Problem: Brak dostępu do usługi rozpoznawania

Podczas próby wykonania operacji optycznego rozpoznawania znaków (optical character recognition — OCR) na pliku zostaje wyświetlony następujący komunikat o błędzie: „Program Acrobat nie może uzyskać dostępu do usługi rozpoznawania, ponieważ: nie można zlokalizować usługi rozpoznawania przechwytywania papieru”.

Błąd – brak dostępu do usługi rozpoznawania

Sposób obejścia problemu

Aby rozwiązać problem, wykonaj następujące czynności.

 1. Przejdź do lokalizacji:

  C:\Program Files (x86)\Adobe\<Acrobat Version>\Acrobat\plug_ins\PaperCapture\iDRS15

  Przykładowo, w programie Acrobat DC, przejdź do:

  C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\PaperCapture\iDRS15

 2. Skopiuj wszystkie pliki z folderu.

 3. Przejdź do następującej lokalizacji i wklej tam skopiowane pliki:

  C:\Program Files (x86)\Adobe\<Acrobat Version>\Acrobat\plug_ins\PaperCapture

 4. Przejdź do lokalizacji wymienionej w Kroku 1 i ponownie skopiuj pliki.

 5. Przejdź do następującej lokalizacji i wklej tam skopiowane pliki:

  C:\Program Files (x86)\Adobe\<Acrobat Version>\Acrobat\plug_ins

Można również spróbować uruchomić narzędzie OCR za pomocą narzędzia Rozszerzone Skanowanie, a następnie narzędzia Edytuj PDF. (Narzędzia te można wybrać z prawego panelu w programie Acrobat).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online