

Adobe Experience Manager Mobile

(tidligere kalt XML-dokumentasjon for Adobe Experience Manager)

4.1   07.01.2022 
30.06.2025
30.06.2027
Experience Manager Guides 
4.2   22.02.2023 
21.02.2026
21.02.2028
Experience Manager Guides 
4.3   26.07.2023 
25.07.2026
25.07.2028
Experience Manager Guides 
4.4  

29.01.2024 

28.01.2027

27.01.2029

Løsning for strekkodede papirskjemaer 6   06.07.2004 30.09.2009 30.09.2011

C – D

Produktnavn Versjon Bygg Generell tilgjengelighet Avvikling av kjernestøtte Avvikling av utvidet støtte
Kampanje 6.1   29.03.2013 29.03.2020 29.03.2022
Kampanje / Neolane 6.0   10.10.2011 10.10.2016 10.10.2018
Kampanje / Neolane 5.11   24.09.2009 24.09.2014 24.09.2016
Klassisk kampanje 7   31.03.2017 31.03.2027
Ikke relevant
Kampanjeadministrerte skytjenester
8  

01.06.2021

01.06.2030
Ikke relevant

Captivate Classic

2019

11.8.2

22.08.2018

23.08.2026

23.08.2027

Captivate

2017

10.0.0.192

12.04.2017

13.04.2022

13.04.2023

Captivate

9

 

19.08.2015

20.08.2020

20.08.2022

Central / Central Workstation Edition / Central Pro Output Server / OS400 5.5 5.5.0.308 09.12.2002 31.12.2008 31.12.2010
ColdFusion 8.x.x   30.07.2007 31.07.2012 31.07.2014
ColdFusion 9.x   05.10.2009 31.12.2014 31.12.2016
ColdFusion 10.x   15.05.2012 16.05.2017 16.05.2019
ColdFusion 11.x   29.04.2014 30.04.2019 30.04.2021
ColdFusion 2016   16.02.2016 17.02.2021 17.02.2022
ColdFusion 2018   12.07.2018 13.07.2023 13.07.2024
ColdFusion 2021   11.11.2020 10.11.2025
10.11.2026
ColdFusion 2023   17.05.2023
16.05.2028
16.05.2029
ColdFusion Builder 1   22.03.2010 31.03.2015 31.03.2017
ColdFusion Builder 2.x   03.05.2011 31.05.2016 31.05.2018
ColdFusion Builder 3.x   29.04.2014 30.04.2019 30.04.2021
ColdFusion Builder 2016   16.02.2016 17.02.2021 17.02.2022
ColdFusion Builder 2018   12.07.2018 13.07.2023 13.07.2024

Commerce

Alle

Alle

Vis Livssykluspolicy for Adobe Commerce-programvare

Vis Livssykluspolicy for Adobe Commerce-programvare

Kontakt kontorepresentanten

Comp

 

iOS: 3.0.5

Android: 1.0.209

27.03.2019

15.02.2022

29.04.2022

Connect 10.5

 

 

28.07.2019

28.07.2022

28.07.2024

Connect 10.6

 

 

17.11.2019

17.11.2022

17.11.2024

Connect 10.8

 

 

08.06.2020

08.06.2023

08.06.2025

Connect 11.0

 

 

17.09.2020

17.09.2023

17.09.2025

Connect 11.2

   

10.03.2021

10.03.2024

10.03.2026

Connect 11.3

   

26.09.2021

26.09.2024

26.09.2026

Connect 11.4

 

 

07.12.2021

07.12.2024

07.12.2026

Connect 12.0    

15.09.2022

15.09.2025

15.09.2027

Connect 12.1    

19.10.2022

19.10.2025

19.10.2027

Connect 12.2    

03.04.2023

03.04.2026

03.04.2028

Connect 12.3    

10.05.2023

10.05.2026

10.05.2028

Connect 12.4    

11.08.2023

11.08.2026  

11.08.2028

Connect 12.5    

09.10.2023

09.10.2026

09.10.2028

Contribute 6.5 Ikke relevant 01.12.2005
01.02.2018
01.08.2018
CQ CQ 5.4   22.02.2011 22.02.2014 22.02.2016
CQ CQ 5.5   25.02.2012 25.02.2015 25.02.2017
Creative Suite-apper og -pakker     07.05.2012 31.05.2017 31.05.2019
Designer 6 6.0.040516.0.129238.0 08.06.2004 30.06.2009 30.06.2011
Digital Enterprise Platform (ADEP) – LC ES2-datoer gjelder for innholdstjenester 10.x.x   05.08.2011 30.09.2016 30.09.2018
Digital Publishing Suite       31.08.2019  
Director 12 Ikke relevant   08.10.2019
31.12.2022
Distiller Server 8   30.07.2013 31.05.2013 Ikke relevant
Document Security Server (alle plattformer) 6 6.0.40521.0.130338.0 01.06.2004 30.06.2009 30.06.2011
Document Server 5   22.11.2002 31.12.2007 31.12.2009
Document Server 6   24.12.2003 31.12.2008 31.12.2010
Document Server for Reader Extensions 5   22.11.2002 31.12.2007 31.12.2009
Document Server for Reader Extensions 6   24.12.2003 31.12.2008 31.12.2010
Drive CC 5.x   06.08.2013 02.11.2016 11.12.2017

E – F

Produktnavn Versjon Bygg Generell tilgjengelighet Avvikling av kjernestøtte Avvikling av utvidet støtte
eLearning Suite 6.x   30.11.2015 30.12.2016  
Encore CS6   April 2003
12.05.2014
12.05.2016
Fireworks 12 Ikke relevant 24.03.2007
07.05.2013
07.05.2015
Flash Access 2   10.05.2010 30.06.2015 30.06.2017
Flash Access 3   07.09.2011 30.09.2016 30.09.2018
Flash Builder 4   23.03.2010 31.03.2015 31.03.2017
Flash Builder 4.5   03.05.2011 31.05.2016 31.05.2018
Flash Builder 4.7   04.12.2012 31.12.2017 31.12.2019
Flash Media Enterprise Server 4   08.09.2010 08.09.2013 Ikke relevant
Flash Media Enterprise Server 4.5   08.09.2011 08.09.2014 Ikke relevant
Flash Media Interactive Server 3.5   12.01.2009 02.04.2012 Ikke relevant
Flash Media Live Encoder 3.2   01.06.2016 01.09.2016 01.09.2016
Flash Media Rights Management Server 1   19.03.2008 02.04.2012 31.03.2013
Flash Media Streaming Server 3.5   12.01.2009 02.04.2012 Ikke relevant
Flex 2   28.06.2006 28.06.2011 28.06.2013
Flex 3   28.02.2008 28.02.2013 28.02.2015
Font Folio 11.1   13.03.1995 Ikke relevant Ikke relevant
Form Designer 5 5.0.4400.2002 06.01.2003 31.03.2008 31.03.2010
Form Manager (alle plattformer) 6 6.0.40713.0.139469.0 29.07.2004 30.09.2009 30.09.2011
Form Server 5 5.0.4332.2002 06.01.2003 31.03.2008 31.03.2010
Form Server 5.1 5.1.42326 09.09.2003 31.03.2008 31.03.2010
Form Server (alle plattformer) 6 6.0.40521.0.130338.0 01.06.2004 30.06.2009 30.06.2011
Form Server for Documentum 5.1   19.12.2003 31.03.2008 31.03.2010
Form Server for Documentum 6   31.03.2005 31.03.2010 31.03.2012
Form Server for IBM 5.1   26.11.2003 31.03.2008 31.03.2010
Form Server for IBM 6   01.12.2004 30.06.2009 30.06.2011
FormFlow 99 sluttbrukerkomponenter 2 2.0.303.15952 16.11.1998 31.12.2006 31.12.2008
FormFlow 99 TE sluttbrukerkomponenter 3 3.0.2300.2000 23.10.2000 31.12.2006 31.12.2008
FrameMaker
2015-versjon   06.02.2015 
30.05.2020 30.05.2022
FrameMaker
2017-versjon   31.01.2017 31.01.2022 31.01.2024
FrameMaker
2019-versjon   22.08.2019 22.08.2024 22.08.2026
FrameMaker
2020-versjon   08.09.2020
08.09.2025
08.09.2027
FrameMaker
2022-versjon   29.09.2022
Støtter feilrettinger og sikkerhetsrettinger for den gjeldende versjonen (N) og sikkerhetsrettinger for den forrige hovedversjonen (N-1).
Ikke relevant 
FrameMaker Publishing Server 12   14.01.2014 31.01.2019 31.01.2021
FrameMaker Publishing Server 2015-versjon   06.02.2015 
30.05.2020 30.05.2022
FrameMaker Publishing Server 2017-versjon   31.01.2017 31.01.2022 31.01.2024
FrameMaker Publishing Server 2019-versjon   22.08.2019 22.08.2024 22.08.2026
FrameMaker Publishing Server
Sommer 2020-versjon
  08.09.2020
08.09.2025
08.09.2027
FrameMaker Publishing Server
Desember 2022-versjon 
  05.01.2023   
Støtter feilrettinger og sikkerhetsrettinger for den gjeldende versjonen (N) og sikkerhetsrettinger for den forrige hovedversjonen (N-1).   
Ikke relevant 

G – J

Produktnavn Versjon Bygg Generell tilgjengelighet Avvikling av kjernestøtte Avvikling av utvidet støtte
Graphics Server 2   22.11.2002 31.12.2007 Ikke relevant
Graphics Server 2.1   18.07.2003 31.12.2007 Ikke relevant
Illustrator Draw 4.9.7
  19.07.2021 10.01.2022 Ikke relevant
InDesign Server CS2   04.11.2005 30.11.2010 30.11.2012
InDesign Server CS3   25.05.2007 31.05.2012 30.05.2014
InDesign Server CS4   20.01.2009 28.08.2014 28.02.2016
InDesign Server CS5   30.04.2010 12.04.2015 12.04.2017
InDesign Server CS5.5   03.05.2011 31.05.2016 31.05.2018
JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / AS400 5.2 5.2.6.186 30.07.1999 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / AS400 5.2 5.2.8.311 27.01.2000 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / AS400 5.3 5.3.0.150 26.06.2000 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / OS400 5.4 5.4.0.161 04.07.2001 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Design 5.1 5.1.281 01.11.1997 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Design 5.1 5.1.406 09.03.1998 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Design 5.2 5.2.290 05.11.1998 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Design 5.2 5.2.350 10.02.1999 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Design 5.2 5.2.6.187 29.07.1999 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Design 5.2 5.2.8.312 11.01.2000 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Design 5.3 5.3.0.143 26.06.2000 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Design 5.3 5.3.1.210 25.08.2000 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Design 5.3 5.3.2.262 14.12.2000 31.12.2006 31.12.2008
JetForm E-Process Framework 2 2.0.63.0 17.03.2000 31.12.2006 31.12.2008
JetForm E-Process Framework 2.0.1 2.0.1.1094 27.06.2000 31.12.2006 31.12.2008
JetForm E-Process Framework 2.0.1 2.0.1 (J1) 18.07.2000 31.12.2006 31.12.2008
JetForm E-Process Framework 2 2.0.65 ? 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Filler / Filler Pro 5.1 5.1.283 01.11.1997 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Filler / Filler Pro 5.2 5.2.350 11.02.1999 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Filler / Filler Pro 5.2 5.2.600.602 18.08.1999 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Filler / Filler Pro 5.2 5.2.600.694 28.10.1999 31.12.2006 31.12.2008
JetForm FormFlow 99 Form Designer 2 2.0.303.15952 16.11.1998 31.12.2006 31.12.2008
JetForm FormFlow 99 Form Designer 3.1 3.1.3110.2001 16.05.2001 31.12.2006 31.12.2008
JetForm FormFlow 99 Form Designer 3.1 3.1.5060.2001 16.11.2001 31.12.2006 31.12.2008
JetForm FormFlow 99 Form Designer 3.1 3.1.5 ? 31.12.2006 31.12.2008
JetForm FormFlow 99 TE Form Designer 3 3.0.2300.2000 23.10.2000 31.12.2006 31.12.2008
JetForm InTempo 4.0.3 4.0.3060.0 27.10.1999 31.12.2006 31.12.2008
JetForm InTempo 5 5.0.62 26.02.2002 31.03.2007 31.03.2009
JetForm InTempo 5.0.1 5.0.1074.0 23.12.2002 31.03.2007 31.03.2009
JetForm Output Pak for Oracle-programmer 5.2 5.2.60 10.03.1999 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Output Pak for Oracle-programmer 5.3 5.3.0.86 30.03.2001 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Output Pak for Oracle-programmer 5.4 5.4.0.211 03.08.2001 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Output Pak for Oracle-programmer 5.2 5.2.077 ? 31.12.2006 31.12.2008
JetForm ReachForm 1 1.0 (FF99 2.6.2110/FormServer 1.00.2116) 24.05.2000 31.12.2006 31.12.2008
JetForm ReachForm 2 2.0.0.3100 03.05.2001 31.12.2006 31.12.2008
JetForm ReachForm 2.1 2.1.3194 03.10.2001 31.12.2006 31.12.2008
JetForm SAP Output Pak 5.2 5.2.6.197 17.08.1999 31.12.2006 31.12.2008
JetForm SAP Output Pak 5.3 5.3.263 03.10.2000 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Web Output Pak 2 2.0.3.102 01.05.2001 31.12.2006 31.12.2008
JetForm Web Output Pak for Win NT 2 2.0.0.304 03.11.2000 31.12.2006 31.12.2008
JetFrom Web Output Pak 1 1.0.0.182 05.07.2000 31.12.2006 31.12.2008

L – M

Produktnavn Versjon Bygg Generell tilgjengelighet Avvikling av kjernestøtte Avvikling av utvidet støtte
LeanPrint 1.x   11.07.2016 01.06.2018 Ikke relevant
LiveCycle Designer 7.x.x   24.12.2004 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle Policy Server 7.x.x   28.12.2004 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle Document Security 7.x.x   15.02.2005 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle Reader Extensions 7.x.x   04.03.2005 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle Barcoded Forms ST 7.x.x   22.03.2005 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle Forms 7.x.x   15.06.2005 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle Form Manager 7.x.x   28.07.2005 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle Workflow 7.x.x   28.07.2005 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle Workflow SDK 7.x.x   28.07.2005 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle Forms for IBM 7.x.x   25.10.2005 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle Forms for FileNet 7.x.x   18.11.2005 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle Forms for Documentum 7.x.x   28.11.2005 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle Print 7.x.x   06.01.2006 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle PDF Generator Elements 7.x.x   18.01.2006 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle PDF Generator for PostScript 7.x.x   18.01.2006 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle PDF Generator Professional 7.x.x   25.01.2006 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle Assembler 7.x.x   04.06.2006 30.06.2011 30.06.2013
LiveCycle Data Services 2.5.x   27.05.2007 30.06.2012 30.06.2014
LiveCycle Barcoded Forms ES 8.x.x   18.07.2007 31.07.2012 31.07.2014
LiveCycle Designer ES 8.x.x   18.07.2007 31.07.2012 31.07.2014
LiveCycle Digital Signatures ES 8.x.x   18.07.2007 31.07.2012 31.07.2014
LiveCycle Forms ES 8.x.x   18.07.2007 31.07.2012 31.07.2014
LiveCycle Forms for Documentum 8.x.x   18.07.2007 31.07.2012 31.07.2014
LiveCycle Forms for FileNet 8.x.x   18.07.2007 31.07.2012 31.07.2014
LiveCycle Forms for IBM 8.x.x   18.07.2007 31.07.2012 31.07.2014
LiveCycle Output ES 8.x.x   18.07.2007 31.07.2012 31.07.2014

LiveCycle PDF Generator ES

Se artikkelen i kunnskapsbasen

8.x.x   18.07.2007 31.07.2012 31.07.2014
LiveCycle Process Management ES 8.x.x   18.07.2007 31.07.2012 31.07.2014
LiveCycle Production Print ES 8.x.x   18.07.2007 31.07.2012 31.07.2014
LiveCycle Reader Extensions ES 8.x.x   18.07.2007 31.07.2012 31.07.2014
LiveCycle Rights Management ES 8.x.x   18.07.2007 31.07.2012 31.07.2014
LiveCycle Workbench ES 8.x.x   18.07.2007 31.07.2012 31.07.2014
LiveCycle Data Services ES 2.6.x   15.07.2008 30.09.2013 30.09.2015
LiveCycle Content Services ES 8.x.x   17.07.2008 31.07.2012 31.07.2014

LiveCycle PDF Generator 3D ES

Se artikkelen i kunnskapsbasen

8.x.x   17.07.2008 31.07.2012 31.07.2014
LiveCycle Business Activity Monitoring ES2 9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Business Activity Monitoring Extended ES2 9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Content Services ES2 9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 Ikke relevant
LiveCycle Data Services ES2 3.0.x   15.11.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Designer ES2 9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Digital Signatures ES2 9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle for Documentum ES2 9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Forms ES2 9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Forms for FileNet ES2 9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Forms for IBM ES2 9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Output ES2 9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 31.12.2016

LiveCycle PDF Generator 3D ES2

Se artikkelen i kunnskapsbasen

9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 Ikke relevant

LiveCycle PDF Generator ES2

Se artikkelen i kunnskapsbasen

9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 30.11.2015
LiveCycle Process Management ES2 9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Reader Extensions ES2 9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Rights Management ES2 9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Workbench ES2 9.x.x   15.11.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Mosaic ES2 9.x.x   22.11.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Production Print ES2 9.x.x   14.12.2009 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle for SharePoint ES2 9.x.x   15.10.2010 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Solution Accelerator – korrespondanseadministrasjon 9.5.x   15.10.2010 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Solution Accelerator – interaktive uttalelser 9.5.x   15.10.2010 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Solution Accelerator – administrert gjennomgang og godkjennelse 9.5.x   15.10.2010 31.12.2014 31.12.2016
LiveCycle Correspondence Management Solution 10.x.x   10.03.2012 31.03.2017 31.03.2019
LiveCycle Data Services ES3 4.6.x   10.03.2012 31.03.2017 Ikke relevant
LiveCycle Designer ES3 10.x.x   10.03.2012 31.03.2017 31.03.2019
LiveCycle Digital Signatures ES3 10.x.x   10.03.2012 31.03.2017 31.03.2019
LiveCycle ES3 Connector for EMC Documentum 10.x.x   10.03.2012 31.03.2017 31.03.2019
LiveCycle ES3 Connector for IBM Content Manager 10.x.x   10.03.2012 31.03.2017 31.03.2019
LiveCycle ES3 Connector for IBM FileNet 10.x.x   10.03.2012 31.03.2017 31.03.2019
LiveCycle ES3 Connector for Microsoft SharePoint 10.x.x   10.03.2012 31.03.2017 31.03.2019
LiveCycle Forms ES3 10.x.x   10.03.2012 31.03.2017 31.03.2019
LiveCycle Output ES3 10.x.x   10.03.2012 31.03.2017 31.03.2019

LiveCycle PDF Generator ES3

Se artikkelen i kunnskapsbasen

10.x.x   10.03.2012 15.11.2015 Ikke relevant
LiveCycle Process Management ES3 10.x.x   10.03.2012 31.03.2017 31.03.2019
LiveCycle Reader Extensions ES3 10.x.x   10.03.2012 31.03.2017 31.03.2019
LiveCycle Rights Management ES3 10.x.x   10.03.2012 31.03.2017 31.03.2019
LiveCycle Workbench ES3 10.x.x   10.03.2012 31.03.2017 31.03.2019
LiveCycle Correspondence Management Solution 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
LiveCycle Data Services ES4 4.7.x   22.03.2013 31.03.2018 Ikke relevant
LiveCycle Designer ES4 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
LiveCycle Digital Signatures ES4 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
LiveCycle ES4 Connector for EMC Documentum 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
LiveCycle ES4 Connector for IBM Content Manager 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
LiveCycle ES4 Connector for IBM FileNet 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
LiveCycle ES4 Connector for Microsoft SharePoint 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
LiveCycle Forms ES4 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
LiveCycle Forms Pro ES4 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
LiveCycle Forms Pro ES4 Add-on 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
LiveCycle Forms Standard ES4 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
LiveCycle Output ES4 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020

LiveCycle PDF Generator ES4

Se artikkelen i kunnskapsbasen

11.x.x   22.03.2013 15.10.2017 Ikke relevant
LiveCycle Process Management ES4 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
LiveCycle Reader Extensions ES4 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
LiveCycle Rights Management ES4 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
LiveCycle Workbench ES4 11.x.x   22.03.2013 31.03.2018 31.03.2020
Lightroom 6 6.x   12.2017  
10.2018 02.2019
Macromedia ColdFusion 7.x.x   07.02.2005 07.02.2010 07.02.2012
Macromedia Flash Communication Server MX 1   09.07.2002 09.07.2007 Ikke relevant
Macromedia Flash Communication Server MX 1.5   15.04.2003 15.04.2008 Ikke relevant
Macromedia Flex 1.5   01.02.2004 01.02.2009 01.02.2011
Media Server Extended 5   21.06.2012 21.06.2018 Ikke relevant
Media Server Professional 5   21.06.2012 21.06.2018 Ikke relevant
Media Server Standard 5   21.06.2012 21.06.2018 Ikke relevant
Muse 2018.1   05.05.2012 26.03.2020 Ikke relevant

N – Z

Produktnavn Versjon Bygg Generell tilgjengelighet Avvikling av kjernestøtte Avvikling av utvidet støtte
Output Designer 5.5 5.5.0.317 09.12.2002 31.12.2008 31.12.2010
Output Designer 5.5 5.5.1.280 04.12.2003 31.12.2008 31.12.2010
Output Designer 5.6 5.6 17.12.2005 31.12.2010 31.12.2012
Output Designer 5.7 5.7 09.04.2009 30.06.2014 30.06.2016
Output Manager 5 5 07.08.2003 31.12.2006 Ikke relevant
Output Manager 5.3 5.3 30.09.2005 30.01.2012 Ikke relevant
Output Pak for mySAP.com 5.5 5.5.0.324 09.12.2002 31.12.2008 31.12.2010
Output Pak for mySAP.com 5.5 5.5.0.301 01.04.2003 31.12.2008 31.12.2010
Output Pak for mySAP.com 5.6 5.6 17.12.2005 31.12.2010 31.12.2012
Output Pak for mySAP.com 5.7 5.7 09.04.2009 30.06.2014 30.06.2016
Output Pak for SAP R/3 5.2 5.2.12 28.01.1999 31.12.2006 31.12.2008
Photoshop Camera
  • iOS: 1.5
  • Android: 1.4
  • iOS: 1.5.0
  • Android: 1.4.2
09.06.2020
19.01.2023
 
Photoshop Sketch 4.9.8
  19.07.2021
10.01.2022 Ikke relevant
Premiere Clip
  • iOS: 2.1.2
  • Android: 1.1.6.1316
  • iOS: 18641
  • Android: 1316
06.10.2014 17.09.2019 17.03.2020
Presenter 10   23.06.2014 22.06.2019 Ikke relevant
Presenter 11.1   04.09.2017 03.09.2022 Ikke relevant
Q-Link ALLE     31.12.2006 Ikke relevant
Reader 7.x Windows og Macintosh 28.12.2004 28.12.2009 Ikke relevant
Reader 8.x Windows og Macintosh 03.11.2006 03.11.2011 Ikke relevant
Reader 9.x   23.06.2008 26.06.2013 Ikke relevant
Reader Extensions Server (alle plattformer) 6.1   01.06.2004 30.06.2009 30.06.2011
Reader X 10   18.11.2010 18.11.2015 Ikke relevant
Reader XI 11   15.10.2012 15.10.2017 Ikke relevant
RoboHelp
2015-versjon   06.02.2015 30.05.2020 30.05.2022
RoboHelp
2017-versjon   31.01.2017 31.01.2022 31.01.2024
RoboHelp
2019-versjon   22.08.2019 22.08.2024 22.08.2026
RoboHelp
2020-versjon
  08.09.2020
08.09.2025
08.09.2027
RoboHelp 2022-versjon   29.09.2022
Støtter feilrettinger og sikkerhetsrettinger for den gjeldende versjonen (N) og sikkerhetsrettinger for den forrige hovedversjonen (N-1).
Ikke relevant 
RoboHelp Server 9   11.01.2011 31.01.2016 31.01.2018
RoboHelp Server 10   12.04.2016 11.04.2021 11.04.2023
RoboHelp Server
RoboHelp Server 11-versjon
  08.09.2020
08.09.2025
08.09.2027
Scout 2018 v1.1.3x
1.1.3.354
10.016.2013
08.05.2018
08.05.2019
Shockwave 12.3 12.3.5.205 18.04.2005 09.04.2019

09.04.2022

Merk: Kunder med EULA-distribusjonslisensiering vil motta støtte til den ettårige kontrakten utløper. Entreprise-kunder vil motta støtte til kontraktene utløper i 2022.

Story CC 1.x (HTML), 3.0 (Flex) 1.12 (HTML), 3.0.2 (Flex) 22.01.2018 22.01.2019 22.01.2019
Web Output Pak 2 2.0.5.304 20.11.2003 31.12.2008 31.12.2010
Web Output Pak 2.0.7 2.0.7 20.04.2009 30.06.2014 30.06.2016
Web Output Pak for SAP 2 2.0.0.406 19.02.2001 31.12.2006 31.12.2008
Web Output Pak; som bruker 5.6 JFMerge 2 2.0.5.304 20.11.2003 31.12.2010 31.12.2012
Workflow Server 6.1 6.1.56.0 04.04.2003 30.09.2007 30.09.2009
Workflow Server 6.2 6.2.121.0 09.09.2003 30.09.2007 30.09.2009

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?