Błąd podczas próby aktualizacji programu Acrobat lub Reader

Rozwiązania

Użytkownicy programu Reader

Czasami w celu rozwiązania jednego z błędów opisanych w poniższej tabeli trzeba ponownie zainstalować program Adobe Reader.

 1. Odinstaluj program Reader z dysku twardego komputera.

  • Windows 10: kliknij ikonę systemu Windows w lewym dolnym rogu pulpitu. Z menu podręcznego wybierz Ustawienia. Kliknij System, a następnie wybierz opcję Aplikacje i funkcje. Wybierz program Reader i kliknij Odinstaluj. Kliknij przycisk Odinstaluj, aby potwierdzić.
  • Windows 8: aktywuj pasek boczny Charm, najeżdżając kursorem myszy na górny lub dolny prawy róg pulpitu. Na pasku Charm kliknij przycisk Ustawienia. Na pasku ustawień kliknij Panel sterowania. W Panelu sterowania wybierz Programy. W oknie Programy, w sekcji Programy i funkcje, wybierz Odinstaluj program. Wybierz program Reader, kliknij Odinstaluj i wykonaj instrukcje.
  • Windows 7: Kliknij przycisk Start i wybierz Panel sterowania. Kliknij dwukrotnie ikonę Programy i funkcje. Wybierz Adobe Reader, kliknij Odinstaluj i wykonaj instrukcje.
 2. Przejdź na stronę pobierania programu Adobe Reader i kliknij Pobierz teraz.
 3. Zaczekaj, aż program Download Manager pobierze wszystkie potrzebne pliki instalacyjne. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować program Reader.

 4. Jeśli nadal masz problemy, spróbuj użyć innej przeglądarki.

Użytkownicy programu Acrobat

 1. Odinstaluj program Acrobat z dysku twardego komputera.

  • Windows 10: kliknij ikonę systemu Windows w lewym dolnym rogu pulpitu. Z menu podręcznego wybierz Ustawienia. Kliknij System, a następnie wybierz opcję Aplikacje i funkcje. Wybierz program Acrobat i kliknij Odinstaluj. Kliknij przycisk Odinstaluj, aby potwierdzić.
  • Windows 8: aktywuj pasek boczny Charm, najeżdżając kursorem myszy na górny lub dolny prawy róg pulpitu. Na pasku Charm kliknij przycisk Ustawienia. Na pasku ustawień kliknij Panel sterowania. W Panelu sterowania wybierz Programy. W oknie Programy, w sekcji Programy i funkcje, wybierz Odinstaluj program. Wybierz program Acrobat, kliknij Odinstaluj i wykonaj instrukcje.
  • Windows 7: Kliknij przycisk Start i wybierz Panel sterowania. Kliknij dwukrotnie opcję Programy i funkcje. Wybierz Adobe Acrobat, kliknij Odinstaluj i wykonaj instrukcje.
 2. Ponownie zainstaluj program Acrobat z płyty DVD lub pobranego instalatora. 

Administratorzy

Szczegóły dotyczące konfiguracji programu Updater i rozwiązywania problemów z nim znajdziesz w Przewodniku programu Acrobat-Reader Updater.

Najczęstsze komunikaty o błędzie

Podobnie, jak w przypadku większości aplikacji działających w systemie Windows, programy Acrobat i Reader używają Instalatora systemu Windows do instalowania aktualizacji. Jeśli aktualizacja się nie powiedzie, może się wyświetlić jeden z poniższych błędów Instalatora systemu Windows. Lista nie wyszczególnia jednak wszystkich błędów. Firma Adobe aktualizuje listę w miarę, jak opracowywane są rozwiązania kolejnych problemów. Jeśli Twojego błędu nie ma na liście, możesz sprawdzić listę komunikatów o błędzie Instalatora systemu Windows na stronie firmy Microsoft.

Błąd Tytuł Rozwiązanie
1067 Niepowodzenie aktualizacji. Proces zakończył się nieoczekiwanie. Spróbuj pobrać program Reader bezpośrednio z tej strony
1309 Błąd podczas próby otwarcia pliku źródłowego:
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. 
Zobacz Błąd 1321 lub 1309 | Instalacja | CS4, CS5 | Windows.
1310 Błąd podczas zapisywania do pliku: C:\Config.Msi.... Sprawdź, czy masz dostęp do tego katalogu. Patrz Błąd „1310: Błąd podczas zapisywania do pliku: C:\Config.Msi...” | Produkty CS4.
1311 Nie można znaleźć źródłowego pliku cab: [nazwa pliku]. Zobacz Błąd 1311, 1335 lub 2350 „ Nie znaleziono pliku źródłowego...data1.cab” podczas instalacji produktów Adobe | Windows.
1321 Instalator ma niewystarczające uprawnienia do zmodyfikowania pliku: c:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. 
Zobacz Błąd 1321 lub 1309 | Instalacja | CS4, CS5, CS5.5 | Windows.
1327  Nieprawidłowy czytnik Zobacz Błąd 1327 | „Nieprawidłowy czytnik” | Instalacja | CS4, CS5, Acrobat, Reader.

Alternatywne rozwiązanie: Czasami ten błąd pojawia, gdy czytnik jest zmapowany do użytkownika, a instalator działa w kontekście systemowym. Wówczas należy zmienić uprawnienia katalogu sieciowego na „zapis” dla każdego użytkownika udostępnionego katalogu lub dysku. 
1328 Błąd zastosowaniapoprawkido pliku [nazwa pliku]. Prawdopodobnie plik został już wcześniej zmodyfikowany i poprawka nie może go zaktualizować. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem poprawki. Brak pliku lub został zmodyfikowany. Odinstaluj i ponownie zainstaluj program. Patrz Błąd 1328: Błąd stosowania poprawki do pliku.
1335  Plik cab „[nazwa pliku]”, który jest wymagany na potrzeby tej instalacji, jest uszkodzony i nie może zostać użyty. Ten błąd może oznaczać błąd sieci, błąd odczytu z napęduCD-ROMlub problem z tym pakietem.  Źródłowy plik cab jest uszkodzony. Zobacz Komunikaty o błędzie Instalatora systemu Windows.
1401, 1402, 1404, 1406  Nie można [wykonać określonej czynności] dla [klucza lub wartości] Te błędy wyświetlają się, gdy instalator systemu Windows nie może zmodyfikować rejestru. Szybkie rozwiązania:
 • Napraw bieżącą instalację programu, używając opcji Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.
 • Zaloguj się jako administrator i otwórz odpowiedni klucz rejestru:
  (Acrobat) HKLM\Software\Adobe\Acrobat 
  (Reader) Reader\<wersja> HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<wersja>
 • Ponownie zaktualizuj program.

Zobacz też:

Błąd 1402 | Błąd 1406 | Acrobat, Reader.

 

1500 Odbywa się już inna instalacja. Ukończ tę instalację przed kontynuowaniem tej instalacji.  Zobacz Błąd 1704 lub 1500 | Instalacja, usunięcie | CS4 | Windows.
1601 Brak miejsca na dysku Upewnij się, że na podstawowym dysku jest wystarczająca ilość miejsca i ponownie zaktualizuj program.
1603 Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny
lub
#_AdobeError_#1603
Wyłącz programy pakietu Microsoft Office i wszystkie przeglądarki. Następnie w programie Acrobat lub Reader wybierz Pomoc > Sprawdź uaktualnienia. 
Zobacz też Błąd 1603 | Instalacja | produkty CS3, CS4.
1606 Nie można uzyskać dostępu do lokalizacji sieciowej 

Spróbuj użyć kreatora naprawy firmy Microsoft, dostępnego na stronie support.microsoft.com/pl-pl/kb/886549. Kreator zaktualizuje rejestr systemu Windows.

Wyłączenie odpowiedzialności: firma Adobe nie wspiera oprogramowania innych firm i zamieszcza tę informację jedynie grzecznościowo.

Jeśli nie możesz rozwiązać tego problemu przy użyciu kreatora naprawy firmy Microsoft, przeczytaj rozwiązanie w sekcji Błąd 1606 | Instalacja | Acrobat 8, 9 | CS4.

1612,
1635

 

Źródło instalacji tego produktu nie jest dostępne. Sprawdź, czy źródło istnieje i czy masz do niego dostęp.

Nie można otworzyć pakietu poprawek.  Sprawdź, czy pakiet poprawek istnieje i czy masz do niego dostęp. lub skontaktuj się z producentem aplikacji w celu weryfikacji, czy to jest prawidłowy pakiet Instalatora Windows. 

Spróbuj użyć kreatora naprawy firmy Microsoft, dostępnego na stronie http://support.microsoft.com/pl-pl/kb/971187. Kreator zaktualizuje rejestr systemu Windows, dzięki czemu możliwe będzie odinstalowanie poprzednich wersji programu albo zainstalowanie lub zaktualizowanie bieżącej wersji.

Wyłączenie odpowiedzialności: firma Adobe nie wspiera oprogramowania innych firm i zamieszcza tę informację jedynie grzecznościowo.

1618  Odbywa się już inna instalacja. Ukończ tę instalację przed kontynuowaniem tej instalacji.  Odbywa się już inna instalacja, a instalator MSI jest zajęty.Zamknijgo lub poczekaj na ukończenie instalacji. 
1624 Błąd zastosowania przekształceń. Zweryfikuj, czy podane ścieżki przekształceń są prawidłowe.

Ten błąd oznacza, że instalacja programu Acrobat/Reader została zmodyfikowana przy użyciu pliku przekształceń (.MST). Możliwe, że pliku .MST nie ma w pierwotnej lokalizacji lub jest uszkodzony.

Ten błąd może się również wyświetlić podczas pobierania i aktualizowania przy użyciu programu Adobe Application Manager. Aby rozwiązać problem, można najpierw pobrać aktualizację, a dopiero potem ją zainstalować. Innymi słowy należy zapisać plikaktualizacjilokalnie (na komputerze), a potem go uruchomić – trzeba wykonać dwie osobne czynności.

Aby pobrać i zainstalować aktualizację, znajdź najnowszą wersję programu Acrobat lub Reader tutaj:

Aktualizacje programu Adobe Acrobat dla systemu Windows

Pełne instalatory i aktualizacje programu Adobe Reader dla systemu Windows

Kliknij kolejno Przejdź do pobierania > Pobierz teraz, a następnie kliknij Zapisz lub Zapisz jako, aby zapisać plik na komputerze. Po pobraniu pliku poprawki znajdź go na komputerze i kliknij go dwukrotnie, aby uruchomić aktualizację.

W systemie Windows nazwy plików poprawekmająrozszerzenie .MSPi zawierają nazwę produktu oraz aktualizacji, np. AcrobatUpd11009.msp, AcrobatUpd1014.msp lub AdbeRdrUpd11007.msp.

1704  Instalacja [nazwa produktu] jest w tej chwili wstrzymana.  Zobacz Błąd 1704 lub 1500 | Instalacja, usunięcie | CS4 | Windows.
1706  Nie można odnaleźć prawidłowego źródła dla produktu [nazwa produktu].  Nie można odnaleźć jednego lub więcej plików instalatora pobranych przez program Updater. Niekiedy można wyszukać zasób, wybierając opcję Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania i naprawiając aplikację. Gdy wyświetli się okno z komunikatem, że zasób jest niedostępny, należy wyszukać potrzebny plik. Można też zainstalować instalator MSI z dysku instalacyjnego lub pobrać go z www.adobe.com/pl/downloads (tylko Reader). 
1714 Nie można usunąć starszej wersji [nazwa produktu]. Skontaktuj się z pomocą techniczną. 

Spróbuj użyć kreatora naprawy firmy Microsoft, dostępnego na stronie http://support.microsoft.com/pl-pl/kb/971187. Kreator zaktualizuje rejestr systemu Windows, dzięki czemu możliwe będzie odinstalowanie poprzednich wersji programu albo zainstalowanie lub zaktualizowanie bieżącej wersji. 

Wyłączenie odpowiedzialności: firma Adobe nie wspiera oprogramowania innych firm i zamieszcza tę informację jedynie grzecznościowo.

Jeśli nie możesz odinstalować, zainstalować lub zaktualizować programu przy użyciu kreatora naprawy firmy Microsoft, przeczytaj rozwiązanie w sekcji Błąd 1714 | Acrobat, Reader.

28000 Instalacja Modułu licencyjnego Acrobat nie powiodła się.  Błąd 28000 Acrobat | Jak uniknąć wycofywania instalacji programu Acrobat w 64-bitowej wersji systemu Windows

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online