Naprawianie błędów systemu Windows występujących podczas aktualizacji programu Acrobat Reader

Błąd podczas próby aktualizacji programu Acrobat lub Reader

Rozwiązania

Problemy związane z aktualizacjami można czasem rozwiązać, ponownie instalując program Acrobat lub Reader.

Odinstalowanie i ponowna instalacja programu Reader na komputerze:

 1. Odinstaluj program Reader z dysku twardego komputera:

  1. Otwórz okno poleceń Uruchom, naciskając klawisz Windows i R.
  2. W oknie dialogowym wpisz Panel sterowania i kliknij przycisk OK.
  3. W Panelu sterowania wybierz opcję Programy i funkcje, a następnie program Reader z listy zainstalowanych programów.
  4. Kliknij opcję Odinstaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby odinstalować program Reader.
 2. Ponowna instalacja najnowszej wersji programu Reader na komputerze:

  1. Przejdź na stronę pobierania programu Adobe Reader i kliknij przycisk pobierz Acrobat Reader.
  2. Zaczekaj, aż program Download Manager pobierze wszystkie potrzebne pliki instalacyjne. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować program Reader.
  Uwaga:

  Jeśli napotkasz problem, spróbuj użyć innej przeglądarki.

Odinstalowanie i ponowna instalacja programu Acrobat na komputerze:

 1. Odinstaluj program Acrobat z dysku twardego komputera:

  1. Otwórz okno poleceń Uruchom, naciskając klawisz Windows i R.
  2. W oknie dialogowym wpisz Panel sterowania i kliknij przycisk OK.
  3. W Panelu sterowania wybierz opcję Programy i funkcje, a następnie program Acrobat z listy zainstalowanych programów.
  4. Kliknij opcję Odinstaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby odinstalować program Acrobat.
 2. Ponowna instalacja najnowszej wersji programu Acrobat na komputerze:

  Uwaga:

  Jeśli masz starą wersję programu Acrobat, zainstaluj program ponownie, korzystając z pobranej instalacji lub dysku DVD.

Szczegóły dotyczące konfiguracji programu Updater i rozwiązywania problemów z nim znajdziesz w Przewodniku programu Acrobat-Reader Updater.

Najczęstsze komunikaty o błędzie

Podobnie jak w przypadku większości aplikacji działających w systemie Windows programy Acrobat i Reader używają Instalatora systemu Microsoft Windows do instalowania aktualizacji. Aktualizacja może się nie powieść z powodu jednego z następujących błędów instalatora Microsoft. Jeśli danego błędu nie ma na liście, sprawdź listę komunikatów o błędzie Instalatora systemu Windows na stronie firmy Microsoft.

Błąd Tytuł Rozwiązanie
1067 Niepowodzenie aktualizacji. Proces zakończył się nieoczekiwanie. Spróbuj pobrać program Reader z tej strony
1309 Błąd odczytu z pliku: <location of the file>
-Lub-
Błąd próby otworzenia pliku źródłowego: <location of the file>

Zobacz Błąd 1321 lub 1309 | Instalacja | CS4, CS5 | Windows oraz
Błąd 1309 podczas aktualizacji programu Adobe Acrobat

1310 Błąd podczas zapisywania do pliku: C:\Config.Msi.... Sprawdź, czy masz dostęp do tego katalogu. Patrz Błąd „1310: Błąd podczas zapisywania do pliku: C:\Config.Msi...” | Produkty CS4.
1311 Nie można znaleźć źródłowego pliku cab: [nazwa pliku]. Zobacz Błąd 1311, 1335 lub 2350 „ Nie znaleziono pliku źródłowego...data1.cab” podczas instalacji produktów Adobe | Windows.
1321 Instalator ma niewystarczające uprawnienia do zmodyfikowania pliku: c:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. 
Zobacz Błąd 1321 lub 1309 | Instalacja | CS4, CS5, CS5.5 | Windows.
1324 Niepoprawny wolumin lub ścieżka zawiera nieprawidłowy znak. Użyj narzędzia Acrobat Reader i Acrobat Cleaner, aby usunąć pozostałości poprzedniej instalacji. Następnie zainstaluj ponownie program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Acrobat.
1327  Nieprawidłowy czytnik Zobacz Błąd 1327 | „Nieprawidłowy czytnik” | Instalacja | CS4, CS5, Acrobat, Reader.

Rozwiązanie alternatywne: Błąd może się pojawić, jeśli dysk zostanie zmapowany do użytkownika podczas pracy instalatora w kontekście systemowym. Wówczas należy zmienić uprawnienia katalogu sieciowego na „zapis” dla każdego użytkownika udostępnionego katalogu lub dysku. 
1328 Błąd stosowania poprawki do pliku [nazwa pliku]. Najprawdopodobniej plik został zaktualizowany przez inną aplikację i poprawka nie może go teraz zmodyfikować. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem poprawki. Patrz Błąd 1328: Błąd stosowania poprawki do pliku.
1335 Plik cab „[nazwa pliku]”, który jest wymagany na potrzeby tej instalacji, jest uszkodzony i nie może zostać użyty. Ten błąd może oznaczać błąd sieci, błąd odczytu z napędu CD-ROM lub problem z tym pakietem. Źródłowy plik cab jest uszkodzony. Zobacz Komunikaty o błędzie Instalatora systemu Windows.
1401, 1402, 1404, 1406  Nie można [wykonać określonej czynności] dla [klucza lub wartości] Te błędy wyświetlają się, gdy instalator systemu Windows nie może zmodyfikować rejestru. Szybkie rozwiązania:
 • Napraw bieżącą instalację programu, używając opcji Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.
 • Zaloguj się jako administrator i otwórz odpowiedni klucz rejestru:
  (Acrobat) HKLM\Software\Adobe\Acrobat 
  (Reader) Reader\<wersja> HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<wersja>
 • Ponownie zaktualizuj program.
Zobacz też: Błąd 1402 | Błąd 1406 | Acrobat, Reader.
1500 Odbywa się już inna instalacja. Ukończ tamtą instalację przed kontynuowaniem tej instalacji.  Zobacz Błąd 1704 lub 1500 | Instalacja, usunięcie | CS4 | Windows.
1601 Brak miejsca na dysku Zwolnij odpowiednią ilość miejsca na dysku podstawowym i spróbuj zaktualizować.
1603 Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny
lub
#_AdobeError_#1603
Wyłącz programy pakietu Microsoft Office i przeglądarki. Wybierz polecenia Pomoc > Sprawdź aktualizacje w programie Acrobat lub Reader. Zobacz też Błąd 1603 | Instalacja | produkty CS3, CS4.
1606 Nie można uzyskać dostępu do lokalizacji sieciowej 

Spróbuj użyć narzędzia do rozwiazywania problemów Microsoft | Windows 10, Windows 8/8.1/7

Wyłączenie odpowiedzialności: firma Adobe nie wspiera oprogramowania innych firm i zamieszcza tę informację jedynie grzecznościowo.

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu po użyciu narzędzia do rozwiązywania problemów, zobacz temat Błąd 1606 | Instalacja | Acrobat 8, 9 | CS4.

1612,
1635

 

Źródło instalacji tego produktu nie jest dostępne. Sprawdź, czy źródło istnieje i czy masz do niego dostęp.

Nie można otworzyć pakietu poprawek.  Sprawdź, czy pakiet poprawek istnieje i czy masz do niego dostęp. lub skontaktuj się z producentem aplikacji w celu weryfikacji, czy to jest prawidłowy pakiet Instalatora Windows. 

Uruchom Narzędzie do naprawy instalacji Microsoft.

Wyłączenie odpowiedzialności: firma Adobe nie wspiera oprogramowania innych firm i zamieszcza tę informację jedynie grzecznościowo.

Jeśli wciąż pojawia się błąd, użyj narzędzia Acrobat Reader i Acrobat Cleaner, aby usunąć pozostałości poprzedniej instalacji, a następnie ponownie zainstaluj program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Acrobat.

1618 Odbywa się już inna instalacja. Ukończ tę instalację przed kontynuowaniem tej instalacji.  Odbywa się już inna instalacja, a instalator MSI jest zajęty. Zamknij go lub poczekaj na ukończenie instalacji. 
1622 Błąd podczas otwierania pliku dziennika instalacji. Sprawdź, czy istnieje określona lokalizacja pliku dziennika i czy można w niej zapisywać.
Zatrzymaj proces Explorer.exe i uruchom go ponownie za pomocą Menedżera zadań Windows.
Więcej informacji można znaleźć w artykule Błąd podczas otwierania pliku dziennika instalacji. Sprawdź, czy określona lokalizacja istnieje i czy można w niej zapisywać.
1624 Błąd zastosowania przekształceń. Zweryfikuj, czy podane ścieżki przekształceń są prawidłowe.

Ten błąd oznacza, że instalacja programu Acrobat/Reader została zmodyfikowana przy użyciu pliku przekształceń (.MST). Możliwe, że pliku .MST nie ma w pierwotnej lokalizacji lub jest uszkodzony.

Ten błąd może się również wyświetlić podczas pobierania i aktualizowania przy użyciu programu Adobe Application Manager. Aby rozwiązać problem, można najpierw pobrać aktualizację, a dopiero potem ją zainstalować. Innymi słowy należy zapisać plik aktualizacji lokalnie (na komputerze), a potem go uruchomić – trzeba wykonać dwie osobne czynności.

Aby pobrać i zainstalować aktualizację, znajdź najnowszą wersję programu Acrobat lub Reader tutaj:

Aktualizacje programu Adobe Acrobat dla systemu Windows

Pełne instalatory i aktualizacje programu Adobe Reader dla systemu Windows

Kliknij kolejno Przejdź do pobierania > Pobierz teraz, a następnie kliknij Zapisz lub Zapisz jako, aby zapisać plik na komputerze. Po pobraniu pliku poprawki znajdź go na komputerze i kliknij go dwukrotnie, aby uruchomić aktualizację.

W systemie Windows nazwy plików poprawek mają rozszerzenie .MSP i zawierają nazwę produktu oraz aktualizacji, np. AcrobatUpd11009.msp, AcrobatUpd1014.msp lub AdbeRdrUpd11007.msp.

1625 Niepowodzenie aktualizacji. Aktualizacja niedozwolona przez zasady systemowe. -LUB-
Instalacja jest zabroniona przez zasady systemowe.
 1. W Eksploratorze Windows przejdź do katalogu C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik AdobeARM.exe i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
 3. Lub w programie Reader lub Acrobat wybierz polecenia Pomoc > Sprawdź aktualizacje. Aby zakończyć aktualizację, wykonuj instrukcje wyświetlone na ekranie.
1646 Odinstalowanie pakietu aktualizacji nie jest obsługiwane.
Użyj narzędzia Acrobat Reader i Acrobat Cleaner, aby usunąć pozostałości poprzedniej instalacji, a następnie ponownie zainstaluj program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Acrobat.
1648 Nie można znaleźć prawidłowej sekwencji dla zestawu poprawek.

Uruchom Narzędzie do naprawy instalacji Microsoft. Spróbuj zaktualizować program Reader lub Acrobat.

Wyłączenie odpowiedzialności: firma Adobe nie wspiera oprogramowania innych firm i zamieszcza tę informację jedynie grzecznościowo.

Jeśli wciąż pojawia się błąd, użyj narzędzia Acrobat Reader i Acrobat Cleaner, aby usunąć pozostałości poprzedniej instalacji, a następnie ponownie zainstaluj program Adobe Acrobat Reader lub Adobe Acrobat.

1704 Instalacja programu [nazwa produktu] została wstrzymana. Zobacz Błąd 1704 lub 1500 | Instalacja, usunięcie | CS4 | Windows.
1706 Nie można odnaleźć prawidłowego źródła dla produktu [nazwa produktu].  Nie można odnaleźć jednego lub więcej plików instalatora pobranych przez program Updater. Niekiedy można wyszukać zasób, wybierając opcję Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania i naprawiając aplikację. Gdy wyświetli się okno z komunikatem, że zasób jest niedostępny, należy wyszukać potrzebny plik. Można też zainstalować instalator MSI z dysku instalacyjnego lub pobrać go z www.adobe.com/downloads (tylko Reader). 
1714 Nie można usunąć starszej wersji [nazwa produktu]. Skontaktuj się z pomocą techniczną. 

Spróbuj użyć kreatora naprawy firmy Microsoft, dostępnego na stronie http://support.microsoft.com/kb/971187. Kreator zaktualizuje rejestr systemu Windows, dzięki czemu możliwe będzie odinstalowanie poprzednich wersji programu albo zainstalowanie lub zaktualizowanie bieżącej wersji. 

Wyłączenie odpowiedzialności: firma Adobe nie wspiera oprogramowania innych firm i zamieszcza tę informację jedynie grzecznościowo.

Jeśli nie możesz odinstalować, zainstalować lub zaktualizować programu przy użyciu kreatora naprawy firmy Microsoft, przeczytaj rozwiązanie w sekcji Błąd 1714 | Acrobat, Reader.

1722 Wystąpił problem z pakietem instalatora Windows. Program uruchamiany w ramach instalacji nie zakończył pracy w spodziewany sposób. Skontaktuj się z pomocą techniczną lub dostawcą pakietu. Patrz Błąd 1722 podczas instalacji lub aktualizacji programu Acrobat lub Acrobat Reader w systemie Windows.
1921 Nie można zatrzymać wyszukiwania w systemie Windows. Upewnij się, że masz uprawnienia wymagane do zatrzymywania usług systemowych.

Zatrzymaj usługę wyszukiwania systemu Windows za pomocą Menedżera zadań Windows:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz opcję Menedżer zadań.
 2. Na karcie Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Windows Search i wybierz opcję Zatrzymaj.

Spróbuj zainstalować program Adobe Acrobat Reader.

2203 Baza danych: C:\Windows\Installer\<filename>. Nie można otworzyć pliku bazy danych. Błąd systemu - <number>. Patrz Błąd 2203 | Zainstaluj produkty lub aktualizacje Creative Suite.
28000 Instalacja Modułu licencyjnego Acrobat nie powiodła się.  Błąd 28000 Acrobat | Jak uniknąć wycofywania instalacji programu Acrobat w 64-bitowej wersji systemu Windows

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?