Dowiedz się, w jaki sposób aktywować i dezaktywować aplikacje Adobe.

Co to jest aktywacja?

Aktywacja weryfikuje licencję na oprogramowanie, okresowo kontaktując się z serwerami Adobe. Częstotliwość zależy od aplikacji i planu.

Co to jest dezaktywacja?

Dezaktywacja powoduje odłączenie aplikacji od komputera. Po dezaktywacji możesz aktywować aplikację na innym komputerze lub ponownie ją aktywować w dowolnym momencie.

Sposób aktywacji lub dezaktywacji aplikacji

 1. Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.
 2. Otwórz aplikację, którą chcesz aktywować lub dezaktywować. 
 3. Znajdź aplikację lub pakiet w poniższej tabeli, a następnie użyj załączonego Polecenia menu pomocy, by aktywować lub dezaktywować aplikację.

Uwaga:

Możesz również dezaktywować konto w witrynie Adobe.com.

Product

Polecenie menu pomocy do aktywacji

Polecenie menu pomocy do dezaktywacji

Creative Cloud

Acrobat DC

FrameMaker

Robohelp

TCS

Photoshop Elements

Premiere Elements

Pomoc Zaloguj się

Pomoc Wyloguj się 

Acrobat XI, X

Creative Suite 6

Pomoc Aktywuj

Pomoc Dezaktywuj*

* Wybierz jedną z następujących opcji, aby dezaktywować aplikację Acrobat XI, X lub Creative Suite 6

Dezaktywuj lub Wstrzymaj aktywację: Opcje te umożliwiają dezaktywację oprogramowania bez usuwania informacji o licencji z komputera. Należy wybrać jedną z tych opcji, aby w tym komputerze tymczasowo dezaktywować oprogramowanie, jeśli planowana jest ponowna jego aktywacja.

Trwale dezaktywuj: Opcja ta umożliwia dezaktywację oprogramowania i usunięcie z komputera informacji o licencji. Aby ponownie korzystać z oprogramowania na tym komputerze, wprowadź numer seryjny.

Aktywacja aplikacji na nowym komputerze

Pojedynczą aplikację można zainstalować i aktywować na maksymalnie dwóch komputerach lub urządzeniach, ale można korzystać tylko z jednej. Zobacz artykuł Na ilu komputerach mogę korzystać z subskrypcji lub aplikacji?

Komputer nie jest już dostępny?

Jeśli komputer, na którym zainstalowano produkt, nie jest już dostępny, możesz wylogować się ze swojego konta

Najczęściej zadawane pytania

Aktywacja przechowuje informacje o licencji w zakodowanej formie na systemowym dysku twardym komputera. Wersje aplikacji starsze niż Creative Cloud 2019 przechowują te informacje we wspólnym katalogu Adobe. Wersja Creative Cloud 2019 oraz nowsze wersje przechowują te informacje w bezpiecznym schowku w systemie operacyjnym dla danego użytkownika za pomocą wpisów poświadczeń, których nazwy zaczynają się od słowa Adobe w poniższych lokacjach:

       macOS: Pęk kluczy danych logowania

       Windows: Menedżer poświadczeń

Podczas aktywacji mogą być wysyłane do firmy Adobe następujące rodzaje informacji:

Identyfikatory (ID)

 • Unikatowe identyfikatory (generowane przez firmę Adobe), przypisane do komputera i licencji zakupionego oprogramowania. Identyfikatorów nie można użyć do określenia lokalizacji komputera ani identyfikacji użytkownika.
 • Identyfikator Adobe ID, jeśli użytkownik zalogował się na konto Adobe podczas instalacji, aktualizacji lub korzystania z oprogramowania firmy Adobe. Identyfikator Adobe ID służy do identyfikacji użytkownika i umożliwia powiązanie użytkownika ze wszystkimi informacjami udostępnionymi firmie Adobe podczas tworzenia konta Adobe lub korzystania z niego. Jeśli do wspomnianych czynności używane jest konto administratora lub innego upoważnionego podmiotu, może być przesyłany również identyfikator Adobe ID tego podmiotu.

Informacje o zainstalowanych produktach firmy Adobe

 • Numery seryjne powiązane z zainstalowanymi licencjami produktów
 • Nazwa produktu i numer wersji; typ zakupionej licencji
 • Wersja Umowy licencyjnej użytkownika końcowego oprogramowania, powiązanej z danym oprogramowaniem
 • Liczba uruchomień aplikacji firmy Adobe od czasu aktywacji w rozbiciu na aplikacje powiązane z licencją produktu

Informacje o systemie operacyjnym komputera

 • Typ systemu operacyjnego i jego wersja
 • Używana wersja językowa (dialekt języka i pismo)
 • Data i godzina komputera (w tym strefa czasowa)
 • Nazwa komputera
 • Adres MAC

Adres IP

Adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych jest uzyskiwany przez firmę Adobe w ramach procesu wysyłania danych aktywacyjnych.