Jak odinstalować i ponownie zainstalować program Acrobat

Dokument objaśnia, jak odinstalować i ponownie zainstalować program Acrobat na komputerze. (Aby uzyskać więcej pomocy dotyczącej instalacji, kliknij odpowiednie łącze powyżej).

Jak odinstalować i ponownie zainstalować program Acrobat w systemie Windows

Program Acrobat można łatwo odinstalować w Panelu sterowania Windows. (W przypadku problemów z odinstalowaniem programu w Panelu sterowania, użyj narzędzia Acrobat Cleaner).

 1. Zamknij program Acrobat, jeśli jest uruchomiony.

 2. Otwórz okno poleceń Uruchom — naciśnij klawisze Windows R.

 3. W oknie poleceń Uruchom wpisz Panel sterowania i naciśnij przycisk OK.

 4. W Panelu sterowania wybierz Programy > Programy i funkcje.

 5. Z listy zainstalowanych programów wybierz Adobe Acrobat i kliknij przycisk Odinstaluj.

  Dezinstalacja programu Adobe Acrobat

 6. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Tak.

  Kliknij opcję Tak, aby zatwierdzić dezinstalację

  Po dezinstalacji programu Acrobat uruchom ponownie komputer.

Możesz z łatwością pobrać i zainstalować odpowiednią wersję programu Acrobat. Instrukcje znajdziesz po kliknięciu łącza dotyczącego danej wersji:

Jak odinstalować i ponownie zainstalować program Acrobat w systemie macOS

Program Acrobat można z łatwością odinstalować przy użyciu narzędzia dezinstalacji programu Acrobat. (Jeśli podczas dezinstalacji wystąpi problem, użyj narzędzia Acrobat Cleaner).

 1. Przejdź do programu Finder > Aplikacje > Adobe Acrobat i kliknij dwukrotnie narzędzie dezinstalacji programu Acrobat.

  Narzędzie dezinstalacji programu Acrobat

 2. Narzędzie dezinstalacji poprosi o wybranie produktu. Wybierz program Adobe Acrobat i kliknij przycisk Otwórz.

  Wybierz program Acrobat do dezinstalacji

 3. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję OK.

  Potwierdź usunięcie programu Acrobat

Możesz z łatwością pobrać i zainstalować odpowiednią wersję programu Acrobat. Instrukcje znajdziesz po kliknięciu łącza dotyczącego danej wersji:

Problemy z dezinstalacją? Użyj narzędzia Cleaner

Wejdź na stronę narzędzia Cleaner, pobierz najnowszą wersję dla danego systemu operacyjnego (Windows/macOS) i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie o dezinstalacji programu Acrobat.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto