Logowanie się w celu aktywacji aplikacji Adobe

W tym artykule podano informacje o tym, jak zalogować się do aplikacji Adobe, aby je aktywować, a także jak wylogować się z aplikacji, aby ją dezaktywować w celu użycia na nowym komputerze.

Uwaga:

Na ilu komputerach można aktywować aplikacje? Aplikacje można instalować na wielu komputerach, ale aktywować je można tylko na dwóch komputerach jednocześnie. Instrukcje: Jak zainstalować aplikację Adobe na innym komputerze.

Dlaczego muszę aktywować lub dezaktywować aplikacje?

Aktywacja weryfikuje licencję na oprogramowanie, okresowo kontaktując się z serwerami Adobe. Częstotliwość zależy od aplikacji i planu.

Dezaktywacja powoduje odłączenie aplikacji od komputera. Następnie można aktywować aplikacje na innym komputerze lub ponownie aktywować je na tym samym komputerze w późniejszym czasie.

Jak aktywować aplikację?

 1. Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.

 2. Otwórz aplikację, którą chcesz aktywować.

 3. Jeśli wyświetlony zostanie monit, zaloguj się. Aplikacja została aktywowana. W przeciwnym razie wybierz jedną z następujących opcji z menu Pomoc w zależności od aplikacji:

                    Pomoc Zaloguj się

  Zaloguj się

                  Pomoc > Aktywuj

  Zaloguj się

  Jeśli w menu jest widoczna opcja Wyloguj się, oznacza to, że masz już aktywną sesję logowania.

Jak dezaktywować aplikację?

 1. Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.

 2. Otwórz aplikację, którą chcesz dezaktywować, i zaloguj się, jeśli zostanie wyświetlony monit.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji z menu Pomoc w zależności od aplikacji:

                Pomoc > Zaloguj się

  Wylogowywanie

                 Pomoc > Dezaktywuj

  Wylogowywanie

 4. Jeśli wybierzesz polecenie Pomoc Dezaktywuj, wybierz jedną z następujących opcji (po wyświetleniu monitu):

  Dezaktywuj lub Wstrzymaj aktywację: Opcje te umożliwiają tymczasową dezaktywację aplikacji bez usuwania informacji o licencji z komputera.

  Trwale dezaktywuj: Opcja ta umożliwia usunięcie z komputera informacji o licencji i wymaga wprowadzenia numeru seryjnego w celu ponownej aktywacji.

Czy problem się powtarza?

Jeśli nadal występują problemy z aktywacją lub dezaktywacją aplikacji, zobacz jeden z następujących artykułów:

Zmieniasz komputer na nowy?

Jeśli masz nowy komputer i chcesz przenieść na niego swoje aplikacje, dezaktywuj je na starym komputerze, aby można było używać ich na nowym. 

Odinstalowano lub usunięto aplikację?

Odinstalowanie lub usunięcie aplikacji ze starego komputera lub formatowanie komputera nie powoduje dezaktywacji aplikacji.

Stary komputer nie jest już dostępny?

Jeśli komputer, na którym zainstalowano produkt, nie jest już dostępny (na przykład komputer został zgubiony albo dysk twardy został sformatowany lub uległ awarii), to można dezaktywować aplikacje za pomocą strony Konto Adobe. Następnie zainstaluj aplikacje na nowym komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga: Opcja dezaktywacji aplikacji na stronie zarządzania kontem jest obsługiwana tylko w przypadku aplikacji komputerowych Creative Cloud.

Często zadawane pytania

Jeśli masz wiele identyfikatorów Adobe ID, sprawdź, czy logujesz się na konto za pomocą właściwego identyfikatora. Jeśli użyty został niewłaściwy identyfikator, wyloguj się, a następnie zaloguj ponownie w programie Creative Cloud Desktop. Więcej informacji: Usunięcie wyświetlania wersji próbnej w aplikacji Creative Cloud po dokonaniu zakupu.

Odinstalowanie aplikacji z komputera nie powoduje dezaktywacji licencji. Nadal można zainstalować aplikację na nowym komputerze. Po wyświetleniu monitu o zalogowanie się postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dezaktywować aplikację na tym komputerze. 

Nadal występują problemy?Zobacz Aktywacja i dezaktywacja — rozwiązywanie problemów.

 

Informacje przechowywane na urządzeniu podczas aktywacji

Aktywacja przechowuje informacje o licencji w zakodowanej formie na systemowym dysku twardym komputera w następujących lokalizacjach:

Wersja aplikacji

Lokalizacja przechowywania

Przed wersją Creative Cloud 2019

Katalog Adobe

Creative Cloud 2019 lub nowsze

Bezpiecznym schowek w systemie operacyjnym dla danego użytkownika korzystający z wpisów poświadczeń, których nazwy zaczynają się od słowa Adobe w poniższych lokacjach:

 • macOS: Pęk kluczy danych logowania
 • Windows: Menedżer poświadczeń

Informacje wysyłane do firmy Adobe podczas aktywacji

Podczas aktywacji mogą być wysyłane do firmy Adobe następujące rodzaje informacji:

Identyfikatory (ID)

 • Niepowtarzalne identyfikatory (generowane przez firmę Adobe), przypisane do komputera i licencji zakupionego oprogramowania. Na podstawie tych identyfikatorów nie jest możliwe określenie lokalizacji komputera ani identyfikacja użytkownika.
 • Identyfikator Adobe ID, jeśli użytkownik zalogował się na konto Adobe podczas instalacji, aktualizacji lub korzystania z oprogramowania firmy Adobe. Identyfikator Adobe ID służy do identyfikacji użytkownika i umożliwia powiązanie użytkownika ze wszystkimi informacjami udostępnionymi firmie Adobe podczas tworzenia konta Adobe lub korzystania z niego. Jeśli do wspomnianych czynności używane jest konto administratora lub innego upoważnionego podmiotu, może być przesyłany również identyfikator Adobe ID tego podmiotu.

Informacje o systemie operacyjnym komputera

 • Typ systemu operacyjnego i jego wersja
 • Używana wersja językowa (dialekt języka i pismo)
 • Data i godzina komputera (w tym strefa czasowa)
 • Identyfikator komputera
 • Nazwa komputera

Informacje o aplikacji

 • Nazwa i wersja aplikacji
 • Używana wersja językowa (dialekt języka i pismo)
 • Wersja programu Internet Explorer

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online