Instalacja programu Acrobat jest wycofywana z błędami

Instalacja programu Acrobat jest wycofywana z błędem 28000 lub instalacja programu Acrobat jest wycofywana, a w pełnym logu znajduje się następujący komunikat wprowadzający:

MSI (s) (E0:64) [04:29:58:495]: Executing op: CustomActionSchedule(Action=AAMIU_Install.196A45B3_0387_4DF9_9420_597B6F2F9ADD, ActionType=3073,Source=BinaryData,Target=AAMIU_Install,CustomActionData=YES)
MSI (s) (E0:FC) [04:29:58:495]: Invoking remote custom action. DLL: C:\Windows\Installer\MSI4D14.tmp, Entrypoint: AAMIU_Install CustomAction AAMIU_Install.196A45B3_0387_4DF9_9420_597B6F2F9ADD returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
Action ended 4:29:59: InstallFinalize. Return value 3.

 

Aby usunąć ten błąd i zainstalować program Acrobat, spróbuj poniższego rozwiązania w opisanej kolejności.

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że poniższe wpisy rejestru mają prawidłowe wartości

Zastrzeżenie: Poniższe rozwiązania uwzględniają wprowadzanie zmian w rejestrze systemu Windows. Firma Adobe nie zapewnia pomocy w przypadku problemów wynikających z nieprawidłowej modyfikacji rejestru, który zawiera niezbędne informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania na komputerze. Przed wprowadzeniem zmian w rejestrze utwórz jego kopię zapasową. Więcej informacji o rejestrze można znaleźć w dokumentacji systemu Windows lub uzyskać, kontaktując się z firmą Microsoft.

Kroki umożliwiające szybkie naprawy wpisów w rejestrze:

 1. Pobierz poniższy plik: Kliknij opcję Pobierz plik (RegistryKey_CommonFileDirValue.zip).Plik został pobrany w folderze Pobrane.

  Pobierz

 2. Otwórz plik, aby go rozpakować: Kliknij przycisk Otwórz lub dwukrotnie kliknij nazwę pliku.

 3. Wyodrębnij plik .reg: Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku i wybierz polecenie Wyodrębnij, wybierz lokalizację zapisu wyodrębnionego pliku, a następnie kliknij przyciskRozpakuj.

 4. Dwukrotnie kliknij rozpakowany plik, aby zaimportować go do rejestru. Jeśli pojawi się monit Kontrola dostępu użytkownika, kliknij przycisk Tak.

 5. Jeśli na ekranie pojawi się inny monit lub okno dialogowe z ostrzeżeniem, kliknij przycisk Tak. Na koniec zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem, że klucze i wartości zostały pomyślnie dodane do rejestru.

 6. Teraz spróbuj zainstalować program Acrobat lub jego najnowszą poprawkę.

Uwaga:

Jeśli pracujesz na innym komputerze niż ten, na którym występuje problem, zapisz plik .reg na dysku flash, a następnie skopiuj go na komputer, którego dotyczy problem. Jeśli jesteś administratorem domeny, możesz również użyć GPO w celu wywołania pliku .reg na komputerze zdalnym.

Informacje o zmianach rejestru

Ten plik .reg powoduje utworzenie lub modyfikację następujących wpisów w rejestrze:

 • Klucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Ciąg znaków: CommonFilesDir -> Wartość: C:\Program Files (x86)\Common Files

Ciąg znaków: CommonFilesDir (x86) -> Wartość: C:\Program Files (x86)\Common Files

 

Rozwiązanie 2: Gdy instalacja programu Acrobat jest wycofywana z błędem 28000

Gdy instalacja programu Acrobat zakończy się niepowodzeniem i wyświetlony zostanie następujący komunikat o błędzie: „Błąd 28000: Instalacja modułu licencyjnego Acrobat nie powiodła się.

Spróbuj obejść problem w następujący sposób.

Rozwiązanie 1: Zmień nazwę folderu OOBE

 1. Przejdź do: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe

 2. Zmień nazwę folderu OOBE na OOBE_old.

 3. Teraz spróbuj zainstalować program Acrobat lub jego najnowszą poprawkę.

  Uwaga:

  Zmiana ta będzie miała wpływ na licencje innych aplikacji Creative Cloud, w tym Photoshop, InDesign itd. Po uruchomieniu dowolnego programu Adobe konieczne będzie ponowne zalogowanie się.

Rozwiązanie 2: Zmień nazwę folderu Adobe

Uwaga:

Wypróbuj to rozwiązanie tylko wtedy, gdy nie masz zainstalowanych na komputerze żadnych innych produktów firmy Adobe. Jeśli na komputerze są zainstalowane inne produkty firmy Adobe, przestaną one działać i trzeba będzie zainstalować je ponownie. 

 1. Przejdź do: C:\Program Files (x86)\Common Files

 2. Zmień nazwę folderu Adobe na Adobe_old.

 3. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć wiersz polecenia Uruchom, wprowadźappdataw polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Dwukrotnie kliknij folder Lokalne, aby go otworzyć, a następnie zmień nazwę folderu Adobe na Adobe_old.

 5. Teraz spróbuj zainstalować program Acrobat lub jego najnowszą poprawkę.

Rozwiązanie 3: Gdy instalacja programu Acrobat jest wycofywana z błędem 28000 wraz z błędem Nie znaleziono pliku Imslib

Gdy instalacja programu Acrobat zakończy się niepowodzeniem i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie: Błąd 28000: Instalacja modułu licencyjnego Acrobat nie powiodła się., wraz z komunikatem o błędzie: „Nie znaleziono pliku Imslib”.  

Spróbuj obejść problem w następujący sposób.

Obejście problemu: zakończ proces "AAMCustomHook", a następnie ponownie zainstaluj program Acrobat

W systemie Windows:

 1. Otwórz menedżera zadań: Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku zadań systemu Windows i wybierz Menedżer zadań lub Start Menedżer zadań.
 2. W oknie Menedżera zadań kliknij prawym przyciskiem myszy proces AAMCustomHook i wybierz polecenie Zakończ zadanie.
 3. Zamknij okno Menedżera zadań.
 4. Zainstaluj ponownie program Acrobat.

W systemie Mac OS:

 1. Otwórz monitor aktywności: Otwórz Wyszukiwarkę i przejdź do Aplikacje > Urządzenia , a następnie dwukrotnie kliknij Monitor aktywności.
 2. W oknie Monitora aktywności wybierz proces AAMCustomHook, a następnie kliknij krzyżyk w lewym górnym rogu okna. Aby to potwierdzić, kliknij Wymuś zamknięcie.
 3. Zamknij okno Monitora aktywności.
 4. Zainstaluj ponownie program Acrobat.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online