Szybka instalacja jest nową metodą firmy Microsoft na zapewnienie pakietu Office 2010 użytkownikom domowym przy użyciu połączenia szerokopasmowego.Jeśli zainstalujesz pakiet Office 2010 przy użyciu metody Szybka instalacja, niektóre dodatki, np. PDFMaker, nie działają prawidłowo w aplikacjach pakietu Office 2010. Np. nie możesz utworzyć plików PDF w pakiecie Office 2010 przy użyciu dodatku PDFMaker. Inne metody tworzenia plików PDF są jednak dostępne.

Uwaga: Więcej informacji na temat metody Szybka instalacja można znaleźć pod adresem http://support.microsoft.com/kb/982431

Symptomy

Podczas próby konwertowania plików pakietu Office 2010 do formatu Adobe PDF mogą wystąpić niektóre z następujących symptomów. 

Windows (wersja 64-bitowa)

 • Uruchomienie dodatku PDFMaker przy użyciu przycisku paska narzędzi w programie Word, Excel lub PowerPoint powoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
  • „Została wybrana nieprawidłowa Opcja konwersji zadań. Przed uruchomieniem dodatku Acrobat PDFMaker wybierz prawidłową Opcję zadań.
 • Wybranie opcji Preferencje na pasku narzędzi Acrobat PDFMaker (zwanym również wstążką Acrobat) w programach Word, Excel oraz PowerPoint powoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
  • „Parametr jest nieprawidłowy.” Po odrzuceniu błędu zostaje otwarte okno dialogowe Preferencje, ale menu Ustawienia konwersji jest puste.
 • Drukarka Adobe PDF nie konwertuje dokumentów programów Word, Excel, PowerPoint oraz Outlook do formatu PDF. Zostaje wyświetlony monit o podanie nazwy pliku docelowego, ale wtedy konwersja zostaje dyskretnie zakończona.
 • Następujące metody konwersji z pakietu Office do formatu PDF dyskretnie kończą się niepowodzeniem:
  • Przeciąganie dokumentów pakietu Office na ikonę lub do okna programu Acrobat,
  • Użycie dowolnej opcji Konwertuj do PDF w menu kontekstowym po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy.
  • Użycie dowolnej opcji Utwórz plik PDF w programie Acrobat.
 • Połącz pliki: 
  • Funkcja Połącz pliki w programie Acrobat zostaje wstrzymana po wyświetleniu monitu o podanie nazwy docelowego pliku PDF dla pojedynczego dokumentu pakietu Office.
  • Podgląd dokumentów pakietu Office nie jest wyświetlany. Dwukrotne kliknięcie dokumentu pakietu Office w oknie dialogowym Połącz pliki lub kliknięcie opcji Wybierz strony/arkusze/slajdy nie przynosi efektów.
 • Konwertowanie wiadomości/folderów z programu Outlook do formatu PDF przy użyciu dodatku PDFMaker powoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie: „Dodatek Acrobat PDFMaker wykrył problemy podczas instalacji. Napraw/Zainstaluj ponownie program Acrobat.” 

Windows (wersja 32-bitowa)

 • Następujące metody konwersji z pakietu Office do formatu PDF zostają wstrzymane, gdy zostaje wyświetlony postęp 100%:
  • Przeciąganie dokumentów pakietu Office na ikonę lub do okna programu Acrobat,
  • Użycie dowolnej opcji Utwórz plik PDF w programie Acrobat.
 • Połącz pliki: 
  • Funkcja Połącz pliki w programie Acrobat zostaje wstrzymana po wyświetleniu monitu o podanie nazwy docelowego pliku PDF dla pojedynczego dokumentu pakietu Office.
  • Podgląd dokumentów pakietu Office nie jest wyświetlany. Dwukrotne kliknięcie dokumentu pakietu Office w oknie dialogowym Połącz pliki lub kliknięcie opcji Wybierz strony/arkusze/slajdy nie przynosi efektów.

Rozwiązania 

Zainstaluj pakiet Office 2010 przy użyciu metody innej niż opcja Szybka instalacja.

Więcej informacji znajduje się w części Obejście problemu pod adresem http://support.microsoft.com/kb/982431.

Obejścia problemów

(Windows w wersji 64-bitowej) Drukarka PDF firmy Adobe nie konwertuje dokumentów pakietu Office 2010 do formatu PDF

 1. Za pomocą Eksploratora Windows przejdź do folderu <ścieżka instalacyjna programu Acrobat>\Acrobat 10.0\Acrobat\Settings.
 2. Skopiuj wszystkie pliki .joboptions z tego folderu.
 3. Przejdź do folderu %appdata%\Adobe\Adobe PDF\Settings i wklej wszystkie pliki .jobptions tutaj.

To obejście problemu umożliwia również użycie różnych opcji tworzenia plików PDF w programie Acrobat:

 • Przeciągnij dokument pakietu Office na ikonę lub do okna programu Acrobat.
 • Po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy wybierz dowolną opcję Konwertuj do formatu PDF z menu kontekstowego. Uwaga: Użycie dodatku PDFMaker w aplikacji Szybka instalacja pakietu Office 2010 nadal kończy się niepowodzeniem. 

(Windows w wersji 32-bitowej) Gdy konwersja do formatu PDF zostaje wstrzymana przy postępie 100%

 Kliknij przycisk Anuluj lub kliknij ikonę „X” i wyświetl wyjściowy plik PDF.

 Dodatkowe informacje

 W systemie Windows w wersji 32 bitowej działają prawidłowo następujące funkcje:

 • Użycie drukarki PDF firmy Adobe do konwersji dokumentów pakietu Office do formatu Adobe PDF (np. plików programów Word, Excel oraz PowerPoint i wiadomości programu Outlook). 
 • Konwersja do formatu PDF przy użyciu dodatku PDFMaker ze wstążki programu Acrobat w programach Word, Excel oraz PowerPoint.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online