Dlaczego nie mogę otworzyć pliku PDF

Problemy z otwieraniem plików PDF w programach Adobe Reader DC lub Acrobat DC w przeglądarce lub na komputerze mogą wynikać z wielu przyczyn. Wypróbuj poniższe rozwiązania, aby rozwiązać te problemy.

Nie można naprawić uszkodzonego pliku PDF. Jeśli dostępny jest plik źródłowy, można ponownie utworzyć plik PDF, używając programu firmy Adobe, takiego jak Acrobat lub Photoshop Elements.

Nie można otworzyć pliku PDF w przeglądarce

Większość nowoczesnych przeglądarek internetowych może z łatwością otwierać pliki PDF. Jeśli nie możesz otworzyć danego pliku PDF na stronie internetowej, wypróbuj poniższe rozwiązanie.

 1. Kliknij łącze do pliku PDF prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz control (Mac OS).

 2. Wybierz odpowiednią opcję zapisywania lub pobierania w przeglądarce:

  • (Google Chrome) Zapisz łącze jako
  • (Internet Explorer) Zapisz cel jako
  • (Firefox) Zapisz łącze jako
  • (Safari) Pobierz powiązany plik
 3. Upewnij się, że jako typ dokumentu wybrano dokument Adobe Acrobat i zapisz plik.

  Uwaga:

  Jeśli okno dialogowe Zapisz jako nie jest widoczne, przeglądarka mogła automatycznie pobrać plik w osobnym oknie pobierania.

 4. Znajdź zapisany plik PDF i otwórz go, klikając dwukrotnie. Jeśli przeglądarka otworzy okno pobierania, kliknij dwukrotnie plik PDF na liście pobrań.

Nie można otworzyć pliku PDF na komputerze

Jeśli nie możesz otworzyć pliku PDF na komputerze, wypróbuj poniższe sugestie w kolejności, w jakiej są wyświetlane.

Jeśli na komputerze jest już zainstalowany program Acrobat Reader DC lub Acrobat DC, przejdź do następnego kroku.

Acrobat Reader DC to jedyna bezpłatna przeglądarka PDF, która może otworzyć i współdziałać ze wszystkimi typami treści PDF — w tym formularzami i multimediami.

 • Przejdź na stronę pobierania programu Adobe Acrobat Reader i kliknij Zainstaluj teraz. Więcej szczegółowych instrukcji można znaleźć na stronie Pobieranie i instalowanie programu Adobe Acrobat Reader DC w systemie Windows lub Mac OS.

  Po zakończeniu instalacji wykonaj czynności opisane w następnej sekcji.

W systemie operacyjnym może być wyłączone automatyczne otwieranie plików PDF za pomocą programu Acrobat Reader DC lub Acrobat DC. Konfigurowanie otwierania automatycznego:

Użytkownicy systemu Windows

 1. Kliknij plik PDF prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycje Otwórz za pomocą > Wybierz program domyślny (lub Wybierz inną aplikację w systemie Windows 10).

 2. Z listy programów wybierz program Adobe Acrobat Reader DC lub Adobe Acrobat DC, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • (Windows 7 i starsze wersje): Zaznacz pole wyboru Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików.
  • (Windows 8): Zaznacz pole wyboru Użyj tej aplikacji dla wszystkich plików PDF.
  • (Windows 10): Zaznacz pole wyboru Zawsze używaj tej aplikacji do otwierania plików PDF.
  Windows 10

  Uwaga:

  Jeśli na komputerze są zainstalowane zarówno programy Adobe Acrobat DC, jak i Adobe Acrobat Reader DC, wybierz program Adobe Acrobat DC.

 3. Kliknij przycisk OK.

Użytkownicy Mac OS

 1. W programie Finder kliknij ikonę pliku PDF, aby ją zaznaczyć.

 2. Wybierz Plik > Pobierz informacje.

 3. Kliknij symbol trójkąta obok pozycji Otwórz za pomocą i z listy rozwijanej wybierz pozycję Adobe Acrobat Reader lub Adobe Acrobat (jeśli preferowanego programu nie ma na liście, wybierz pozycję Inne w celu wybrania tego programu).

 4. Kliknij przycisk Zmień wszystko.

Adobe wydaje regularne aktualizacje zabezpieczeń dla programów Acrobat Reader DC i Acrobat DC. Zainstalowanie najnowszych aktualizacji może rozwiązać problem.

 1. Otwórz program Acrobat Reader DC lub Acrobat DC.

 2. Wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź aktualizacje.

 3. Po wyświetleniu okna dialogowego Updater kliknij przycisk Tak. Aktualizacja zostanie zainstalowana automatycznie.

 4. Ponownie uruchom komputer.

Program Acrobat Reader DC lub Acrobat DC bądź zasoby, od których te programy są zależne, mogą być uszkodzone. Spróbuj naprawić produkt, wykonując poniższe kroki.

 1. Uruchom naprawę z poziomu Acrobat Reader DC lub Acrobat DC: Wybierz Pomoc > Napraw instalację programu

Symptom lub błąd

TechNote lub rozwiązanie

Nie można otworzyć pliku PDF zabezpieczonego hasłem

Otwieranie podejrzanych plików PDF: Programy Reader i Acrobat uniemożliwiają otwarcie plików PDF, które są niezgodne z niektórymi standardami dotyczącymi plików PDF lub mogą potencjalnie zawierać szkodliwe treści.

Zachowaj ostrożność. Takie pliki PDF mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa systemu. Sprawdź pochodzenie dokumentu np. osobę, która go przesłała lub witrynę, z której plik został pobrany, aby upewnić się, że można bezpiecznie otworzyć dokument.

Podczas próby otwarcia pliku PDF utworzonego w programie InDesign lub Illustrator wyświetla się komunikat o błędzie.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto