Dowiedz się, w jaki sposób aktywować i dezaktywować aplikacje Adobe.

Co to jest aktywacja?

Aktywacja weryfikuje licencję na oprogramowanie w celu zapobiegania procederom nielegalnego użycia i nadużycia produktów i usług firmy Adobe. Proces aktywacji przesyła do firmy Adobe informacje w różnych momentach, na przykład podczas pobierania, instalacji, dezinstalacji, nadania numeru seryjnego, uruchomienia, a także podczas sprawdzania aktualizacji oprogramowania Adobe. Firma Adobe może używać tych informacji, aby zapewnić odpowiednie możliwości odnowienia licencji oraz umożliwić poznanie sposobu użycia oprogramowania firmy Adobe przez użytkowników.

Uwaga:

Aktywacja przechowuje informacje o licencji w zakodowanej formie na systemowym dysku twardym komputera. Wersje aplikacji starsze niż Creative Cloud 2019 przechowują te informacje we wspólnym katalogu Adobe. Wersja Creative Cloud 2019 oraz nowsze wersje przechowują te informacje w bezpiecznym schowku w systemie operacyjnym dla danego użytkownika za pomocą wpisów poświadczeń, których nazwy zaczynają się od słowa Adobe w poniższych lokacjach:

 • macOS: Pęk kluczy danych logowania
 • Windows: Menedżer poświadczeń

Co to jest dezaktywacja?

Dezaktywacja powoduje rozłączenie aplikacji i ważnej licencji użytkownika. Dezaktywowaną aplikację można w dowolnej chwili aktywować ponownie. Nie ma konieczności odinstalowywania aplikacji z komputera w celu jej dezaktywacji. Odinstalowanie aplikacji nie zawsze powoduje dezaktywację licencji.

Pojedyncza licencja na oprogramowanie firmy Adobe umożliwia instalację aplikacji na dwóch komputerach, na przykład w domu i w biurze. Aby zainstalować oprogramowanie na trzecim komputerze, należy najpierw dezaktywować jedną z instalacji aplikacji. Metoda.

Uwaga:

Dezaktywacja usuwa wszelkie informacje o licencji (patrz wyżej) przechowywane na komputerze.

Sposób aktywacji lub dezaktywacji aplikacji

 1. Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.
 2. Otwórz aplikację, którą chcesz aktywować lub dezaktywować. 
 3. Znajdź aplikację lub pakiet w poniższej tabeli, a następnie użyj załączonego Polecenia menu pomocy, by aktywować lub dezaktywować aplikację.

Uwaga:

Możesz również dezaktywować konto w witrynie Adobe.com.

Product Polecenie menu pomocy do aktywacji Polecenie menu pomocy do dezaktywacji Uwagi
Wersje aplikacji Creative Cloud 2019 i nowsze Pomoc > Zaloguj się Pomoc > Wyloguj się(twój Identyfikator Adobe ID)

Instrukcje można znaleźć w artykule Aktywowanie i dezaktywowanie aplikacji Creative Cloud.

Opisy błędów można znaleźć w artykule Błędy licencjonowania | Creative Cloud 2019.

Wersje aplikacji Creative Cloud2018 i starsze

Pomoc > Zaloguj się Pomoc > Wyloguj się (twój Identyfikator Adobe ID)

Instrukcje można znaleźć w artykule Aktywowanie i dezaktywowanie aplikacji Creative Cloud.

W razie problemów zobacz artykuł Rozwiązywanie problemów związanych z aktywacją usługi Creative Cloud.

Acrobat DC Pomoc > Zaloguj się Pomoc > Wyloguj się(twój Identyfikator Adobe ID) Instrukcje można znaleźć w artykule Aktywowanie i dezaktywowanie aplikacji Creative Cloud
W razie problemów zobacz artykuł Rozwiązywanie problemów związanych z aktywacją usługi Creative Cloud.
Acrobat XI, X Pomoc Aktywuj Pomoc Dezaktywuj* Programy Adobe Acrobat XI oraz X automatycznie się teraz aktywują po nawiązaniu połączenia z Internetem. Aby ręcznie aktywować program Acrobat, użyj polecenia Aktywuj.W razie problemów zobacz artykuł Aktywacja i dezaktywacja — rozwiązywanie problemów.
Creative Suite 6 Pomoc Aktywuj Pomoc Dezaktywuj* Należy aktywować program w ciągu pierwszych siedmiu dni jego użytkowania.W razie problemów zobacz artykuł Aktywacja i dezaktywacja — rozwiązywanie problemów.
Creative Suite 5  Pomoc Aktywuj Pomoc Dezaktywuj* Aplikacja Creative Suite 5 aktywuje się teraz automatycznie, gdy tylko oprogramowanie wykryje połączenie z Internetem lub gdy monit o aktywację pojawi się w trakcie instalacji. W razie problemów zobacz artykuł Aktywacja i dezaktywacja — rozwiązywanie problemów.

Creative Suite 2 & 3
Acrobat 7, 8, & 3D
Audition 3

 

n.d. n.d. Nasze starzejące się serwery aktywacji dla wcześniejszych wersji programu Acrobat i Pakietu Creative Suite (CS) muszą zostać wycofane z eksploatacji. Bez serwerów aktywacji, podczas próby zweryfikowania licencji aplikacje te wyświetlają błąd aktywacji lub połączenia. Aby zainstalować wersję, która nie wymaga aktywacji, zob. Błąd: „Serwer aktywacji jest niedostępny” | CS2, Acrobat 7, Audition 3 lub Błąd aktywacji lub połączenia | CS3, Acrobat 8.
FrameMaker RoboHelp
TCS
Pomoc > Zaloguj się Pomoc > Wyloguj się Produkt aktywuje się po pierwszym uruchomieniu go po wpisaniu numeru seryjnego. Pomoc w znajdowaniu numerów seryjnych można znaleźć w artykule Znajdowanie numeru seryjnego lub kodu realizacji
Photoshop Elements
Premiere Elements
Pomoc Zaloguj się Pomoc Wyloguj się Produkt aktywuje się po pierwszym uruchomieniu go po wpisaniu numeru seryjnego. Pomoc w znajdowaniu numerów seryjnych można znaleźć w artykule Znajdowanie numeru seryjnego lub kodu realizacji
Flash Player
Acrobat Reader
Shockwave Player
n.d. n.d. Nie ma konieczności aktywowania tych produktów. 

*Wybierz jedną z następujących opcji, aby dezaktywować aplikację Acrobat XI, X, Creative Suite 6 i Creative Suite 5: 

 • Dezaktywuj lub Wstrzymaj aktywację: Opcje te umożliwiają dezaktywację oprogramowania bez usuwania informacji o licencji z komputera. Należy wybrać jedną z tych opcji, aby w tym komputerze tymczasowo dezaktywować oprogramowanie, jeśli planowana jest ponowna jego aktywacja.
 • Trwale dezaktywuj: Opcja ta umożliwia dezaktywację oprogramowania i usunięcie z komputera informacji o licencji. Aby ponownie korzystać z oprogramowania na tym komputerze, wprowadź numer seryjny.

Znajdź swój numer seryjny lub kod realizacji

Niektóre produkty wymagają, aby przed rozpoczęciem używania produktu wpisać numer seryjny. Jeśli produktowi towarzyszył kod realizacji, użyj go, by uzyskać numer seryjny.

Uwaga:

Aplikacje Creative Cloud nie wymagają podania numeru seryjnego. Jeśli po uruchomieniu aplikacji Creative Cloud wymaga ona wprowadzenia numeru seryjnego, jest to błąd. Zobacz artykuł Rozwiązywanie problemu, gdy aplikacja Creative Cloud wymaga podania numeru seryjnego, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemu.

Aktywacja aplikacji na nowym komputerze

Pojedynczą aplikację można zainstalować i aktywować na maksymalnie dwóch komputerach lub urządzeniach, ale można korzystać tylko z jednej. Zobacz artykuł Na ilu komputerach mogę korzystać z subskrypcji lub aplikacji?

Jeśli chcesz zainstalować produkt na nowym komputerze, musisz najpierw dezaktywować go na jednym z komputerów. Po dezaktywacji można zainstalować produkt na nowym komputerze.

Komputer nie jest już dostępny?

Jeśli komputer, na którym zainstalowano produkt, nie jest już dostępny, skontaktuj się z nami w celu aktualizacji informacji w systemie. Po usunięciu komputera można zainstalować produkt na nowym komputerze. 

Najczęściej zadawane pytania

Jakie informacje są przesyłane do firmy Adobe podczas aktywacji?

Podczas aktywacji mogą być wysyłane do firmy Adobe następujące rodzaje informacji:

Identyfikatory (ID)

 • Unikatowe identyfikatory (generowane przez firmę Adobe), przypisane do komputera i licencji zakupionego oprogramowania. Identyfikatorów nie można użyć do określenia lokalizacji komputera ani identyfikacji użytkownika.
 • Identyfikator Adobe ID, jeśli użytkownik zalogował się na konto Adobe podczas instalacji, aktualizacji lub korzystania z oprogramowania firmy Adobe. Identyfikator Adobe ID służy do identyfikacji użytkownika i umożliwia powiązanie użytkownika ze wszystkimi informacjami udostępnionymi firmie Adobe podczas tworzenia konta Adobe lub korzystania z niego. Jeśli do wspomnianych czynności używane jest konto administratora lub innego upoważnionego podmiotu, może być przesyłany również identyfikator Adobe ID tego podmiotu.

Informacje o zainstalowanych produktach firmy Adobe

 • Numery seryjne powiązane z zainstalowanymi licencjami produktów
 • Nazwa produktu i numer wersji; typ zakupionej licencji
 • Wersja Umowy licencyjnej użytkownika końcowego oprogramowania, powiązanej z danym oprogramowaniem
 • Liczba uruchomień aplikacji firmy Adobe od czasu aktywacji w rozbiciu na aplikacje powiązane z licencją produktu

Informacje o systemie operacyjnym komputera

 • Typ systemu operacyjnego i jego wersja
 • Używana wersja językowa (dialekt języka i pismo)
 • Data i godzina komputera (w tym strefa czasowa)
 • Nazwa komputera
 • Adres MAC

Adres IP

Adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych jest uzyskiwany przez firmę Adobe w ramach procesu wysyłania danych aktywacyjnych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online